Novinky

Usnesení z mimořádného jednání představenstva AK ČR

 
 
Představenstvo AK ČR podporuje pozměňovací návrh vznesený v rámci jednání k novele zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie na znovuzavedení podpory pro bioplynové stanice, které budou používat minimálně 80 % substrátu ze ŽV a komunálního odpadu a budou mít velikost maximálně 550 kW.

 Představenstvo AK ČR zároveň považuje současnou právní úpravu podpory obnovitelných zdrojů za diskriminační, protože od 1. 7. 2014 zavádí a připouští jako jedinou transparentní formu akciových společností pobírajících příspěvek na OZE tzv. zaknihování akcií na zvláštním registru ve středisku cenných papírů na Burze cenných papírů v Praze.

Představenstvo AK ČR proto požaduje, aby Parlament ČR přijal novelu, která od 1.7. 2014 umožní pobírat podporu též např. zemědělským akciovým společnostem s majetkovou strukturou“ na jméno“. Tyto formy podnikání, stejně tak jako zaknihované akcie, umožňují orgánům státní správy účinně dohledat majitele a tedy konečné příjemce podpory.

Usnesení k bodu bylo schváleno jednohlasně – Pro = 25, Proti = 0, Zdržel se = 0
 
 

Zdroj (autor): Agrární komora ČR

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 6.3.14
Poslední změna: 6.3.2014
Počet shlédnutí: 1384