autoři článků

Ing. Mária Kollárová, Ph.D.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, Praha 6, 161 01, Česká republika
, tel.:+420 233 022 457

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování