Novinky

ANOTACE Alternativní energie 1/2011

 
Titulní stránka časopisu Alternativní energie 1/2011
 
Rozšířená témata jsou: legislativa OZE, fotovoltaika, termická solární technologie,, Energetická poradna obcí, energetika ve stavebnictví, využití biomasy.

Přílohou tohoto čísla je tematická publikace "Biomasa energetická, ekologická, ekonomická" zaměřená přednosti využití všech forem biomasy při vytápění.

Další číslo AE 2/11 vyjde 18. dubna 2011

Fotovoltaika v roce 2011

Petr Belica
Nové legislativní opatření o výkupních cenách stanovilo podporu pro fotovoltaické střešní systémy o výkonu 30 kWp. S energetickým auditorem jsme propočítali ekonomické podmínky provozu. Z uvedených ekonomických porovnání letošního roku s rokem minulým je patrné, že při stejných vstupních parametrech a stejné investiční ceně je systém v roce 2011 při platné výkupní ceně 7, 50 Kč/kWh za hranicí patnáctileté reálné doby návratnosti.

Fotovoltaika v SRN počátkem 2011 – regulace a ceny

Zdeněk Fajkus
Koncem roku důrazně varovaly špičkové německé výzkumné ústavy v oblasti energetiky před kolapsem systému podpory ekoelektřiny hlavně z fotovoltaiky. Autoři zprávy, sami zastánci rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojů, spatřují její akutní ohrožení z důvodu příliš vydatné podpory. Už v roce 2011 značně vzrostou vícenáklady pro domácnosti i pro hospodářství. Příplatek na ekoelektřinu vzrostl v Německu letos na celkovou  roční částku 13 miliard eur – t.j. cca 325 miliard  korun (!). Běžná německá domácnost tak zaplatí měsíčně za elektřinu navíc 12 € místo dosavadních zhruba 7 €.

Problém kompenzace jalové energie

Petr Belica
 Současnou distribuční soustavu je nutno v budoucnosti přebudovat do tzv. Smart Grids, která si sama poradí s decentralizovanou výrobou, akumulací a spotřebou elektrické energie. Budoucnost těchto sítí je zatím vzdálená, ale problém s regulací napětí v DS je v některých případech nutno řešit už dnes. Jedna z možností je použití moderních výkonových elektronických zařízení pro hlídání a regulaci jalových energii ve výrobnách FVE. Požadavek distribuce je oprávněný, jelikož výkonová bilance jalových výkonů ovlivňuje napěťové poměry v síti, tedy i stabilitu a dynamiku distribuční soustavy.

Zkoušení a certifikace solárních tepelných kolektorů I.

Tomáš Matuška
Zkoušení solárních kolektorů slouží pro získání informace nejen o jejich optických a tepelných charakteristikách, ale i o jejich odolnosti proti extrémním podmínkám, která je předpokladem trvanlivosti. Kolektory jsou ve zkušebnách testovány na vnitřní přetlak v absorbéru, vystavení vysokým teplotám, vystavení vlivům prostředí, vnější a vnitřní tepelný ráz, průnik deště, mechanické zatížení, vystavení mrazu, vystavení nárazu (krupobití) a zkouška tepelného výkonu za ustálených podmínek. Po těchto testech jsou kolektorům uděleny certifikáty kvality.

Q - pomoc při výběru tepelného čerpadla

Josef Slováček
Velmi nepřehledná situace je na trhu s tepelnými čerpadly. Korunu tomuto nepřehledu dal program „Zelená úsporám“, když do seznamu výrobků a technologií zapsal kdejaký výrobek. Náprava by měla být učiněna už letos, kdy  z iniciativy Evropské asociace tepelných čerpadel je zaveden systém měření parametrů a jejich hodnocení. ve specializovaných zkušebnách. Po  zhodnocení dalších podmínek (zajištění spolehlivého servisu a garance dostupnosti náhradních dílů po dobu min. 10 let) je výrobku udělena značka kvality - Q.

Malé větrné elektrárny zajistí energetickou nezávislost

Alex Hass-Guder
Nebývalý zájem zaznamenáváme o malé větrné elektrárny. K realizaci projektu je potřeba analýza větrného potenciálu a vlastní lokální měření Dále, zda bude systém pracovat v paralelní síti či jako ostrovní systém. Pak už zbývá vybrat technologii a dodavatele.

Obec osvětlená sluncem i v noci

Petr Horák
 I na českém trhu se začínají objevovat solární lampy veřejného osvětlení, které obcím přinesou značnou úsporu. Solární lampy patří mezi nejekologičtější veřejné osvětlení, jejich svit je možno regulovat podle nastaveného programu, jejich instalace je velmi jednoduchá, protože není nutno provádět výkopy pro kabeláž.

První budova s nulovou uhlíkovou stopou

Zdeněk Kučera
Tímto objektem je nový supermarket Tesco, který byl nedávno otevřen v Jaroměři. Budova je řešena jako energeticky soběstačná dřevostavba. Energetickou soběstačnost zajišťují dvě kogenerační jednotky, které spalují čistý řepkový olej, ze kterého jednotky vyrábějí nejen elektrickou energii, ale také teplo pro vytápění a chlad pro chlazení objektu. Energetický mix doplňují střešní solární kolektory.

Bio Solar Haus – rodinný dům pod skleníkem

Jaroslav Peterka
Jedná se o velký ocelový skleník (zimní zahrada), s částečně průhlednými, částečně plnými stěnami, ve kterém je postaven dobře izolovaný dvoupodlažní dům. Řešení má největší výhodu v tom, že vzduch ve skleníku (odvětrávaný) je vždy teplejší než vzduch venku a to umožňuje, aby teplé stěny i střecha domu byly stále suché, žádná vodní pára v nich nekondenzuje. Konstrukce domu může být minimálně nosná, zatížení od sněhu a větru přenáší konstrukce skleníku. Větrání domu přímo do atmosféry je „ruční“ běžnými okny a skleníku také „ručními“ otvory v nejvyšší části i dveřmi na balkon. Teplo je během roku zajišťováno sluneční energií, pro doplňkové vytápění a ohřev vody je instalován kotel na dřevo.

Elektromobilita – další velká výzva 21. Století

Zdeněk Fajkus
Až milion elektromobilů na německých silnicích do roku 2020 předpovídají spolkový ministr dopravy Dr. Peter Ramsauer a VDE – německý Svaz elektrotechnického průmyslu. A to případně i bez mocného rozvoje veřejné infrastruktury nabíjecích stanic. Již současná infrastruktura totiž postačuje pro první dynamický rozvoj elektromobility. Stávající německé sítě a kapacity elektráren pro první milion elektromobilů jsou dostatečné. Naopak baterie pro elektromobily musejí být dále zdokonalovány. K prosazení tohoto cíle ministr seznámil veřejnost s připravovaným programem na podporu elektromobility v Německu. Z celkového balíku ve výši 2 miliardy € bude cca 700 mil. € věnováno podpoře rozvoje vodíkových technologií a palivových článků. Předpokládá se, že stejnou částkou přispějí soukromé firmy. Dodatečných 500 mil. € bude věnováno na aplikovaný výzkum a vývoj elektromobility. Mnohé plány v realizaci už naznačil podzimní veletrh eCar Tec Mnichov 2010. Jeho teprve 2. ročníku se zúčastnilo již asi 400 firem.

Vytápět biomasou ekologicky nebo ekonomicky? Nejlepší je obojí.

Tomáš Šimek
Jeden zažitý mýtus je, že vše co je ekologické, je zároveň drahé. Fotovoltaické elektrárny zdražily elektřinu, biopotraviny se prodávají dráž.  A co vytápění? Ekologický přínos topení dřevními či alternativními peletami, případně obilím, kukuřicí apod. je nepochybný. Tato paliva mají takzvanou nulovou bilanci CO2, to znamená, že CO2 vzniklé při spalování odpovídá množství CO2, které rostliny nebo stromy přijímaly při fotosyntéze. Ekonomický přínos je také nesporný. Aktuální cena topné sezóny s dřevěnými peletami  pro středně velký rodinný dům při spotřebě tepla 80 GJ za rok je srovnatelná  s hnědým uhlím. Uhlí však bude postupně zatěžováno ekologickou daní. Problém pelet je, že jejich množství na trhu je a bude dost omezené. Z tohoto důvodu by měl být automatický kotel připraven i na spalování alternativních pelet, případně také na jiné palivo ve formě např. obilí, kukuřice, výlisky z řepky apod.

Komerční využití japonských topolů

Adam Hovorka
Novou perspektivou využití dřevní hmoty z pěstovaných japonských topolů je především dřevní štěpka na výrobu biomasy a následně energií. Ceny štěpky pro energetické využití loni pohybovaly průměrně mezi 1100,- až 1800,- Kč za tunu. Právě tato informace vedla mnohé pěstitele k dalšímu rozšiřování svých plantáží a přechodu „od polínek ke štěpce“.
Pro výrobu energetické biomasy se štěpkují celé stromy včetně větví a obmýtí plantáže se zkracuje na dva až tři roky. Nedochází ani k posklizňovému zástřihu a nechávají se růst všechny výhony. Plochu větší než 5 hektarů osázené plochy lze nazvat komerční.

Topení peckami půjde do světového finále

Břetislav Koč
Zdeněk Halík, provozovatel pěstitelské pálenice v Boršicích u Blatnice se stal vítězem národního kola soutěže Energy Globe Award v České republice 2010. Vytápění peckami ze švestek není žádným řešením na úrovni hi-tech, ale především dobrým nápadem dotaženým do realizace. V pálenici zůstává po destilaci každé tuny švestkového kvasu asi 100 kg pecek, jako „odpad“, který se sice již dříve také občas spaloval ručním přikládáním do topenišť, ale pan Halík dovedl vše přivést k dokonalosti a uživatelskému komfortu použitím automatického kotle na spalování biomasy.

Tato novinka byla publikována v rámci spolupráce s časopisem Alternativní energie.


 
Přílohou tohoto čísla je tematická publikace "Biomasa energetická, ekologická, ekonomická" zaměřená přednosti využití všech forem biomasy při vytápění.
 
 

Zdroj (autor): AE
Web: http://www.alen.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 10.2.11
Poslední změna: 10.2.2011
Počet shlédnutí: 888