Novinky

Kapalná biopaliva za rok 2017

 
 

Souhrnné údaje o produkci, dovozech, vývozech, zásobách a hrubé domácí spotřebě kapalných biopaliv za rok 2017, časová řada údajů 1992 - 2017 pro methylestery mastných kyselin (FAME) a časová řada údajů 2007 - 2017 pro bioethanol.

Souhrnný přehled obsahuje tabulky v následujícím členění:

  • domácí produkce, dovoz, vývoz, stav zásob a hrubá spotřeba methylesterů mastných kyselin pro pohon motorů (FAME) v členění po měsících za rok 2017,
  • domácí produkce, dovoz, vývoz, stav zásob a hrubá spotřeba bioethanolu pro pohon motorů v členění po měsících za rok 2017,
  • časovou řadu souhrnných údajů pro methylestery mastných kyselin pro pohon motorů (FAME) za období 1992 — 2017
  • časovou řadu souhrnných údajů pro bioethanol pro pohon motorů za období 2007 — 2017

Příloha ke stažení zde.


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo průmyslu a obchodu
Web: https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/kapalna-biopaliva/kapalna-biopaliva-za-rok-2017--236293/
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 20.4.18
Poslední změna: 20.4.2018
Počet shlédnutí: 1138