autoři článků

Ing. Petra Auterská, CSc.

Odour, s.r.o., Dr. Janského 953, 252 Černošice, Česká republika
, tel.:+420 251640830

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn