Členství v CZ Biomu

Informace spojené s členstvím v CZ Biom - Českém sdružení pro biomasu naleznete na webové stránce http://czbiom.cz/clenstvi/.