autoři článků

Ing. Jan Mikulec, CSc.

ZVU Engineering, a.s., Pražská 155/4, Hradec Králové, 501 01, Česká republika
, tel.:+420 495822152, fax:+420 495822812

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie