EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Zprávy z tisku

28.2.02 SR: Na program podpory úspor energie půjde letos 30 milionů Sk

Na Program podpory úspor energie a využití alternativních zdrojů půjde letos na Slovensku ze státního rozpočtu 30 milionů Sk. Prostřednictvím programu, který garantuje Ministerstvo hospodářství SR (MH), se poskytují dotace a návratné finanční výpomoci. Informovala o tom ředitelka komunikačního odboru MH Dagmar Hlavatá.

28.2.02 Teplárenské sdružení nesouhlasí s vyhláškami k zákonu o ovzduší

Teplárenské sdružení ČR nesouhlasí s návrhy prováděcích vyhlášek ke schválenému zákonu o ovzduší. Úprava, navrhovaná ministerstvem životního prostředí, by vedla k podstatnému růstu provozních nákladů původců emisí, což by se promítlo do cen energií a výrobků, uvedlo dnes sdružení.

25.2.02 Po teplejších dnech na Znojemsku začala mírně růst ozimá řepka

Některé porosty řepky na Znojemsku začaly mírně růst v důsledku uplynulých teplejších dnů. Prudký pokles teplot by ale mohl poškodit vegetační srdíčka a u obilnin vytáhnout rostlinky ze země.

25.2.02 Topení uhlím asi bude brzy pro leckoho dražší

Západní Čechy - Hlouběji do kapes budou zřejmě muset sáhnout lidé, kteří zatím topí nekvalitními palivy. Tomu totiž chce zabránit zákon o čistotě ovzduší, který má začít platit v polovině roku. Obce si podle něj budou moci určit, co se smí pálit a jak. Distributoři paliv tvrdí, že mnozí se snaží ušetřit, takže topí tím nejlevnějším, co je na trhu

25.2.02 Rekultivace z pohledu odborníků dolů a pražské univerzity

V České republice ojedinělou spolupráci v oblasti rekultivací a ekologie hodnotily v tomto týdnu Severočeské doly, a. s. Chomutov a odborníci z České zemědělské univerzity Praha. Přizvali starosty obcí dotčených těžbou uhlí a skrývky v oblasti Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice a zástupce státní správy a institucí, zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí.

25.2.02 Zlínský kraj se už napřesrok opře o vlastní energetickou koncepci

Rada Zlínského kraje schválila zadání veřejné zakázky na zpracování územní energetické koncepce Zlínského kraje. Tuto povinnost všem krajům ukládá zákon.

25.2.02 Pardubický kraj připravuje krajskou energetickou agenturu

Vznik krajské energetické agentury (KEA), která má podporovat snižování spotřeby energie ze strany občanů i podnikatelských subjektů, připravuje radnice Pardubického kraje. Uvedl to pro ČIA pardubický hejtman Roman Línek s tím, že KEA by mohla vzniknout do konce roku.

24.2.02 Únorové číslo E-bulletinu OPET

obsahuje mj. výsledky mezinárodní konference o využívání obnovitelných zdrojů energie Slovak Biomass Forum 2002 a pozvánku na výstavu a konferenci Obnovitelné zdroje energie, která se uskuteční v dubnu v rámci mezinárodní odborné výstavy Teplárenské dny.

24.2.02 Zajímavá publikace VÝPOČTOVÉ TABULKY PRO VYTÁPĚNÍ

Nově vydaná hodnotná pomůcka pro všechny projektanty navazuje na úspěšný sešit projektanta č.18, vydaný již před 13 lety. Záruku kvality díla dávají již jména autorů - Prof. Ing. Karel Laboutka, CSc. a Tomáš Suchánek. Publikace obsahuje na celkem 200 stranách nejenom velké množství vybraných užitečných tabulek, ale je doplněna také o nejdůležitější výpočtové postupy a nomogramy pro rychlý návrh.

24.2.02 Ještě jednou k článku V. Klause "Přírodu ochrání trh"

Názor Václava Klause na ochranu přírody trhem budí ve sdělovacích prostředcích pozornost i po dvou týdnech od jeho publikování. Protože úzce souvisí i s naším technickým oborem, vracíme se k němu v nedělní úvaze předního odborníka.

23.2.02 Management výživy a odpadů může potlačovat šíření patogenů z hnoje

Onemocnění pocházející z potravy jsou považovány za nejvážnější problém bezpečnosti potravin v USA. Podle nejnovějších údajů publikovaných Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control & Prevention) mohou nemoci pocházející z potravy potenciálně způsobovat každoročně odhadem 325 000 vážných onemocnění vyžadujících hospitalizaci, 76 milionů případů onemocnění gastrointestinálního traktu a 5 000 úmrtí. (Pozn. BIOM on line: ve článku je zmíněna teplota při kompostování 130°C, což je dozajista omyl. Mají to být stupně farenheita, což pak odpovídá cca. 55°C a tedy i požadavkům ČSN Průmyslové komposty.)

23.2.02 Praha dala za sedm let na přeměnu topení přes 380 miliónů korun

Více než 380 miliónů korun dal pražský magistrát od roku 1994 žadatelům jako příspěvky na přeměnu vytápění na ekologická paliva. Městskou dotaci využili obyvatelé téměř 36.850 bytů. (Pozn. BIOM on line: pojmem ekologická paliva je v tomto článku patrně označován zejména zemní plyn,...)

22.2.02 Na plevel platí zákon

Zhruba 328 až 330 tisíc hektarů neobdělávané půdy je u nás podle odborného odhadu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Jak uvedl Jiří Felčárek z tiskového oddělení MZe, jde asi o 7,7 procenta z celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Z neobdělaných a silně zaplevelených pozemků se mohou šířit nejen plevele, ale také různí škůdci, například hraboši. Tam, kde takové pozemky ohrožují okolní řádně obdělávanou půdu, lze podle Felčárka ve většině případů využít ustanovení § 4 písm. a), odst. 1 zákona č. 147/96 Sb., o rostlinolékařské péči. (Pozn. BIOM on line: nevyužívané půdy jsou hlavním adeptem pro pěstování energetických plodin - tak proč platit pokuty za plevele.)

22.2.02 Třídění odpadu na studentských kolejích

Na to, jak se daří prosadit myšlenku třídění odpadu na VŠE, jsme si zeptali Antonína Pavlíčka, studentského zástupce studentů Fakulty informatiky a statistiky v Akademickém senátu VŠE.

22.2.02 Emise vers. zákon

Obce by měly kontrolovat tmavost kouře z komínů nebo jaký odpad spalují majitelé zahrádek.

22.2.02 Seminář slunečnice v roce 2002

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně a Sdružení pěstitelů slunečnice při VÚRV pořádají odborný seminář „Slunečnice v roce 2002“. Seminář se koná 6. března 2002 od 9.00 hodin na zámku Kravsko u Znojma. Kontakt: ing. I. Bareš, DrSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, 161 06 Praha 6, tel.: 02/33022415, fax: 02/33022286.

22.2.02 Kondenzační kotel pro každého (IV)

Jednou z velmi důležitých částí kondenzační techniky je způsob a technické podmínky odvodu spalin z kondenzačních kotlů. Věnujeme mu dnešní díl seriálu.

22.2.02 Nitrátová konference v rámci Twinning projektu v oblasti ochrany vod v České republice

V rámci Twinning projektu Strategie implementace směrnic EC v oblasti voda v České republice (CZ99/IB-EN-01) se ve dnech 19. a 20. února 2002 uskutečnila konference a workshop se zaměřením na implementaci Směrnice rady ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečišťováním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS).

22.2.02 Z grantu vlády USA je financována studie proveditelnosti spalovny v Plzni

Grantovou smlouvu o vypracování studie proveditelnosti spalovny tříděného komunálního odpadu podepsali v Americkém centru v Plzni za přítomnosti plzeňského primátora Jiřího Šnebergera zástupci velvyslanectví USA a představitelé Plzeňské teplárenské (PT). Plzeň tak jako první v republice využije k uvedenému účelu prostředků od americké vlády ve výši téměř 250 tisíc USD. Pro ČIA to uvedl generální ředitel PT Tomáš Drápela. (Pozn. BIOM on line: ve zprávě není uvedeno jaký druh tříděného odpadu se bude spalovat. Snad by se dalo předpokládat, že půjde o dřevní odpady z údržby městské zeleně, sebraný papír nevhodný pro recyklaci, apod.; jinak je těžké si představit, k čemu by bylo dobré nejprve odpad třídit, a pak jej všechen spálit, resp. likvidovat, jak je v článku napsáno...)

22.2.02 Na Zlínsku se objevily kaly, jež mohou ohrozit životní prostředí

Na několika místech Zlínského kraje lidé našli v minulých dnech kaly, které pocházejí z čistíren odpadních vod a mohou obsahovat těžké kovy. Podezřelý materiál se objevil i na zpevněném hnojišti společnosti Agrosovín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Pracovníci České inspekce životního prostředí z Olomouce začali na různých místech Zlínska odebírat vzorky. "Výsledky rozborů budeme znát do týdne," řekl dnes ČTK hlavní inspektor Karel Zima.
« | 1 | .. | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | .. | 1027 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server