autoři článků

Ing. Miroslav Trnka

ZEMSERVIS zkušební stanice Domanínek, s.r.o. , Česká republika
, tel.:+420 566550618

vystudoval Vysokou školu zeměděskou v Brně, kde později absolvoval i vědeckou aspiranturu. Pracoval jako výzkumný pracovník ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu technických plodin a luskovin Šumperk, od r. v 1982 pak v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zeměděském, zkušební stanice Domanínek, postupně jako vedoucí odborný referent, později jako vedoucí stanice. Nyní je ředitelem společnosti ZEMSERVIS zkušební stanice Domanínek, s.r.o.

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy