Novinky

Právě vyšla publikace "Water and agriculture - towards sustainable solutions" od EEA!

 
 

Zpráva EEA č. 17/2020 je reakcí na hodnocení stavu evropských vod Evropské agentury pro životní prostředí (European Environment Agency - EEA) z roku 2018, a má zdůraznit úlohu zemědělství při zlepšování stavu povrchových a podzemních vod v budoucích plánech povodí EU.

Management zemědělství by měl být založen na agroekologických principech, organickém hospodaření a  přírodních řešeních. Zpráva upozorňuje na potřebu více ambiciózních nástrojů zavádění udržitelného zemědělství v nadcházejících letech 2021 - 2027 v EU. 

Nedávná studie EEA ukázala, že podstatné množství evropských povrchových i podzemních vod není v dobrém stavu a stav evropských možní je přímo alarmující. Zemědělská činnost je nejvýznamnějším zdrojem znečištění těchto vod, a to jak živinami, tak z chemických přípravků, stejně jako narušení odběrem vody a změnami stanovišť, jako je zadržování vody nebo odvodňování půdy. Reakce na tyto výzvy je naléhavá, protože dopady změny klimatu v některých částech Evropy zvyšují nároky na vodu a představují riziko pro zemědělskou výrobu.

Zpráva ke stažení ZDE.


 
 

Zdroj (autor): European Environment Agency - EEA
Web: https://www.eea.europa.eu/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 18.3.21
Poslední změna: 18.3.2021
Počet shlédnutí: 970