EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Zprávy z tisku

10.3.02 Etanol a ETBE, současný stav

Etanol a ETBE se vyrábí průmyslově od r. 1993. Pro r. 2000 se v EU počítalo s výrobou 400 000 t ETBE (220 000 t ve Francii a 180 000 t ve Španělsku). Ve Švédsku se používá etanol ve směsi pro zážehové (benzinové) motory, vznětové (dieselové) motory a pro vozidla s přizpůsobeným motorem

10.3.02 Etanol a ETBE, výhled

V oboru minerálních olejů se dává přednost ETBE před etanolem, protože nepůsobí potíže se separací při výrobě benzinu. Má také nižší těkavost a nepůsobí korozi. EU přidělila Francii max. kvótu výroby ETBE 219 000 t, což odpovídá 1,3 mil. hl etanolu. Ve Španělsku měla dosáhnout výroba ETBE v r. 2000 180 000 t (odpovídá 1 mil. hl bioetanolu).

8.3.02 Pozvánka na konferenci MĚŘENÍ EMISÍ

Tradiční konference zaměřená na legislativu v ochraně ovzduší, metodiky měření emisí, spojená s prezentací přístrojové techniky. Konference je určena měřícím skupinám, energetikům, podnikovým ekologům, pracovníkům státní správy a vysokých škol.

8.3.02 Kabinet nepodpořil návrhy o financování ekologických škod

Projekty ekologické obnovy zdevastovaných území na severu země nechce kabinet financovat z výnosů privatizace. Zamítl dnes totiž dva poslanecké návrhy, které chtějí, aby bylo možné revitalizační projekty hradit z prostředků Fondu národního majetku.

8.3.02 Nadace Partnerství podpoří 29 miliony rozvoj venkovských regionů

V rámci dvouletého programu Život pro venkov poskytne Nadace Partnerství 29 milionů korun vybraným ekologickým projektům v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku. O využití místních zdrojů a investicích do projektu jednali po tři dny v Luhačovicích na Zlínsku zástupci všech čtyř zemí s odborníky z Německa, Nizozemska a USA, řekl dnes ČTK ředitel pořadatelské nadace Miroslav Kundrata.

8.3.02 Dne 5.3. vyšlo letošní první číslo časopisu Český instalatér

zaměřené na otopné soustavy a topné zdroje.

8.3.02 Kondenzační kotel pro každého (VI)

Při kondenzaci spalin zemního plynu vzniká kondenzát, který musí být odváděn z kotle. Kolik kondenzátu vzniká při provozu kotle a co s ním se dozvíte v dnešním článku.

6.3.02 Obnovitelné zdroje energie mají v Rakousku na trhu mimořádné šance

Přínos obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektrické energie v Rakousku by se v následujících 9 letech měl zvýšit o 75 %. Předpokladem je, že politickými daňovými opatřeními budou mít obnovitelné zdroje energie vytvořeny podmínky pro hospodářskou soutěž na trhu. V současné době pochází ročně 25 petajoulů energie ze slunečních kolektorů, tepelných čerpadel, fotovoltaických článků, větrné energie, geotermické energie a zařízení na výrobu tepla a energie z biomasy a bioplynu. Dále se využívá kolem 100 petajoulů biomasy, například formou palivového dřeva, dřevěných štěpků nebo bionafty.

6.3.02 Šance zemědělců je v rozvoji venkova

Šance českých zemědělců po vstupu do EU spočívají především v nárůstu prostředků investovaných v rámci rozvoje venkova. Objem finančních prostředků na přímé podpory zemědělců v kandidátských zemích po jejich vstupu do EU se proti současnému návrhu Evropské komise zřejmě nezvýší. Objem peněz získaný ze strukturálních fondů na rozvoj venkova je podmíněn kvalitní přípravou vhodných projektů, které by se měly začít orientovat spíše na mimoprodukční funkce zemědělství.

6.3.02 Česko kvůli unii asi uspíší liberalizaci trhu s energiemi

Česká republika bude možná muset urychlit liberalizaci trhu s elektřinou a plynem kvůli vstupu do EU.

6.3.02 Zásoby dřeva v lesích by mohly do roku 2045 stoupnout o pětinu

Zásoby dřeva v tuzemských lesích by podle odhadu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů mohly do roku 2045 stoupnout zhruba o pětinu, a to na 732 milionů metrů krychlových proti 595 milionům m3 v roce 1995. V roce 2000 činila zásoba dřeva v domácích lesích 630 milionů m3. Prognóza ústavu vychází z předpokladu, že skutečná těžba dřeva se bude i nadále pohybovat na úrovni kolem 80 procent celkového běžného přírůstu v lesích za rok, takže část produkce dříví se každoročně nevyužije.

6.3.02 Plán odpadového hospodářství ČR

Informace a diskusní platforma k přípravě návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR.

6.3.02 Nová řada regulovaných oběhových čerpadel GRUNDFOS MAGNA

Přední světový výrobce a inovátor čerpací techniky, firma GRUNDFOS, uvádí na trh zcela novou řadu čerpadel Grundfos MAGNA. Jedná se o důmyslná elektronicky regulovatelná oběhová čerpadla střední velikosti, určená pro použití v otopných soustavách a systémech TUV.

6.3.02 Územní energetická koncepce města Plzně

ÚEK byla vytvořena pracovníky Odboru řízení Technických úřadů Magistrátu města Plzně, oddělení odpadového hospodářství a energetiky, v souladu se zákonem o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a nařízení vlády č. 195/2001 Sb. Koncepce vychází ze Státní energetické koncepce schválené usnesením vlády ČR č. 50 ze dne12. 1. 2000.

6.3.02 Investiční prioritou Ralska je nový centrální zdroj tepla

Investiční prioritou obce Ralsko v bývalém vojenském prostoru na Českolipsku je stavba nového centrálního zdroje tepla za 10 milionů korun ve spádové obci Kuřivody. Obec chce zahájit provoz kotelny příští rok v září... V současné době topí obec Ralsko propanem a má podle Novotného nejdražší teplo v okolí. V nově zrekonstruovaných domech platí lidé 660 korun za jeden GJ...

5.3.02 Zima si vybrala svou daň na zničených porostech

Vítr, který se přehnal před několika dny naší republikou nenapáchal v našem lesním revíru nijak velké škody. Jedná se spíše o ojedinělé vývraty a polomy. Daleko větší škody napáchala zima.

5.3.02 Česká rekultivace láká i Oxford

Několik studentů z prestižní anglické univerzity z Oxfordu navštíví v polovině dubna rekultivované plochy bílinských dolů. Stav životního prostředí na výsypkách Severočeských dolů, a. s., Chomutov (SD), přijedou zkoumat v rámci své studijní praxe oboru fyzický zeměpis.

5.3.02 VYROBTE SI DOMA vlastní brikety

Na českém trhu se objevila novinka, která jistě potěší všechny chataře a chalupáře. Dřevěné nebo papírové brikety se v obchodech prodávají už několik let. Konečně se ale u nás začal prodávat i ruční lis, jehož pomocí si můžete brikety vyrobit doma úplně sami.

5.3.02 Dřevní peletky - fytopalivo budoucnosti

Peletky (také pelety) se vyrábějí lisováním z dřevního odpadu a patří mezi fytopaliva (paliva rostlinného původu). Počítají se tedy mezi ekologické obnovitelné zdroje energie pro vytápění, což z peletek spolu s jejich další předností - formou umožňující automatické spalování bez nutnosti zásahu obsluhy - vytváří opravdu perspektivní palivo budoucnosti.

5.3.02 EU jednala s kandidáty o prosazení Kjótského protokolu

Stav ratifikací a vyhlídky Kjótského protokolu o snižování škodlivých emisí ve světě a stav příprav na letošní světový summit o udržitelném rozvoji byly hlavními tématy dnešního bruselského setkání ministrů životního prostředí zemí EU s kolegy z kandidátských zemí.
« | 1 | .. | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | .. | 1028 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server