autoři článků

Ing. Petra Kameníková

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie