Novinky

Byla oznámena připravovaná investiční podpora pro biometan

 
Foto: Biometan na ústřední čistírně odpadních vod v Praze (zdroj: Pražská vodohospodářská společnost a.s.)
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo dne 16. srpna 2023 zahájení aktivity s názvem "Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I." v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Cílem této výzvy je podpořit rozvoj výroby biometanu a snižování závislosti na dovážených fosilních palivech, bezpečnosti dodávek, vyšší energetické soběstačnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Tato výzva reprezentuje důležitý krok směrem k udržitelné energetické budoucnosti, která umožní snížit závislost ČR na fosilních palivech a posílí tak odpovědnost vůči životnímu prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzývá všechny relevantní subjekty, zainteresované v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů energie, aby se aktivně zapojily do této výzvy a přispěly tak k ekologicky šetrné budoucnosti naší země.

"Na přípravě této výzvy se aktivně podílela asociace CZ Biom a jsme moc rádi, že se i v těžké finanční situaci veřejných financí podařilo udržet předjednané parametry podpory. Zvýšení výroby udržitelného biometanu je nezbytné pro plnění Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, pro plnění Národního akčního plánu čisté mobility a pro dekarbonizaci dopravy a průmyslu," komentuje situaci Ing. Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce Českého sdružení pro biomasu CZ Biom.

Základní parametry výzvy jsou:

  • Alokace: 1 mld. Kč
  • Výše podpory: 1 mil. Kč - 100 mil. Kč pro jeden projekt
  • Míra podpory výroby biometanu: 45 % - 65 % podle velikosti podniku.
  • Míra podpory souvisejících aktivit (např. těžební plynovod): 30 % - 50 % podle velikosti podniku.
  • Zahájení příjmu žádostí: 06. 09. 2023
  • Ukončení příjmu žádostí: 13. 12. 2024
  • Realizace projektu do: 30. 6. 2027

Další informace o této výzvě, včetně podrobností o podmínkách účasti a procesu přihlášení, jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud byste se rádi o výzvě poradili, neváhejte kontaktovat asociaci CZ Biom na adrese: schwarz@biom.cz.


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Web: http://czbiom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 18.8.23
Poslední změna: 18.9.2023
Počet shlédnutí: 1418