Novinky

Čerpání z fondů EU - přehled otevřených výzev k 20. lednu 2011

 
 
Přehled otevřených výzev poskytuje informace o otevřených výzvách k 20. lednu 2011 v operačních programech Cíle 1 „Konvergence“ (OP D, OP ŽP, OP PPI, OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, IOP, ROP SZ, ROP MS, ROP JV, ROP SM, ROP SV, ROP JZ a ROP SČ), Cíle 2 „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (OP PK a OP PA) a v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika (Cíl 3).

Cílem dokumentu je poskytnout žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU.

Uvedené informace o otevřených výzvách poskytují pouze vybrané údaje. Pro detailnější informace je nutné, aby se žadatelé seznámili s výzvou v úplném znění zveřejněnou na internetových stránkách operačního programu.

Předchozí přehledy otevřených výzev naleznete v archivu.

 
 

Zdroj (autor): MMR ČR
Web: http://www.strukturalni-fondy.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 26.1.11
Poslední změna: 26.1.2011
Počet shlédnutí: 568