EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

NOVINKY

Statistiky ENERGO 2015 ,,Spotřeba paliv a energií v domácnostech''

Spotřeba energií v českých domácnostech tvoří přibližně jednu čtvrtinu z celkové konečné spotřeby. Statistiky ČSÚ Energo 2015 ukazují, že domácnosti spotřebují nejvíce energie na vytápění.

Obnovitelné zdroje energie patří mezi paliva s největším podílem na celkové konečné spotřebě domácností. Mezi ty je řazena i spotřeba palivového dřeva. Nejmenší podíl mají kapalná a tuhá paliva, spotřebovávaná  převážně v sektoru průmyslu. 

Od roku 1990 se snížila celková spotřeba tuhých paliv, především hnědého uhlí, k čemuž přispěla i státní podpora modernějších a ekologičtějších kotlů nebo kamen a politika vyšších nároků na kvalitu ovzduší. 

Statistiky ČSÚ ,,Spotřeba paliv a energií v domácnostech'' naleznete v úplném znění zde

Příloha: ENERGO 2015 ,,Spotřeba paliv a energií v domácnostech''


 
 

Zdroj (autor): Český statistický úřad
Web: https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-paliv-a-energii-v-domacnostech
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 13.3.17
Poslední změna: 13.3.2017
Počet shlédnutí: 936


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server