Novinky

CZ Biom se stal členem World Bioenergy Association

 
 
Od začátku roku 2011 je CZ Biom členem World Bioenergy Association (WBA). WBA byla založena v roce 2008 jako nezisková nevládní organizace s cílem zaštítit národní i mezinárodní organizace, které se zabývají obnovitelnými zdroji energie. Stará se i o výměnu a šíření informací na toto téma v globálním měřítku. Jádro WBA tvoří několik skupin, které se zaměřují např. na certifikaci, udržitelnost zdrojů, propagaci všech druhů biopaliv nebo dopad jejich pěstování na krajinu a produkci potravin.

„Ani politici, ani média nebo veřejnost si nejsou dostatečně vědomi obrovského potenciálu biomasy a její role, kterou by mohla hrát ve světovém měřítku na poli energetiky,“ říká  prezident WBA Kent Nyström, zakladatel Swedish Bioenergy Association (SBA). Podle studií vypracovaných Ústavem pro energetiku a technologie Švédské zemědělské univerzity, je biomasa schopna pokrýt celosvětovou spotřebu energie. Podle těchto studií je reálné, že množství energie získané z biomasy by se mohlo pohybovat v rozmezí 1 135 až 1 548 EJ (Exajoul, 1 EJ = 1018 J) v roce 2050. Současná celosvětová spotřeba energie se zatím pohybuje okolo 490 EJ za rok, v roce 2050 se očekává spotřeba okolo 1000 EJ.
 
 

Zdroj (autor): CZ Biom
Web: http://www.biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 17.3.11
Poslední změna: 4.4.2011
Počet shlédnutí: 659