autoři článků

Ing. Martin Neruda

Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96, Česká republika
, tel.:+420 475 309 739, fax:+420 475 309 758

Pracuje na fakultě jako asistent, vede cvičení předmětů Hydrologie a Inženýrská díla v krajině. Dokončuje doktorandské studium oboru Ochrana půdy a meliorace na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Ve své disertační práci se zabývá aplikací neuronových sítí na srážko-odtokové předpovědi v souvislosti s predikcí povodňových stavů. Je členem CZ Biomu a zajímá se o problematiku obnovitelných zdrojů energie.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy