Novinky

Anotace Alternativní energie 5/2012

 
Titulní stránka časopisu Alternativní energie 5/2012
 

Kam teče podpora fotovoltaiky ?

Bronislav Bechník, odborný portál TZB Info
V souvislosti s rozvojem fotovoltaiky se objevila celá řada mýtů. Patří k nim například tvrzení, že fotovoltaický panel nevyrobí za dobu života ani tolik energie, kolik se spotřebuje na jeho výrobu. Tento mýtus je založen na pravdivé informaci, problém je, že ta informace je stará 40 let.  Nové mýty a fámy však stále vznikají. Některé jsou zcela vylhané, jiné jsou postaveny na nedostatečných znalostech nebo chybné interpretaci.

Fotovoltaika v Česku? Likvidační překážky, ale jistá budoucnost

Miloš Cihelka, Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO)
Výroba elektřiny ze slunce prostřednictvím fotovoltaických elektráren je nejen v České republice odvětví relativně stále mladé a stále se ještě teprve rozvíjející, přesto má již bezesporu své pevné místo i v tuzemské energetice. Stojí proto jistě za to, podívat se, s jakými konkrétními problémy se solární sektor u nás aktuálně potýká.

Nejčastější chyby v oblasti návrhů a montáží soustav se solárními termickými kolektory

Marek Bezouška, Viesman spol. s r.o.
Popíšeme chyby  v projektování, montáži a následném servisu termických solárních systémů v České republice z pohledu výrobce a dodavatele s vlastními, ale i externími proškolenými a autorizovanými servisními techniky.

Solární systém s dlouhodobou akumulací tepla ve Slatiňanech – analýza provozu

Martin Kny, Miroslav Urban
Článek se zabývá využitím dlouhodobé akumulace tepla do vodního zásobníku na zatím největším realizovaném projektu v ČR. Předkládá podrobnou analýzu provozu tohoto systému, upozorňuje na slabá místa a přináší jejich možná řešení s důrazem na vyšší efektivitu systému.

Sluneční svit a prostředí mají své zákony

Jaroslav Peterka
Na letošní kroměřížské konferenci Alternativní zdroje energie 2012 zazněla i myšlenka, že do budoucna budou střechy domů využity pro výdělečné fotovoltaické panely a pro termické kolektory pro vlastní potřebu zbudou fasády. Logiku to má. Pro solární přitápění vyhovuje větší sklon kolektorů, což fasáda zajistí, a nadměrné letní solární přebytky umí zlikvidovat také. Přesto je dobré znát některé souvislosti.

Vysokoteplotní termoelektrická baterie pro přímou konverzi odpadního tepla

Ondřej Jankovský, VŠCHT Praha, Ústav anorganické chemie
V průmyslu i v dopravě vzniká velké množství odpadního tepla. Díky nedostatku fosilních paliv a stále vzrůstající spotřebě elektrické energie je třeba hledat možnost, jak omezit množství tepelných ztrát. Toho může být dosaženo buďto zvýšením účinnosti spalovacích motorů nebo pomocí přímé regenerace energie termoelektrickými materiály. Zda budou tyto materiály dostatečně efektivní, aby mohly být ve velkém komerčně využívány, ukáže až budoucnost…

Miscanthus - (ne)riziková energetická plodina?

Vlasta Petříková, CZ Biom – České sdružení pro biomasu
Zvyšování počtu biotepláren v České republice vyžaduje adekvátní a stálý přísun vhodné suché biomasy. V poslední době ale nejčastěji využívaná štěpka nestačí, a proto se hledají také jiné zdroje, a to i z cíleně pěstovaných rostlin bylinného charakteru.

Pelety a kotle na biomasu v ČR

Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta
Že je odvětví výroby pelet a automatických kotlů na biomasu na vzestupu, je každému jasné. V Evropě i u nás se formují nová legislativní opatření, vyspělé západní společnosti již masivně přecházejí na různé typy šetrných zdrojů pro vytápění. U nás to jde také, jen ne tak rychle, jak bychom si přáli. Jaké jsou tedy bariéry i argumenty pro zvýšení vytápění českých domácností biomasou?

Co má umět automatický kotel na pelety?

Martin Koňařík
V dnešní době se na našem trhu setkáváme s množstvím nejrůznějších produktů, v jejichž názvu se zdůrazňuje slovo „automatický“. Bohužel neexistuje standard, který by definoval přesný význam tohoto slova v souvislosti s kotli na biomasu. Který výrobek si ono přídavné jméno v názvu skutečně zaslouží?

S peletami z českého smrkového dřeva na topení ušetříte

Hynek Mandula
Royal Pellets se vyrábějí z českého smrkového dřeva v moravskoslezském Paskově, kam firma Mayr-Melnhof Holz přišla před osmi lety. Tyto české pelety jsou zatím z velké části určené k exportu, strategií firmy ovšem je umístit maximum produkce lokálně, tedy v České republice.

Vytápění v novostavbě zcela jinak

Tomáš Šimek
Při projektování novostavby, či rozsáhlejší rekonstrukci rodinného domu, se zároveň rozhodujeme, jak a čím topit. Jestliže zvolíme moderní ekologické vytápění  nebo přitápění dřevem, musíme si zároveň rozmyslet, kam kotel a další příslušenství situujeme. Kotel většinou umísťujeme do speciální místnosti – kotelny. Ovšem klasická kotelna vždy navýší rozpočet na stavbu o nezanedbatelnou částku. Existuje lepší řešení?

Pasivní domy a reálná energetická spotřeba budov v ČR

Pavel Šmelhaus
Je potěšitelné, že se energetické parametry budov v ČR neustále zlepšují.  Setkat se s kvalitně postavenou a všemi potřebnými výpočty doloženou  pasivní stavbou již není výjimkou.

Dimenzování a volba tepelného čerpadla

Václav Helebrant
Článek se zabývá dimenzováním a volbou tepelného čerpadla podle roční energetické bilance a optimálního proběhu v systémech země - voda a vzduch - voda. Popisuje i návaznosti na nízkoenergetické a pasivní domy.

Netradiční střešní krytina vyrábí energii ze slunce

red
Centrum hyperbarické oxygenoterapie, tak zní název nestátního zdravotnického zařízení v Ústí nad Labem, jehož střecha získala v květnu letošního roku zcela nový, netradiční kabát. Původní střešní krytina tvořená tvarovaným plechem byla demontována a nahrazena fotovoltaickými moduly s instalovaným výkonem 20,16 kWp.

Ekodomy ze slámy - bydlení, které vás překvapí cenou

Ekovesnice, o.s.
"Provoz budov a jejich výstavba mají v dnešní době poměrně výrazný podíl na celosvětové spotřebě energie. Největší část, přibližně 48 %, připadá na provoz, a proto se dnes hodně mluví o domech nízkoenergetických a pasivních. Na novou výstavbu se spotřebuje kolem 20 % z vyrobené energie. Z tohoto důvodu se snažíme nasměrovat stavitele a architekty k používání energeticky méně náročných materiálů, a to nejlépe z místních zdrojů," říká Petr Skořepa ze sdružení Ekovesnice, o. s.

Poslanci podpořili úsporné budovy   

Šance pro budovy
Poslanecká sněmovna potřebnou absolutní většinou 105 hlasů schválila vetovanou novelu zákona o hospodaření energií. Už od 1. 1. 2013 bude tak přibývat energeticky úsporných budov a zákazníci získají důležitý údaj o očekávané energetické náročnosti nemovitosti, kterou si budou chtít koupit nebo nově pronajmout.

Alternativní energie 5/2012 vyšla 22.10.2012, Alternativní energie 6/2012 vyjde 10.12.2012.

Tato novinka byla publikována v rámci spolupráce s časopisem Alternativní energie.


 
 

Zdroj (autor): AE
Web: http://www.alen.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 29.10.12
Poslední změna: 29.10.2012
Počet shlédnutí: 1144