autoři článků

Dr. Ing. Pavel Čermák

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, Brno, 656 06, Česká republika
, tel.:+420 543 548 331, fax:+420 543 217 325

Specializace: Bioodpady a kompostování

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie