Novinky

Kompostárenské technologie na výstavě EcoCity

 
 

CZ Biom jednal s firmou ABF, a.s. o realizaci expozice kompostárenských technologií na 11. ročníku odborné výstavy životního prostředí EcoCity, která proběhne ve dnech 9. - 12. března 2005 v Pražském veletržním areálu v Letňanech.

Konečné jednání proběhne v zatím nestanoveném termínu v průběhu výstavy FOR ARCH 2004, která se bude konat ve dnech 14. - 18. září 2004. Zájemci o účast na expozici kompostárenských technologií jsou na toto jednání srdečně zváni. Čestné vstupenky jsou k dispozici u Antonína Slejšky, který bude rovněž domlouvat optimální termín jednání, aby pokud možno vyhovoval všem účastníkům.

Expozice kompostárenských technologií byla zapracována do nomenklatury výstavy EcoCity takto:

2. Odpadové hospodářství
     2.1. Zpracování městského odpadu
          2.1.1. Městské skládky a jejich příslušenství
          2.1.2. Spalovny a jejich příslušenství
          2.1.3. Zařízení na tříděný sběr a recyklaci komunálních odpadů
          2.1.4. Zařízení pro monitoring životního prostředí
     2.2. Kompostárenské technologie
          2.2.1. Prostředky pro oddělený sběr a manipulaci s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO)
          2.2.2. Kompostárny a jejich příslušenství
          2.2.3. Zařízení a pomůcky pro domovní a komunitní kompostování
          2.2.4. Služby v kompostárenství
     2.3. Konzultace a poradenství v oboru zpracování městského odpadu a odpadních vod

Paralelně s 11. ročníkem výstavy EcoCity se budou v Pražském veletržním areálu v Letňanech konat následující výstavy:

  • PRAGA FLOREA - 6. ročník zahradnické výstavy
  • ZELENÉ MĚSTO - 1. ročník odborné výstavy městské a veřejné zeleně
  • CLEAN CITY - 1. ročník odborné výstavy úklidu a čištění
  • INVEST CITY - 1. ročník odborné výstavy investičních příležitostí v krajích, městech a obcích
  • EURO TRAFIC - 5. ročník mezinárodní odborné výstavy dopravního inženýrství a dopravně technických služeb

Novinka byla uveřejněna v rámci přípravy spolupráce na přípravě výstavy ECO CITY.


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom
Web: https://biom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 19.8.04
Poslední změna: 18.10.2004
Počet shlédnutí: 1408