EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

LEGISLATIVA

300/2010 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů

300

VYHLÁŠKA

ze dne 22. října 2010,

kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů


Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


Čl. I

V příloze č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb., tabulka v části Fotovoltaika zní:

"
Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWp] Roční využití instalovaného špičkového výkonu [kWh/kWp]
Do 30 kWp včetně
< 75 000
> 980
30 kWp až 100 kWp včetně
< 60 000
> 1 000
Nad 100 kWp
< 55 000
> 1 000".Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle dosavadní přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010.Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. listopadu 2010 Poslední změna: 9. listopadu 2010 Počet shlédnutí: 834 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server