EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Zprávy z tisku

18.1.02 Lidé jsou pro využívání netradičních zdrojů energie

Většina obyvatel České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska si myslí, že je potřeba se na tyto způsoby výroby energie soustředit; v Rumunsku však nemá čtvrtina obyvatel představu o žádoucí výrobě elektřiny. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, které se loni na podzim zapojilo do mezinárodního výzkumu.

18.1.02 V Jindřichovicích chtějí v bývalé textilce zpracovávat biomasu

Továrnu na přípravu a zpracování biomasy chce v prázdném areálu textilní továrny Unitex vybudovat obec Jindřichovice pod Smrkem. Závod bude připravovat biomasu pro místní kotelnu a v budoucnu nabídne obyvatelům regionu ekologičtější a levnější alternativu k běžně používaným fosilním palivům.

18.1.02 Ve Frýdlantském výběžku chtějí topit biomasou

Obec Jindřichovice pod Smrkem chce vybudovat továrnu na přípravu a zpracování biomasy. Vzniknout by měla v prázdném areálu textilní továrny Unitex, která je od roku 1997 v konkurzu.

18.1.02 Biomasa

Energetickým společnostem začínají konkurovat rostlinná paliva. Na vytápění domů tzv. biomasou totiž přechází stále více obcí.

18.1.02 Podvodníci vydělávají na dřevě

Zájem o palivové dřevo roste. Úměrně tomu přibývá i podvodů, na něž doplácejí především vlastníci lesů.

18.1.02 Mobilní vyhnívací zařízení

Welšská společnost vyvinula systém kompostování biodegradovatelných materiálů od hnoje až po odpady z restaurací.

17.1.02 Pohonná hmota ze slepičího trusu

Ideální směs sestává z 65 % motorové nafty a 35 % tekutého drůbežího trusu. Drůbeží trus se přitom při vysokém tlaku zahřeje a tím se sterilizuje.

16.1.02 Dobříš dokončuje stavbu třídičky odpadu a kompostárny

Radnice v Dobříši na Příbramsku dokončuje stavbu třídící linky na komunální odpad a kompostárny. Zařízení v areálu bývalé skládky Svaté Pole umožní efektivněji zpracovat obsah popelnic a kontejnerů i ze sousedních obcí. Vzniklý kompost poslouží k rekultivaci samotné skládky.

16.1.02 Parní motor - šance pro výrobu elektřiny z biomasy

Využití biomasy pro výrobu elektřiny je novinkou i v zemích, které jsou ve využívání obnovitelných zdrojů mnohem dál než my. Parní stroj spojený s generátorem je proto velmi moderní a perspektivní řešení.

16.1.02 Přibývá lidí, kteří topí v bytech dřevem

Bruntálsko - Stále více občanů se snaží zajistit otop na zimu vlastním přičiněním. Jakkoli je to pro ně fyzicky namáhavé a zpravidla si musejí zajistit i odvoz, mnozí jinou možnost nemají. Zvláště ti, kteří pobírají sociální dávky a neutáhnou náklady na stále dražší palivo.

14.1.02 S jakými náklady se vyrábí řepka

Podle zjištění ČSÚ bylo v roce 2001 dosaženo v ČR průměrného hektarového výnosu 2,86 t řepkového semene, které při sklizňové ploše 344 300 ha poskytlo celkovou produkci téměř 985 tisíc tun této dominující olejniny.

14.1.02 Nová společnost pro využití lnu

Nově založená společnost AmeriFlax se má zabývat dalším prohlubováním znalostí o lněném semenu, které by měly směřovat především ke zvyšování jeho spotřeby, rozšíření oblastí použití a prodejem lnu pěstovaného v USA, resp. vedlejších produktů jeho zpracování, na domácím i zahraničních trzích.

11.1.02 MAGMA: simulační model na pomoc hospodaření s živočišnými odpady na úrovni farmy

MAGMA je hybridní dynamický systém (HDS; to znamená se spojitými a nespojitými hodnotami proměnných) umožňující simulaci hospodaření s různými druhy produkce živočišných výkalů nebo kejdy a způsobů využití (rozmetání odpadů na hospodářských kulturách a neobdělávaných půdách a kompostování).

10.1.02 Většina vánočních stromků skončí v kotli nebo v kompostu

Vysočina - Někteří lidé stromek sami spálí, jiní ho jen tak vyhodí z balkónu. Po Novém roce tak mají technické služby o další starost navíc v podobě svozu a likvidaci jehličnanů.

10.1.02 Vyhodnocení Programu biolíh

předpoklady pro další fungování programu.

10.1.02 Plány Komise EU o biopalivech

nový program EU, bioetanol, bionafta, postupné nahrazování fosilních paliv, termíny, náklady, nová pracovní místa.

10.1.02 Zelené řasy jako ekologický výrobce energie

Vodík je považován za ekologického nosiče energie budoucnosti. Pomocí palivových článků z vodíku a kysíku se mohou pohánět automobily nebo vyrábět proud pro přenosné počítače nebo mobilní telefony a komunikátory. V Botanickém institutu Univerzity Bonn se poprvé podařilo takový nosič energie vyrobit.

9.1.02 Třídění odpadu je prodělečné

"Každých čtrnáct dní svážíme bioodpad ve městě. Máme vlastní kompostárnu. Konečný produkt využíváme pro naše potřeby," upozornil ředitel na nepřehlédnutelnou hromadu kompostu.

9.1.02 V Hradešicích na Klatovsku chystají ekologickou výtopnu na bioplyn

V České republice vůbec první ekologickou výtopnu na bioplyn, vznikající z organického odpadu, začnou stavět v Hradešicích na Klatovsku. Technologii fermentace zatím využívají pouze čtyři bavorské obce. Bioplyn se bude vyrábět z chlévské mrvy, kejdy, fekálií a močůvky.

9.1.02 Bioplynem lze topit či pohánět autobusy

Již přibližně rok to dokazuje akciová společnost První dubská investorská (PDI), která dodává teplo a proud vyráběný z bioplynu ze skládek v Dolních Chabrech a Letňanech částečně pro automobilku Daewoo Avia a částečně pro přilehlá pražská sídliště.
« | 1 | .. | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server