EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Zprávy z tisku

13.2.02 Vlhkost, spalné teplo a výhřevnost vybraných biopaliv

V práci jsou prezentovány výsledky laboratorních kalorimetrických měření u 32 druhů biopaliv dostupných v podmínkách České republiky, jež byly prováděny celkově na 409 vzorcích.

13.2.02 Pokles ceny dřeva koncem roku je poněkud varující

Pokud chceme, aby lesy plnily nejen úlohu zdroje dřeva, ale také svojí nezastupitelnou roli ekologickou, rekreační a estetickou, musí se do nich hodně vrátit a v žádném případě je nelze jen využívat. Takové hospodaření by se během několika let krutě vymstilo.

13.2.02 Zdroje energie čekají na využití

Pořízení vytápění biomasou stojí 40-60 tisíc korun a stát poskytne padesátiprocentní dotaci, stejně jako u solárních zdrojů energie, jejíž pořízení se přiblíží hranici 300 tisíc korun.

13.2.02 Rodina Grossenbacherova topí peletkami a sluneční energií (Švýcarsko)

Teoretických úvah o možnosti využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění rodinných domů lze najít v odborné literatuře i v internetové síti velké množství. Méně už je praktických příkladů, jako je ten v dnešním článku.

12.2.02 Řepka obnovila růst

Vysoké teploty na konci ledna obnovily růst kořenů řepky. ke kterém stačí půdní teploty 2 až 3 oC. Růst je velmi rychlý a přírůstky kořenů k 31. lednu v nížinách a středních polohách běžně činí 1 až 2 cm.

11.2.02 Byty budou vytápěny kotelnou na spalování biomasy

Pro vytápění sídliště Malé Pole takzvanou dřevěnou štěpkou s příměsí malého množství kůry a pro rekonstrukci na čtyři desítky let starých rozvodů centrálního zásobování teplem se rozhodli ve Slavičíně.

11.2.02 Nová Pec topí odpadem z pily

Šumavské obci Nová Pec se zdaleka vyhnuly experimenty se zaváděním elektrických přímotopů či plynového vytápění. Od počátku 90. let zde funguje obecní kotelna. Ta spaluje odpadové piliny.

11.2.02 Potravinářské odpady pro energii

Australská společnost EarthPower Technologies Sydney zahájila práce na vybudování anaerobního zařízení pro úpravu potravinářských odpadů. Ty se mají zpracovat na energii a hnojiva s cílem omezení emise skleníkových plynů a požadavků na skládky. Zařízení má být uvedeno do chodu koncem roku 2002 v městě Parramatta ve státě Nový Jižní Wales.

11.2.02 Sehnat palivové dřevo není snadné

Se značným problémem se letos setkává spousta lidí na Novojičínsku, která se rozhodla topit ekologicky - bioplynem. Majitel totiž potřebuje topit palivovým dřevem, jehož produkce je ale ve značné části okresu Nový Jičín povážlivě nízká.

11.2.02 Produkce ethanolu dosahuje v USA rekordní úrovně

Produkce ethanolu ze zemědělských surovin dosáhla v USA v roce 2001 s 1,77 miliardami galonů (66,99 mil. hl) nové rekordní úrovně, čímž množství produkce stouplo oproti loňskému roku o 9 %.

11.2.02 Výroba bioplynu v Rakousku

Výroba bioplynu v zemědělství je jednou z možností jeho výroby. Příjemným vedlejším efektem je, že vzhledem k potřebným investicím a možnostem příjmu z výroby energie je trvale podporován vývoj regionu.

11.2.02 Koncentrace CO2 v atmosféře a výnosy I.

Budeme pomíjet problematiku dostatku energie a zaměříme se na to, jaké důsledky mohou mít právě změny koncentrace CO2 ve vzduchu obklopujícím rostliny.

11.2.02 Ověření různých systémů organického hnojení

Na základě dlouhodobých výsledků, které byly získány z 1. osevního sledu polní výživářské zkoušky „Ověření různých systémů organického hnojení“ lze formulovat tyto závěry.

11.2.02 Kondenzační kotel pro každého (II)

Jak probíhá spalování a kondenzace spalin i jaké jsou podmínky dokonalejšího využití energetického obsahu plynu se dozvíte v dalším dílu pátečního seriálu.

11.2.02 Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec

V poslední době se u nás objevuje nový trend výstavby obecních výtopen na biomasu. Dva konkrétní příklady z Dešné v okrese Jindřichův Hradec a nedaleké rakouské obce Schenkenfelden ukazují, že se na takovou investici dají získat významné dotace.

11.2.02 U Bystřice nad Pernštejnem mají unikátní podzemní kontejner na odpady

Neobvyklý podzemní kontejner na separovaný odpad zprovoznili u Domanínského rybníka nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Kontejner je svého druhu jediný v České republice.

11.2.02 SCP Ružomberok přispějí do Recyklačního fondu 22 miliony Sk

Celkem 22 milionů slovenských korun zaplatí letos do Recyklačního fondu (RF) a.s. Severoslovenské celulózky a papierne (SCP) Ružomberok a její dceřiné společnosti. Povinnost pro ně vyplývá z nového zákona o odpadech, podle kterého je každý výrobce a dovozce potenciálních odpadů povinen do tohoto fondu přispívat.

1.2.02 Úroveň hnojení v ČR

V roce 2000 se průměrná spotřeba minerálních hnojiv proti předešlému roku zvýšila.

1.2.02 Konce organického hnojení?

Britská unie zemědělců uvádí, že místní ministerstvo životního prostředí požaduje ve smyslu evropské nitrátové směrnice , aby zemědělci po dobu několika podzimních měsíců na určitých půdách snížili aplikaci hnoje, přestali používat kejdu prasat a drůbeží odpady.

1.2.02 Kondenzační kotel pro každého (I)

Šestidílný seriál o kondenzačních kotlích je napsán srozumitelnou formou odpovědí na položené dotazy. Technika Internetu Vám umožňuje položit autorovi další dotazy, doplnit text, nebo si odkazem do výkladového slovníku zobrazit vysvětlení podtrženým pojmů.
« | 1 | .. | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | .. | 1024 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server