Novinky

Nová stránka s problematikou základní zprávy

 
 

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích přinesla do oblasti integrované prevence řadu požadavků v oblasti ochrany půdy a podzemních vod, z nichž za nejdůležitější lze považovat vypracování základní zprávy.
.
Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti.
Požadavky na základní zprávu jsou nadefinovány přílohou č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb.

Novou stránku k problematice najdete na zde.


 
 

Zdroj (autor): MŽP ČR
Web: http://www.mzp.cz/www/ippc4.nsf/b8b42dbc0c8637bac125773c0021a91e/c0f61c48d7fed700c1257c1d004c463c?OpenDocument
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 14.11.13
Poslední změna: 3.12.2013
Počet shlédnutí: 1572