autoři článků

Ing. Marta Fratričová

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, 812 35, Slovenská republika
, tel.:+421 5956 1111, fax:+421 5956 2222

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy