autoři článků

Ing. Jakub Lipovský

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie