autoři článků

Ing. Petr Šařec

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, katedra Využití strojů, Kamýcká 129, Praha 6- Suchdol, 165 21, Česká republika
, tel.:+420 224 383 147

Specializace: Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy