autoři článků

Ing. Martin Haitl

MZLU v Brně, AF, ÚZPET, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
, tel.:+420 545 132 361

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie