autoři článků

Kevin Parris

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2, rue André Pascal, Paris Cedex 16, F-75775
, tel.:+33 145 249 568

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy