autoři článků

Ing. Martin Dašek

Ing. Martin Dašek

International Finance Corporation, Na rybníčku 5, Praha 2, 120 00, Česká republika
, tel.:+420 296 368 400, fax:+420 296 368 410

Manažer CEEF pro Českou republiku

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie