Novinky

Anotace Alternativní energie 4/2011

 
 

Anotace Alternativní energie 4/2011Alternativní energie 4/2011 vychází 29. srpna 2011

Rozšířená témata jsou:  využití biomasy, bioplynové stanice,  biopaliva, fotovoltaika, termická solární technologie,, Energetická poradna obcí, energetika ve stavebnictví,. elektromobilita, nová legislativa OZE.Aktuální situace ve vývoji cen a odhad dalšího vývoje

Zdeněk Fajkus
Opakovaný cenový propad v červenci 2011 – o 6 procent nižší ceny za krystalické moduly německé a čínské výroby, pokračoval i v srpnu, ale pravděpodobně v nejbližší době skončí. Poslední cenové zprávy hovoří o dražších cenách promptního trhu s křemíkem v srpnu.
Ale objevují se i pozitivní zprávy jako je zavedení národní výkupní ceny pro elektřinu z fotovoltaických zařízení v Číně, velká poptávka na trhu USA  a růst trhu v Japonsku.  Globální fotovoltaický trh by mohl v tomto roce zaznamenat růst ve výši 20 procent proti roku 2010. Na druhé straně budou muset mnozí výrobci modulů akceptovat silné propady zisku v důsledku poklesu cen.

Software pro návrh solárních systémů

Lucie Šancová, Karel Srdečný,  Ekowatt
Správný návrh solárních systémů tak, aby produkovaly během roku co největší množství tepla, resp. elektřiny při co nejnižších pořizovacích nákladech je poměrně složitá záležitost. Do výpočtu solárních systémů vstupuje řada proměnných faktorů, především intenzita solárního záření v jednotlivých lokalitách v průběhu roku. Bez simulačního softwaru, který pracuje s těmito proměnnými daty, lze provést pouze velmi přibližný výpočet. Pokud ovšem chceme získat přesnější výsledky za velmi krátkou dobu, je použití softwaru nezbytné.

Nový software LynxPlanner od Danfossu

Německý odborný časopis Photon Profi uveřejnil výsledky testovaných softwarů, kde se v kategorii Award umístil nejlépe  Danfoss A / S , který je nyní nabízen v aktualizovaném provedení - Danfoss  1,1 LynxPlanner. Nabízí vyšší rychlost a možnost provedení více aplikací pro střešní systémy na obytných a obchodních prostorách bez ohledu na různé klimatické jevy v regionu, či rozdílné sklony střech či jejich navigace nebo směrování.  

Kvalitní jak švýcarské hodinky

Oceněný redakcí Photon je i výrobce a distributor solárních střídačů  švýcarský Sputnik Engineering. Za  sérii střídačů  SolarMax MT. Nová koncepce Multi-Stringů navíc usnadní konstrukci systému na střechy s orientací různých oblastí, a sklonů pouze s jedním měničem. Maximální účinnost střídačů je 98 procent.

Neblahé následky solárního boomu

Rauben Bathke , SUN & WIND ENERGY
Přední německý odborný časopis SUN  & WIND ENERGY přinesl ve svém červnovém vydání článek o situaci v České republice. Zaznamenal výrazný zásah státu při regulaci výstavby fotovoltaických elektráren, výrazně snížil výkupní ceny pro nově plánované instalace, omezil plochu na 30 kW a plánuje strmé zdanění . Podobgně se stát začíná chovat i k výstavbě bioplynových stanic a dlouhodobě k větreným elektrárnám. Jedním z důvodů může také být slabá politická vůle k podpoře obnovitelných zdrojů energie a jistá závislost vlády na uhelnou a jadernou lobby.

Fotovoltaika: recyklace panelů na konci životnosti

Bronislav Bechník, Czech RE Agency
Životnost fotovoltaických panelů je v současnosti odhadována na minimálně 30 let.  Panely jsou přitom zdrojem cenných surovin. Přestože fotovoltaické panely nespadají pod působnosti evropské direktivy o odpadech, výrobci a dodavatelé vytvořili dobrovolný program PV Cycle.
 Výrobci a dodavatelé se snaží budovat zelený image oboru, ke kterému zodpovědnost za nakládání s odpadem v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech 2008/98/ES samozřejmě patří.

Stavba pasivních domů v Dobřanech pokračuje

Václav Šváb, ENVIC,  Ing. Zdeněk Baxa , Ing. Martin Konečný, Ing. Jiří Vápeník, Dr. Hannes Zapf
Další pokračování o aktuálním stavu projektu 14 pasivních domů v Dobřanech u Plzně. Nyní se věnujeme vlastní nadzemní  stavbě domů. Zdivo je provedeno specifickou technologií na bázi  vylehčených vápenopískových bloků. Hlavní výhodou použitého zdiva je snížení celého objemu stavby díky štíhlým nosným stěnám. Výsledkem je pokles spotřeby dalších stavebních materiálů a úspora peněz. Dalšími výhodami vápenopískových cihel jsou vysoká pevnost v tlaku, vysoká přesnost bloků i přesnost zdění.  K vytápění budou použity solární termické systémy a zásobníky s vakuovou izolací.

Zásobníky, řídicí jednotky a čerpadla – to nejnovější z Intersolaru

Jan Mittelbach
Trh se zásobníky je v pohybu: vakuové izolace, či koncepce latentního tepla, to jsou poslední pojmy, o kterých se mluví. Všichni výrobci a dodavatelé z oblasti termických solárních systémů, od výrobců chladicích jednotek až po producenty specializovaných výměníků tepla, byli zastoupeni na veletrhu Intersolar Europe v Mnichově. Výrobci představili  špičkové zásobníky s vakuovou izolací, jejichž  tepelné ztráty jsou přibližně o 80 % nižší než u běžných zásobníku.

Integrace termických solárních kolektorů

Jiří Hrádek, JH SOLAR
Integrace slunečních kolektorů do střešního pláště je osazení těchto kolektorů do krytiny šikmé střechy, kdy sluneční kolektory fyzicky nahrazují střešní krytinu. Integrace je vhodná pro většinu typů střešních krytin, ale minimální sklon střechy by měl být 30°. Systém je řešený jako stavebnice, proto je možné použít jakýkoliv počet slunečních kolektorů a i počet řad nad sebou není omezen.


Den pro větrné elektrárny

Břetislav Koč
V červnu  přilákaly větrné elektrárny na 16 lokalitách v 11 okresech napříč Českou republikou, od Krušných hor po jižní Moravu, asi tři tisíce návštěvníků, kteří si tyto objekty zvolili za cíl víkendového výletu. Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) pořádala v rámci Mezinárodního dne větru již 6. ročník Dne otevřených dveří větrných elektráren, který připadá na 15. červen.  Akce má celoevropský rozměr; její pořádání každoročně zastřešuje Evropská asociace větrné energie (EWEA).

Chce Česká republika bioplynové stanice?

Bohumil Belada, Agrární komora ČR
Národní akční plán jasně počítá s rozvojem kapacity bioplynovýcgh stanic,  ale příslušná ministerstva ruší oficiálně vyhlášená a ukončená kola příjmu žádostí o investiční v rámci programu Ekoenergie. Tato nejistota je u finančně náročných projektů s relativně dlouhou návratností smrtelná, protože zastaví ochotu zemědělských podniků do této oblasti investovat.

Abeceda pěstitele japonských topolů - část třetí

Adam Hovorka, Česká krajina
Ve třetí části se budeme věnovat údržbě a pěstování v dalších letech po výsadbě. Omezování plevelů před výsadbou a jeden i dva roky po výsadbě je klíčovou operací pro úspěšné založení matečnic i plantáží. K podpoře růstu je dobré využít mulčování a využití  čistírenských kalů k hnojení. Projekty je možno podpořit dotačními tituly.
Evropská liga obnovitelné energie je inspirací. I pro Česko?
Andreas Witt, Katiuscia Eroe, Karel Merhaut, Břetislav Koč
V Praze byli vyhlášeni vítězové  2. ročníku Evropské ligy obnovitelné energie.  Tato liga sedmi států EU vykazuje u evidovaných obecních výtopen na biomasu celkem 1,1 tis. MW výkonu), 3 tis. MW výkonu fotovoltaiky a 1,9 mil. m2 instalovaných kolektorů solární termiky. Mezi oceněnými byly například obce  Kronprinzenkoog (Německo) - vítěz souhrnné kategorie a sídel do 5 tis. obyvatel, energeticky soběstačné město Brunico (Itálie) - vítěz kategorie měst s 5 - 50 tis. obyvatel , Crailsheim (Německo) - vítěz kategorie sídel od 20 do 100 tis. obyvatel  a  Reutlingen (Německo) - vítěz kategorie nad 100 tis. obyvatel. Soutěž měst a obcí využívajících OZE, která byla grantově zajištěna   programem Inteligentní energie pro Evropu, však srpnem tohoto roku končí.  

Elektromobilita – obrovská výzva pro Německo

Zdeněk Fajkus
Německo se chce do roku 2020 stát nejvýznamnějším hráčem v oboru elektromobility. V té se má na německých silnicích pohybovat až 1 milion elektromobilů a do roku 2030 možná dokonce 6 milionů. A vše nasvědčuje tomu, že to je reálná ambice. Podobně se to již německému průmyslu podařilo v mnoha oborech alternativních energií.  K rozvoji elektromobility směřuje letos v říjnu také největší veletrh  eCarTec  - 3. mezinárodní veletrh elektromobility v Mnichově.

Dánsko: další krok pro vodík v dopravě

Břetislav Koč
V Dánsku pokračuje výstavba infrastruktury tzv. vodíkové dálnice. Jejími pevnými body budou čerpací stanice vodíku. K dosavadním dvěma stanicím v Kodani a Ringkobingu, které pracují s tlakem vodíku 350 bar, přibyla díky pokračujícímu vývoji materiálů a technologií první čerpací stanice pro tlak 700 bar. Její běžný provoz byl slavnostně zahájen 20. června v Holstebro na Jutském poloostrově.
Dánsko je evropským lídrem ve vývoji a realizacích vodíkového pohonu v silniční dopravě. Spolu se Švédskem a Norskem  utvořilo Dánsko partnerství Scandinavian Hydrogen Highway Partnership.  

Průmyslový motor na rostlinný olej  

Aleš Dittrich, Josef Laurin, Technická univerzita v Liberci

V rámci úsilí o částečnou náhradu klasických motorových paliv vyráběných z ropy biopalivy, nacházejí uplatnění u vznětových motorů i  rostlinné oleje. Ty mají vlastnosti odlišné od vlastností motorové nafty a naftový motor musí být pro provoz na oleje příslušně upraven.
V porovnání s naftou mají rostlinné oleje vysokou viskozitu, vysokou teplotu vzplanutí, nízkou teplotu tání, nízké cetanové číslo, nižší výhřevnost, malou oxidační stabilitu a značné předpoklady pro tvorbu škodlivých úsad. 

Tato novinka byla publikována v rámci spolupráce s časopisem Alternativní energie.


 
 

Zdroj (autor): AE
Web: http://www.alen.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 31.8.11
Poslední změna: 31.8.2011
Počet shlédnutí: 872