autoři článků

RNDr. Dragica Matulová, CSc.

Centrum pro hospodaření s odpady, Podbabská 30, Praha 6, 160 62, Česká republika
, tel.:+420 220 197 421

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování