Novinky

Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 již za dva týdny!

 
 

Uskuteční se opět přestřelka mezi Janem Laštůvkou z ERÚ a Martinem Bursíkem z Komory OZE o výkupních cenách energie z OZE? Co prozradí zahraniční hosté o podpoře bioenergetiky v EU?  Jak najít s pomocí interaktivní mapy zdrojů OZE ideální místo pro novou instalaci v České republice? A rozetnou diskusi okolo podpory a užitečnosti rychlerostoucích dřevin vedoucí sekce RRD v CZ Biom Jan Saglena a zástupce Agrární komory?


Mnoho otázek nabízí program konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013, která se 26. listopadu uskuteční na pražské ČZU. A samozřejmostí je, že na všechny nalezne odpovědi. Aby ne. Jedná se o tradiční akci, kterou čeká už 18. ročník.


Díky tomu, že budou na konferenci zástupci Energetického regulačního úřadu, Komory obnovitelných zdrojů energie a dalších významných institucí, budou se přednášky i diskuze týkat výkladu posledních legislativních změn v oblasti podpory OZE. Jednou z nejvýraznějších změn je úplné zastavení podpory výroby elektřiny z bioplynu. Řada odborníků však tvrdí, že bioplyn má budoucnost i bez této podpory.

Hosté nejen z ČR

BIOMASA & ENERGETIKA 2013
opět také přichází se zahraničními hosty. Letos se bude jednat o tři zástupce německé bioenergetiky. České sdružení pro biomasu tak bude moci přivítat třeba Martina Dotzauera z Deutsches Biomasseforschungszentrum, který rozebere, jaké “zelené“ zákony nabízí současná německá legislativa.

Návštěvníci se též mohou těšit na Hermanna Hansena, který přiblíží, jaký je bioenergetický sektor v Německu a Simone Steinhilber z Fraunhofer Institute, která porovná rozlišné legislativní normy na podporu OZE v rámci Evropské unie.

Interaktivně o zdrojích OZE

Projekt ReStEP – Regional Sustainable Environmental Policy – má za cíl vytvořit první ucelený systémový nástroj hodnocení či projektování obnovitelných zdrojů energie na bázi interaktivní mapy. Rozsáhlé databázové soubory umožní pro vybranou oblast vyčíslit reálný potenciál OZE s důrazem na ochranu ŽP, půdního fondu a udržitelný rozvoj.


Tomuto inovativnímu nástroji bude věnován první odpolední blok konference 
BIOMASA & ENERGETIKA 2013. V jeho průběhu budou prezentovány výsledky projektu, metodika hodnocení OZE a ukázky praktické aplikace interaktivní mapy.

Rychlerostoucí dřeviny

Jedním z nejvíce rozvíjejících se odvětví bioenergetiky je pěstování rychlerostoucích dřevin. Japonský topol, vrba ale i další energetické plodiny poskytují zároveň ekonomicky výhodný a dlouhodobý zdroj energie. O jejich přínosech, které jsou v poslední době neopodstatněně napadány, proběhne diskuse v rámci závěrečného bloku konference.

Všechny zmíněná témata jsou však jen zlomkem toho, co se návštěvníci na konferenci BIOMASA & ENERGETIKA 2013jejímž generálním partnerem je Česká spořitelna mohou dozvědět. Během jediného dne se totiž mohou těšit hned na 18 přednášejících, kteří jim přiblíží novinky ze světa bioenergetiky, a kteří nastíní, jaký vývoj čeká odvětví v následujících letech. Zkrátka důvodů, proč se této konference zúčastnit je víc než dost.

Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013

Kdy se pořádá? 
úterý 26. listopadu 2013

Kde se pořádá? 
Praha 6 - Suchdol; AULA České zemědělské univerzity, Kamýcká 129

Kde se registrovat ONLINE
http://czbiom.cz/konference

Vstupné:
Členové CZ Biom – platba předem 600 Kč
Stakeholdeři projektu ReStEP – platba předem 600 Kč
Nečlenové – platba předem 900 Kč 
Platba na místě jednotná – 1200 Kč

 
 

Zdroj (autor): Jan Huk
Web: http://www.czbiom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 11.11.13
Poslední změna: 11.11.2013
Počet shlédnutí: 1895