Akce

18. Mezinárodní symposium Konzervace objemných krmiv

úterý 13. srpna 2019 - pátek 16. srpna 2019 (Jihomoravský kraj)
18. Mezinárodní symposium na téma Konzervace objemných krmiv se bude konat 13. - 16. srpna 2019 v Brně.
Místo konání: Brno; Vysoké učení technické v Brně (VUT), Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), 616 00 Brno
Pořádá: , http://www.isfc.eu

Příloha: POZVÁNKA  [docx - ]
Motto: “precizní krmení”

Organizační výbor:

Ing. Václav JAMBOR, CSc.; Ing. Radko LOUČKA, CSc.; Blažena VOSYNKOVÁ; MVDr. Hana SYNKOVÁ; Ing. Soňa MALÁ

Odborný výbor:

Ing. Václav JAMBOR, CSc; Prof. Jiří SKLÁDANKA, PhD.; Prof. Ladislav ZEMAN, CSc.; Prof. Petr DOLEŽAL, CSc.; Doc. Ing. Jaroslav SLAMEČKA, CSc.; Ing. Lubica RAJČÁKOVÁ, Ph.D.; Doc. Ing. Petr HOMOLKA, CSc.; Ing. Radko LOUČKA, CSc.; RNDr. Jan NEDĚLNÍK, CSc.; Ing. Ladislav MENŠÍK, PhD.; Doc. Ing. Teodor BALAŽ, CSc.

Odborný program:

 1. Produkce pícnin – hnojení, kvalita a výnos
 2. Fermentační proces konzervovaných pícnin – sklizeň, konzervace, stabilita a skladování
 3. Výživná hodnota konzervovaných krmiv (hodnocení krmiv technologií NIRs) a jejich vliv na produkci a zdraví zvířat
 4. Precizní zemědělství – krmení (hodnocení krmiv technologií NIRs)

Program symposia

Pondělí, 12. srpen 2019

Pre-konference workshop v Praze “Precizní farmaření - výživa“

(podrobnosti loucka.radko@vuzv.cz a pozvánka na www.isfc.eu)

9,30 - 14,00     Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhřiněvsi

Příjezd účastníků a ubytování

18,00 - 20,00   Registrace účastníků – FEKT VUT, Technická 3058/10, 616 00 Brno; GPS: 49°13'34.50"N, 16°34'31.50"E (www.feec.vutbr.cz)

Úterý, 13. srpen 2019

8,00 - 9,00      Registrace účastníků – FEKT VUT, Technická 3058/10, 616 00 Brno

9,00 - 9,10      Zahájení symposia: V. JAMBOR, NutriVet s.r.o. (CZ)

9,10 - 13,00    Plenární přednášky symposia:

 • Vývoj produkce mléka a jeho cena v Evropě v posledních letech

J. Kučera, ČMSCH, (CZ)

 • Nutriční hodnota konzervovaných krmiv (NIR technogie) a jejich dopady na zdraví zvířat (SARA)

Z. M. Kowalski, University of Agriculture in Krakow (PL)

 • Selekce kukuřičných hybridů, nové technologie sklizně a nutriční hodnota kukuřičné siláže

J. Lauer, Wisconsin University (US)

13,00 - 14,00   Oběd

14,00 - 16,00  Sekce 1: Produkce pícnin – hnojení, kvalita a výnos

Předseda: Jiří Skládanka, Brno (CZ)

     Erich M. Pötsch, LFZ Raumberg-Gumpenstein (DE)

 • Technologie precizního zemědělství při pěstování pícnin na orné půdě

V. Lukas, Mendlova Universita Brno (CZ)

16,00 - 17,00   Posterová sekce 1

18,00 - 23,00   Společenský večer – banket

Středa, 14. srpen 2019

9,00 - 12,00     Sekce 2: Fermentační proces konzervovaných pícnin – sklizeň, konzervace, stabilita a skladování

Předseda: Radko Loučka, Praha - Uhřiněves (CZ)

                 Martin Knický, Upsala (SE)

 • Modulace bakteriální komunity a metabolity v silážích vytvořené inokulací homo- nebo heterofermentativními bakteriemi

X. GUO, Probiotics and Biological Feed Research Center, Lanzhou University (CN)

12,00 - 13,00   Posterová sekce 2

13,00 - 14,00   Oběd

14,00 - 18,00   EXKURZE na farmě BONAGRO, a.s. Blažovice, Šlapanice u Brna

Čtvrtek, 15. srpen 2019

9,00 - 12,00     Sekce 3: Výživná hodnota konzerovaných krmiv (hodnocení krmiv technologií NIRs) a jejich vliv na produkci a zdraví zvířat

Předseda: Petr Homolka, Praha - Uhřiněves (CZ)

                 Milan Šimko, Nitra (SK)

 • Kvalita N-látek siláží, ovlivněna faktory manažmentu

M. Rinne, M. Franco, Natural Resources Institute Finland (FI)

12,00 - 13,00   Posterová sekce 3 a 4

13,00 - 14,00  Oběd

14,00 – 15,45  Sekce 4: Precizní zemědělství - krmení (hodnocení krmiv technologií NIRs)

Předseda: Ladislav Menšík, VÚRV (CZ) 

                 Milan Kroulík, ČZU (CZ)

 • Vývoj a využití nových technologií ke zvýšení produkce konzervovaných krmiv v zemědělství

D. Davies, K. Le Cocq, Silage Solution, Ltd. Aberystwyth (GB-WLS)

15,45 - 16,00   Ukončení odborného programu v sekcích: V. Jambor, NutriVet s.r.o. (CZ)

Pátek, 16. srpen 2019

9,00 - 11,00     Planetarium – BRNO, Kraví Hora (unikátní 3D stereoskopická projekce)

11,30 - 18,00   Brněnská přehrada – výlet lodí na hrad Veveří

 

Prosím o zaslání názvu a abstraktu práce do 28. února 2019. Každá práce musí být registrována prostřednictvím webu www.isfc.eu, resp. https://registration.isfc.eu

 

Termín registrace práce do sborníku:                                             31. března 2019

Termín přihlášení konečné verze práce:                                         31. květen 2019

Termín přihlášení účastníka:                                                           15. červen 2019

 

Při přihlášení po termínu (15. červen 2019) je účtováno o 20 % víc!

Pro uvedení do sborníku musí být aspoň jeden autor práce registrován jako účastník sympozia. Sborník bude redigován.

Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit přihlášenou práci do programu dle obsahu.

 

 

Datum uveřejnění: 16.4.2019
Poslední změna: 16.04.2019
Počet shlédnutí: 4843