Novinky

Asociace pro obnovitelné zdroje energie vítají schválenou novelu energetického zákona

 
 
Asociace pro obnovitelné zdroje energie vítají schválenou novelu energetického zákona
Zástupci jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie (OZE) vítají změny energetického zákona, které v pátek 6.5.2011 úspěšně prošly Poslaneckou sněmovnou. Novela vyjímá malé vodní elektrárny z dispečerského řízení a ostatním obnovitelným zdrojům dává nárok na kompenzaci, pokud by díky tomuto řízení musely omezit výrobu.
 „Hodnotíme schválenou kompenzaci regulace výroby OZE  jako správné řešení, které mj. respektuje zásadní principy OZE jako čistého zdroje, jehož dostupnost je závislá na přírodě, nikoliv např. na jedoucím přepravníku uhlí z dolů do hnědouhelné elektrárny,“ říká Štěpán Chalupa z České společnosti pro větrnou energii.
  • Přijatá novela předchází žalobám o náhradu za neopodstatněné omezení výroby, ke kterému docházelo např. i v sousedním Německu před zavedením náhrady za regulaci OZE.
  • Zabrání zneužívání a nadužívání regulace OZE jako „podpůrné služby“ zdarma.
  • Klasické elektrárny sice nebudou mít nárok na kompenzaci omezení výroby při dispečerském řízení, ty ovšem oproti OZE při eventuální regulaci šetří palivo - především primární nerostné suroviny - ze kterého vyrobí elektřinu později. Konvenční zdroje rovněž mohou prodávat podpůrné služby používané pro stabilní chod elektrizační soustavy, na které je každoročně vynaložena částka převyšující 8 miliard korun. To bude mít lepší dopad na konečné ceny pro spotřebitele.

Schválení vyjmutí malých vodních elektráren z dispečerského řízení je správný, a vzhledem k technickým aspektům logický krok, kterým poslanci napravili jeden ze zásadních nedostatků vládního návrhu.

Novela energetického zákona ale také přináší všem investorům novou administrativní bariéru. Od 1 MW instalovaného výkonu budou požadovány autorizace na výstavbu jakékoli nové elektrárny. Tento nástroj může vést k útlumu výstavby malých elektráren, které vyrábějí elektřinu právě z OZE, a dává do rukou Ministerstva průmyslu a obchodu zásadní regulační prostředek. „Takováto centralizace státní moci v případě malých a středních firem je dnes minimálně těžko pochopitelná. Tento krok je navíc v rozporu s evropskou směrnicí o obnovitelných zdrojích energie, a v podstatě bude pouze zdvojovat požadavky, které jsou již dnes požadovány v jiných správních řízení jako je EIA nebo územní řízení,“ doplňuje právník Luděk Šikola z advokátní kanceláře Šikola.
K tomu dodává Jan Habart z Českého sdružení pro biomasu CZ Biom: "Alespoň se podařilo odvrátit povinné autorizace od většiny nových projektů bioplynových stanic, ty se v dnešní době stavějí nejčastěji s kapacitou 750 kW instalovaného elektrického výkonu."

* směrnice Evropské komise č. 28 z roku 2009

CVEVL - Centrum pro výzkum energetického využití litosféry.
CZ Biom - České sdružení pro biomasu
ČSVE - Česká společnost pro větrnou energii
Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů
CZEPHO - Česká fotovoltaická průmyslová asociace

Kontakt:
Štěpán Chalupa, Česká společnost pro větrnou energii, tel: 603420387
Luděk Šikola, Advokátní kancelář Šikola, tel: 731177074
Jan Habart, CZ Biom - České sdružení pro biomasu, tel: 603273672

 
 

Zdroj (autor): CZ Biom
Web: http://
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 12.5.11
Poslední změna: 12.5.2011
Počet shlédnutí: 1109