Novinky

CZ Biom je nově partnerem certifikačního systému SURE!

 
 

CZ Biom se stal národním partnerem certifikačního systému SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme, zkráceně SURE, podle kterého budou moci výrobci energie z pevné biomasy a bioplynu prokazovat udržitelnost bioenergie. Za systémem stojí REDcert a Bioenergy Europe, jejichž je CZ Biom členem. SURE je tak od základu navržen s porozuměním potřebám zemědělců, obchodníků s biomasou a provozovatelů bioplynových stanic a tepláren na biomasu.

Podle evropské směrnice na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů budou muset velcí dodavatelé elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu prokazovat udržitelný původ biomasy v celém dodavatelském řetězci.  Zařízení zprovozněná v roce 2021 a později musí také dosáhnout minimální úspory emisí skleníkových plynů bioenergie ve srovnání s fosilními palivy.

Bioplynové stanice s příkonem nejméně 2 MW a teplárny s příkonem nejméně 20 MW tak budou muset dokládat, že biomasa pro energetiku byla vypěstována s ohledem na ochranu klimatu, životního prostředí, lesů nebo dobrého stavu zemědělské půdy.

Veřejná podpora bude nově vyplácena pouze těm zařízením, která výše uvedené povinnosti splní. Že se tak stalo budou ověřovat certifikační firmy podle systémů schválených Evropskou Komisí. Jedním z těchto systémů je právě SURE.

CZ Biom nabízí svým členům konzultace věnované přípravě na nová kritéria, zejména v oblasti dokumentace dodávek biomasy pro teplárny a substrátů pro bioplynové stanice, nastavení systému hmotnostní bilance nebo výpočtu úspory emisí skleníkových plynů. Chystáme také školení, o jejichž termínech vás budeme informovat.

Chci se dozvědět víc


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Web: http://www.czbiom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 24.6.21
Poslední změna: 28.7.2021
Počet shlédnutí: 1708