autoři článků

Ing. Marek Světlík

Ing. Marek Světlík

Ministerstvo zemědělství ČR, oddělení obnovitelných zdrojů energie a environmentálních strategií, Česká republika
, tel.:+420 221 812 892

vedoucí oddělení

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Obnovitelné zdroje energie