Novinky

Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2012

 
 

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v sekci „Dokumenty“ aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2012.

Příručka pro ohlašování představuje základní odborný podklad pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ (k 31.3.). Obsahuje všechny důležité informace – legislativní rámec ohlašování, rozsah IRZ, způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů.

Rozsah ohlašovací povinnosti se oproti roku 2011 nezměnil a legislativní požadavky na ohlašování do IRZ zůstávají totožné. Pouze informační systém ISPOP, jehož prostřednictvím se ohlašují údaje do IRZ, doznal dílčích úprav – podrobnosti lze nalézt na stránkách ISPOP.

Celý článek včetně dokazu na příručku najdete zde.

Připomínáme: v IRZ jsou sledovány úniky do ovzduší, úniky do vody, úniky do půdy, přenosy látek v odpadních vodách mimo provozovnu a přenosy látek v odpadech mimo provozovnu. Dále mimo jiné IRZ sleduje i přenosy odpadů mimo provozovnu.

Přenos odpadu mimo provozovnu znamená pohyb odpadu určeného k odstranění nebo využití přes hranice provozovny. Provozovatelé musí ohlásit přenosy mimo hranice provozovny u:
- nebezpečného odpadu v množství převyšujícím 2 tuny za rok,
- ostatního odpadu v množství převyšujícím 2 000 tun za rok.

Podrobnosti, včetně přehledu platné legislativy, najdete na www.irz.cz.


 
 

Zdroj (autor): MŽP ČR
Web: http://www.irz.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 8.1.13
Poslední změna: 8.1.2013
Počet shlédnutí: 1395