Novinky

Farmet a.s. - 18 let rozvoje

 
 
Právě otevírané centrum vytváří zázemí a podmínky pro další dlouhodobý rozvoj společnosti. Inovace, myšlenky a nápady nepřicházejí „z nebe“. V současné konkurenci je třeba velmi cílevědomé výzkumné a vývojové práce a značných finančních prostředků pro získávání a udržení vůdčí pozice na trhu. Výzkumné centrum vytváří jednak zázemí pro 25 výzkumných a vývojových pracovníků, ale hlavně získáváme laboratorní vybavení a možnosti poloprovozního testování a zkoušení v budované zkušebně. Laboratoře jsou vybaveny vedle běžných přístrojů pro analýzu olejnatých semen a výlisků také specielními přístroji pro zkoumání vlastností olejnatých semen za vysokého tlaku a proměnných teplot, tak jak k tomu dochází ve šnekovém lisu.

Příloha: Zpravodaj pro zaměstnance společnosti Farmet a.s. - Zvláštní vydání u příležitosti otevření výzkumného a vývojového centra a školicího střediska


 
 

Zdroj (autor): Farmet a. s.
Web: http://www.farmet.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 7.1.11
Poslední změna: 7.1.2011
Počet shlédnutí: 649