Warning: Undefined variable $encap in /data/www/htdocs/www-aa/aa.ecn.cz/aaa/slice.php3 on line 122

Database error: Invalid SQL: REPLACE INTO `pagecache` (`id`,`content`,`stored`) VALUES ('68628f8e310a95dde2d4cd8dd685ac8e','<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"> <html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"> <link rel=\"StyleSheet\" type=\"text/css\" href=\"/common/css/main.css\"> <link rel=\"shortcut icon\" href=\"favicon.ico\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - lnky\" href=\"http://biom.cz/rss-clanky.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - burza\" href=\"http://biom.cz/rss-burza.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - diskuse\" href=\"http://biom.cz/rss-diskuse.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - legislativa\" href=\"http://biom.cz/rss-legislativa.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - publikace\" href=\"http://biom.cz/rss-publikace.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - odkazy\" href=\"http://biom.cz/rss-odkazy.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - zakzky\" href=\"http://biom.cz/rss-zakazky.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - EIA\" href=\"http://biom.cz/rss-eia.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - soubory\" href=\"http://biom.cz/rss-soubory.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - subjekty\" href=\"http://biom.cz/rss-subjekty.php\"> <meta name=\"keywords\" content=\"etanol. sláma, energie, ETBE, experiment, výzkum, pokus, poloprovoz, fytopaliva\"> <meta name=\"description\" content=\"Výzkum byl prováděn na poloprovozním hydrolýzním zařízení o hodinovém výkonu 30 kg vstupní suroviny. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při teplotě 198°C, tlaku 1,5 MPa s expozicí po dobu 11 min. a s nástřikem 0,5% kyseliny. Dosažená výtěžnost hydrolýzních cukrů ze vstupu celulózy a hemicelulózy je 72% s recyklem nezreagované, ale již rozštěpené tuhé fáze až 80%. Z 1 t pšeničné slámy je možno získat až 330 l bezvodého bioetanolu.\"> <title>Jaroslav Váňa, Zdeněk Kratochvíl _#AUTHOR7#_#AUTHOR8#: Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen - Biom.cz</title> <script type=\"text/javascript\" src=\"http://biom.cz/common/js/scripts.stm\"></script> </head> <body> <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) --> <div class=\"logo\"><a href=\"http://biom.cz\"><img src=\"http://biom.cz/common/obr/logobiom.gif\" alt=\"Biom.cz\" width=\"192\" height=\"55\" border=\"0\"></a></div> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <div class=\"upozorneni\"><b><a href=\"http://biom.cz/df/\">Inzerujte zdarma na Biom.cz!</a><br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"autor\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>129</b><br /> </b></div> <div class=\"topmenu\"><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://biom.cz/kontakty.stm\">&nbsp;Kontakty&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://biom.cz/projekty.stm\">&nbsp;Projekty&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.czbiom.cz\">&nbsp;CZ Biom&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.aebiom.org\">&nbsp;AEBIOM&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.compostnetwork.info\">&nbsp;ECN&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.zdrojeenergie.cz\">&nbsp;Atlas OZE&nbsp;</a><div class=\"pointgreen\"></div><a href=\"http://english.biom.cz/\">&nbsp;English&nbsp;&nbsp;</a></div> <div class=\"greenmenu\">&nbsp;</div> <div class=\"divhlavni\"><div class=\"divmain\"><div class=\"leftmenu\"> <div class=\"menupolozkaone\"><a href=\"http://biom.cz/clanky.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu4, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Odborn lnky</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/novinky.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu3, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Novinky</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/zpravy.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu7, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Zpravodajstv</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/akce.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu1, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Akce</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://burza.biom.cz\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu12, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Burza</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/diskuse.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu2, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Diskuse</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/lide.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu8, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Autoi</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/publikace.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu9, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Publikace</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/odkazy.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu10, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Odkazovnk</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://df.biom.cz\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu11, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Databze subjekt</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://df.biom.cz/stroje.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu13, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Stroje, zazen,...</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://expert.biom.cz\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu14, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Expertn systmy</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/legislativa.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu15, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Legislativa</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/fotogalerie.stm\" class=\"block\">&nbsp;Fotogalerie</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/soubory.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu17, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Soubory</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/zakazky.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu18, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Zakzky a poptvky</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/eia.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu19, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Posudky o vlivu na P</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Fytoenergetika_a_kompost%C3%A1renstv%C3%AD\" class=\"block\" onMouseOver=\'delayhidemenu()\'>&nbsp;Encyklopedie</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/biom/\" class=\"block\">&nbsp;asopis BIOM</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/uzivatel.stm\" class=\"block\">&nbsp;Uivatel Biom.cz</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/coop.shtml\" class=\"block\">&nbsp;Spoluprce&nbsp;+&nbsp;RSS</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://stary.biom.cz\" class=\"block\">&nbsp;Star web CZ Biom</a></div> <div class=\"menuend\">&nbsp;</div> <div class=\'spodnimenu\'><div class=\'spodnipolozka\' onMouseOver=\'hideMenu()\'> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"userbiom\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/prihlas.php</b> on line <b>26</b><br /> <SCRIPT LANGUAGE=\'JavaScript\'> <!--// function openWindow() {window.open(\'\',\'helpRegUziv\',\"toolbar=0,location=0,scrollbars=1,width=550,height=400,resizable=1,top=50,left=50\");} //--></SCRIPT> <form action=\'http://biom.cz/profil_redir.php\' name=\'prihlaseniBiom\'> <b>Pihlen:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\'http://biom.cz/common/html/help_registrace_uzivatele.htm\' title=\'Co zskte registrac na Biom.cz?\' onClick=\'openWindow();\' target=\'helpRegUziv\'>?</a></b><br> <input type=\'text\' name=\'user\' class=\'SMALL\' maxlength=\'20\' size=\'20\' value=\'Vae uiv. jmno\' onfocus=\'if (this.value == \"Vae uiv. jmno\") {this.value=\"\";}; return true;\'><br><br> <input type=\'hidden\' name=\'target\' value=\'profil_prihlaseni\'> <input type=\'submit\' class=\'SMALL\' value=\'Odeslat\'>&nbsp;<a href=\'http://biom.cz/profil_registrace.stm\' title=\'Formul pro registraci na Biom.cz\'>Registrace</a></form> </div></div> <div class=\"spodnimenu\"><div class=\"spodnipolozka\"> <form id=\"searchbox_005186089540776850161:n_jfjqnhe3u\" action=\"http://biom.cz/search.stm\"> <input type=\"hidden\" name=\"cx\" value=\"005186089540776850161:n_jfjqnhe3u\" /> <input type=\"hidden\" name=\"cof\" value=\"FORID:9\" /> <input name=\"q\" type=\"text\" class=\"SMALL\" value=\"prohledvn Biom.cz\" size=\"20\" onfocus=\"if (this.value == \'prohledvn Biom.cz\') {this.value=\'\';}; return true;\" /><br> <input type=\"radio\" name=\"cx\" checked value=\"005186089540776850161:n_jfjqnhe3u\" /><abbr title=\"Prohledv Biom.cz a CZBiom.cz\">Biom</abbr> <input type=\"radio\" name=\"cx\" value=\"005186089540776850161:b1yos2dfxnk\" /><abbr title=\"Prohledv cel Internet s preferenc tmaticky souvisejcch web\">Biom+</abbr><br> <input type=\"submit\" class=\"SMALL\" name=\"sa\" value=\"Hledej\" /> <input type=\"hidden\" name=\"ie\" value=\"utf-8\" /> </form> </div></div> <div class=\"menuend\">&nbsp;</div> <div class=\"spodnimenu\"><div class=\"spodnipolozka\"> <p><b><a href=\"http://biom.cz/reklama/\">Reklamka</a>:</b></p> <script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\' src=\'http://reklamka.biom.cz/adx.js\'></script> <script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\'> <!-- if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = \',\'; phpAds_random = new String (Math.random()); phpAds_random = phpAds_random.substring(2,11); document.write (\"<\" + \"script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\' src=\'\"); document.write (\"http://reklamka.biom.cz/adjs.php?n=\" + phpAds_random); document.write (\"&amp;what=zone:1\"); document.write (\"&amp;exclude=\" + document.phpAds_used); if (document.referrer) document.write (\"&amp;referer=\" + escape(document.referrer)); document.write (\"\'><\" + \"/script>\"); //--> </script><noscript><a href=\'http://reklamka.biom.cz/adclick.php?n=ae1bb28f\' target=\'_blank\'><img src=\'http://reklamka.biom.cz/adview.php?what=zone:1&amp;n=ae1bb28f\' border=\'0\' alt=\'\'></a></noscript> </div></div> <div class=\"menuend\">&nbsp;</div> </div> <div class=\"divtext\"><br> <!-- google_ad_section_end --> <!-- google_ad_section_start --> <!--JYXOSTART--> <!--FULLTEXTSTART--> <h1>Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen<span class=\"Z3988\" title=\"ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft_id=https://biom.cz/clanky.stm?x%3D98415&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen&amp;rft.title=Biom.cz&amp;rft.stitle=Biom.cz&amp;rft.issn=1801-2655&amp;rft.date=2002-08-19&amp;rft.volume=4&amp;rft.issue=8&amp;rft.au=Jaroslav Váňa&amp;rft.au=Zdeněk Kratochvíl&amp;rft.au=&amp;rft.language=Czech\"></span></h1> <p><b>_#AUTHURL1, <a href=\"https://biom.cz/lide.shtml?x=98416&als[AUTHORID]=697310ee7935fddc26c129f80db5dcc7\">Zdeněk Kratochvíl</a>_#AUTHURL7_#AUTHURL8</b></p> <p CLASS=CENTER><b>Dílčí výstup řešení projektu NAZV QE 1324 &quot;Technologie výroby <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> z lignocelulózové fytomasy&quot;</b></p> <h2>1. Úvod</h2> <p>Výroba <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> jako obnovitelného motorového paliva nebo suroviny pro přípravu aditiv (ETBE) do benzínových směsí z lignocelulózních materiálů je dnes v popředí zájmu řady petrolejářských firem (<a href=\"http://www.shell.com\" target=\"_blank\">Shell</a>, <a href=\"http://www.phillips66.com\" target=\"_blank\">Philips Petroleum</a>, <a href=\"http://www.rapad-oil.com\" target=\"_blank\">RAPAD</a>). Na výzkum a vývoj v této oblasti jsou vynakládány řádově stovky milionů dolarů a vývoj již směřuje k pilotním jednotkám. Firma Shell informovala odbornou veřejnost, že do 6 měsíců bude mít vlastní know - how na výrobu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> ze <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a>.</p> <p>Výzkum v oblasti vývoje technologie výroby <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> ze <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a> ve <a href=\"http://www.vurv.cz\" target=\"_blank\"> VÚRV</a> Praha Ruzyně, který je prováděn na poloprovozním zařízení MHZ-30/2 byl provázen především nedostatkem finančních prostředků. Celkový příspěvek <a href=\"http://www.mze.cz\" target=\"_blank\"> MZe</a> na výzkum v rozmezí 2,5 let je 1,6 mil. Kč. Zbytek, řádově 5 mil. Kč byl z vlastních finančních prostředků a z příspěvků sponzorů. V současné době je možné konstatovat, že na kontinuálním hydrolýzním zařízení o hodinovém výkonu zpracování 30 kg <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a> bylo dosaženo parametrů požadovaného zvýšení výtěžnosti zkvasitelných cukrů. Vytvořená nová koncepce plnícího lisu s jednostupňovou <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrol%C3%BDza\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Hydrolýza\" class=\"ENC\">hydrolýzou</a> je zřejmě v kompaktním pojetí světově nová. Dosaženými výsledky jsme na tak velkém poloprovozním zařízení předběhli světové firmy usilující o řešení a jsme dnes schopni vytvořit projekt provozního zařízení o minimálním hodinovém výkonu 1000 kg <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a>, který by byl ekonomicky efektivní. Zároveň jsme nabídli relevantním zahraničním firmám naše know-how na výrobu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> a dalších vedlejších žádaných výstupních produktů (<a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Lignin\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Lignin\" class=\"ENC\">lignin</a>, fural, organické kyseliny).</p> <h2>2. Metodika</h2> <p>Před provedením vlastních experimentů bylo nutno připravit vstupní materiál (pšeničná <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">sláma</a> o zrnitosti 2 - 5 mm) a kalibrovat dávkované množství plnícím lisem k zajištění hydromodulu 1 : 5 (náběhově 1 : 10), nastavit příslušné otáčky šneků hydrolyzérů, zajišťujících požadovanou dobu expozice, zajistit požadovanou teplotu v obou hydrolyzérech a eventuální přídavek kyseliny. Zhydrolyzovaná <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Suspenze\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Suspenze\" class=\"ENC\">suspense</a> byla na filtračním lisu rozdělena na roztok hydrolýzních cukrů a tuhý ligno - celulózový podíl. Analýzu vstupní suroviny prováděla laboratoř <a href=\"https://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/databaze-subjektu-fytoenergetika/vurv\" title=\"Organizace: Výzkumný ústav rostlinné výroby\" class=\"ORG\">VÚRV</a>, laboratorní zhodnocení výstupu prováděla jednak laboratoř <a href=\"https://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/databaze-subjektu-fytoenergetika/vurv\" title=\"Organizace: Výzkumný ústav rostlinné výroby\" class=\"ORG\">VÚRV</a> a 3 nezávislé laboratoře dalších organizací (<a href=\"http://www.mikropur.cz\" target=\"_blank\">Mikropur</a>, s.r.o.,Hradec Králové, <a href=\"http://www.analab.cz\" target=\"_blank\"> Analab</a> Praha 10, <a href=\"http://www.labo-ms.cz\" target=\"_blank\"> Labo MS</a>, s.r.o. Praha 5)</p> <h2>3. Výsledky vlastní práce</h2> <p>Uvádíme výsledky jen významných zkoušek, některé sledované parametry neuvádíme z důvodu ochrany know-how. Jde o výsledky jen z prvního technologického kroku bez recyklace nezregenerované, ale již rozštěpené tuhé fáze v rozsahu cca 13,5 - 15% zpět do hydrolýzního procesu.</p> <p>Výtěžnost hydrolýzních cukrů je vypočítána na základě chemických rozborů 3 organizací, které použily odlišné metody stanovení. Mikropur používá refraktometrickou metodu (polarizační měření nebylo možné provést vzhledem k silnému zabarvení <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Vzorek\" class=\"ENC\">vzorků</a>), <a href=\"https://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/databaze-subjektu-fytoenergetika/vurv\" title=\"Organizace: Výzkumný ústav rostlinné výroby\" class=\"ORG\">VÚRV</a> stanovuje zkvasitelné cukry anhtronovou metodou a Analab použil metodu podle Auerabach - Bodländerové s reprezentací pouze <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Glukóza\" class=\"ENC\">glukózy</a>. Výtěžnost s použitím této metody je zjišťována na základě vstupu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Celulóza\" class=\"ENC\">celulózy</a>.</p> <p>Z tab. č. 1 vyplývá, že nejlepších výsledků bylo dosaženo při teplotě <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrol%C3%BDza\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Hydrolýza\" class=\"ENC\">hydrolýzy</a> 198°C, tlaku 1,5 MPa, expozicí 11 min a s nástřikem 0,5% kyseliny.</p> <div align=\"center\"> <center> <p><b>Tabulka č. 1: Technologické parametry a výtěžnost zkvasitelných cukrů u vybraných experimentů při <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrol%C3%BDza\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Hydrolýza\" class=\"ENC\">hydrolýze</a> <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a> na zařízení MHZ-30/2.</b></p> <table border=\"1\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"0\"> <tr> <td rowspan=\"2\" bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=WHITE><b>Číslo experimentu</b></p> </td> <td rowspan=\"2\" bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=WHITE><b>teplota °C</b></p> </td> <td rowspan=\"2\" bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=WHITE><b>tlak MPa</b></p> </td> <td rowspan=\"2\" bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=WHITE><b>expozice min.</b></p> </td> <td rowspan=\"2\" bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=WHITE><b>kyselina %</b></p> </td> <td colspan=\"3\" bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=WHITE><b>výtěžnost cukrů %</b></p> </td> </tr> <tr> <td bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=WHITE><b>Mikropur</b></p> </td> <td bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=WHITE><b><a href=\"https://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/databaze-subjektu-fytoenergetika/vurv\" title=\"Organizace: Výzkumný ústav rostlinné výroby\" class=\"ORG\">VÚRV</a></b></p> </td> <td bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=WHITE><b>Analab</b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>2R</p> </td> <td> <p>185</p> </td> <td> <p>1,1</p> </td> <td> <p>10</p> </td> <td> <p>0</p> </td> <td> <p>53,33</p> </td> <td> <p>54,66</p> </td> <td> <p>37,77*</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>3R</p> </td> <td> <p>195</p> </td> <td> <p>1,4</p> </td> <td> <p>11</p> </td> <td> <p>0,3</p> </td> <td> <p>80,00</p> </td> <td> <p>56,00</p> </td> <td> <p>46,66*</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>4R</p> </td> <td> <p>198</p> </td> <td> <p>1,5</p> </td> <td> <p>11</p> </td> <td> <p>0,5</p> </td> <td> <p>80,00</p> </td> <td> <p>64,00</p> </td> <td> <p>62,22*</p> </td> </tr> </table> <p>* pouze <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Glukóza\" class=\"ENC\">glukóza</a></p> </center> </div> <p>Z výstupu experimentu 4R vyplývá průměrná výtěžnost (&#216;Mikropur a <a href=\"https://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/databaze-subjektu-fytoenergetika/vurv\" title=\"Organizace: Výzkumný ústav rostlinné výroby\" class=\"ORG\">VÚRV</a>) hydrolýzních cukrů 72% ze vstupu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Celulóza\" class=\"ENC\">celulózy</a> a hemicelulózy. Z dříve provedených experimentů s recyklací nezreagované, ale již rozštěpené tuhé fáze je možno v přepočtu na původní vstup získat minimálně dalších 8% hydrolýzních cukrů.</p> <p>Přídavkem 1 kg pšeničné <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a> o vlhkosti 15% aplikovaného v experimentech vstupů do systému 0,85 kg sušiny, 0,38 kg <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Celulóza\" class=\"ENC\">celulózy</a> a 0,26 kg hemicelulózy, celkem 0,64 kg celulózových substrátů. Při předpokládané výtěžnosti 80% je možno z 1 kg pšeničné <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a> získat 0,51 kg hydrolýzních cukrů z převahou <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Glukóza\" class=\"ENC\">glukózy</a>. Z tohoto množství hydrolýzních cukrů je možno získat 0,26 kg <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a>, což představuje cca 0,33 l bezvodého <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkohol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Alkohol\" class=\"ENC\">alkoholu</a> (98%).</p> <p>Z 1 t pšeničné <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a> je možno získat 330 l bezvodého <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkohol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Alkohol\" class=\"ENC\">alkoholu</a>.</p> <h2>4. Návrh na využití výzkumných výsledků</h2> <p>Vyřešená technologie výroby <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> ze <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a>, vykazující prvky světové novosti by měla podstatně snížit výrobní náklady bezvodého <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> ve srovnání s produkcí stávajících agrobioetanolů. Lze předpokládat, že stávající agrární politika nebude tento způsob výroby <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> podporovat, neboť bude konkurovat agrolihovarům zpracovávajícím klasické lihové plodiny nižšími výrobními náklady.</p> <p>Z hlediska podpory obnovitelných energií tato technologie nevykazuje na jednotku investičních a provozních nákladů takový efekt bioenergie jako vzniká v kotelnách na <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Spalování\" class=\"ENC\">spalování</a> <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota\" title=\"Odkaz: Biomasa\" class=\"ODK\">biomasy</a>. Použití <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> je ekologicky významné jako oktanové přísady do benzínových směsí (ETBE) pro zážehové <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Motor\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Motor\" class=\"ENC\">motory</a>, snižující zároveň emise CO a uhlovodíků. Přísada <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> do paliv pro vznětové <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Motor\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Motor\" class=\"ENC\">motory</a> silně redukuje kouřové <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1stice\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Částice\" class=\"ENC\">částice</a>, což je žádané např. u městských autobusů.</p> <p>Na základě dosažených výzkumných výsledků navrhujeme projekt &quot;Centrum výroby fytopaliv&quot;, který by byl vhodný zejména pro severozápadní Čechy. V tomto projektu uvažujeme, že část výtěžku hemicelulózních cukrů bude použita k výrobě 2-furaldehydu (furalu) a vedlejšími produkty bezvodého <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> bude čistý <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Lignin\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Lignin\" class=\"ENC\">lignin</a> a organické kyseliny. Jednotkové ceny těchto produktů v současné době násobně převyšují cenu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a>. Z důvodu vyššího využití některých zařízení (kotelna, sušárna, dezintegrátory) bude součástí &quot;centra&quot;i linka na výrobu topných <a href=\"http://ceska-peleta.cz/\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Pelety\" class=\"ODK\">pelet</a> a briketovací linka.</p> <h2>5. Centrum výroby fytopaliv</h2> <p>V zařízení budou použity tří technologické linky:</p> <ol> <li>linka k výrobě topných <a href=\"http://ceska-peleta.cz/\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Pelety\" class=\"ODK\">pelet</a>,</li> <li> briketovací linka,</li> <li>linka pro tepelně tlakovou <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrol%C3%BDza\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Hydrolýza\" class=\"ENC\">hydrolýzu</a> <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota\" title=\"Odkaz: Biomasa\" class=\"ODK\">biomasy</a> včetně linky pro výrobu bezvodého <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a>.</li> </ol> <p>Tyto linky budou mít společné zařízení pro výrobu tepelné energie na bázi <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota\" title=\"Odkaz: Biomasa\" class=\"ODK\">biomasy</a> (<a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Teplo\" class=\"ENC\">teplo</a> pro sušení <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota\" title=\"Odkaz: Biomasa\" class=\"ODK\">biomasy</a> a pro hydrolyzéry a destilaci). Společné bude rovněž drtící zařízení pro fytomasu. Výrobní linky budou umístěny spolu s energetickým zařízením ve výrobní hale. Dalším stavebním objektem bude sklad <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota\" title=\"Odkaz: Biomasa\" class=\"ODK\">biomasy</a> a sklad produktů.</p> <h3>Investiční náklady</h3> <table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> <tr> <td><p>Technologický soubor pro výrobu peletek</p> </td> <td><p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>včetně drtícího zařízení, 10 000 t / rok</p> </td> <td> <p> 8 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>briketovací linka 20 000 t / rok</p> </td> <td> <p>&nbsp;9 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>kotelna a sušárna</p> </td> <td> <p>&nbsp;7 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><u>hydrolýzní linka a linka výroby <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a></u></p> </td> <td> <p><u>&nbsp;63 mil. Kč</u></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>technologické soubory celkem</p> </td> <td> <p>&nbsp;87 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><u>stavební objekty (výrobní hala a sklad <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota\" title=\"Odkaz: Biomasa\" class=\"ODK\">biomasy</a> a výrobků&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u></p> </td> <td> <p><u> 13 mil. Kč</u></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>Investiční náklady celkem</b></p> </td> <td> <p><b> 100 mil. Kč</b></p> </td> </tr> <tr> <td> <h3><br> Roční výrobní náklady</h3> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota\" title=\"Odkaz: Biomasa\" class=\"ODK\">Biomasa</a> včetně dopravy</p> </td> <td> <p>55,000 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Odpisy</p> </td> <td> <p> 6,295 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Opravy a údržba</p> </td> <td> <p> 5,180 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Osobní náklady (30 pracovníků)</p> </td> <td> <p> 7,890 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Elektrická energie</p> </td> <td> <p> 10,500 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><u>Ostatní výrobní a správní režie</u></p> </td> <td> <p><u> 16,973 mil. Kč</u></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>Celkem</b></p> </td> <td> <p><b> 101,838 mil. Kč</b></p> </td> </tr> </table> <h3>Roční výroba</h3> <div align=\"center\"> <center> <table border=\"1\" cellpadding=\"2\" cellspacing=\"0\"> <tr> <td bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=\"WHITE\"><b>Produkt</b></p> </td> <td bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=\"WHITE\"><b>t</b></p> </td> <td bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=\"WHITE\"><b>Kč / t</b></p> </td> <td bgcolor=\"#008000\"> <p CLASS=\"WHITE\"><b>mil. Kč</b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Topné <a href=\"http://ceska-peleta.cz/\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Pelety\" class=\"ODK\">pelety</a></p> </td> <td> <p>10 000</p> </td> <td> <p>3 000,-</p> </td> <td> <p>30,-</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/brikety-z-biomasy-drevene-rostlinne-smesne-brikety\" title=\"Odkaz: Brikety\" class=\"ODK\">Brikety</a> z <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota\" title=\"Odkaz: Biomasa\" class=\"ODK\">biomasy</a></p> </td> <td> <p>20 000</p> </td> <td> <p>2 000,-</p> </td> <td> <p>40,-</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Líh bezvodý</p> </td> <td> <p>1 346</p> </td> <td> <p>12 000,-</p> </td> <td> <p>16,152</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Lignin\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Lignin\" class=\"ENC\">Lignin</a> čistý</p> </td> <td> <p>743</p> </td> <td> <p>18 000,-</p> </td> <td> <p>13,212</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Fural 92%</p> </td> <td> <p>547</p> </td> <td> <p>32 000,-</p> </td> <td> <p>17,504</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kyselina octová\" class=\"ENC\">Kyselina octová</a> a mravenčí</p> </td> <td> <p>216</p> </td> <td> <p>15 000,-</p> </td> <td> <p>3.240</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>Celkem</b></p> </td> <td> <p><b>&nbsp;</b></p> </td> <td> <p><b>&nbsp;</b></p> </td> <td> <p><b>120,108</b></p> </td> </tr> </table> </center> </div> <h3>Hrubý zisk</h3> <table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"310\"> <tr> <td width=\"202\"> <p>Příjem mil. Kč</p> </td> <td width=\"104\"> <p> 120,108 mil. Kč</p> </td> </tr> <tr> <td width=\"202\"> <p><u>Náklady mil. Kč</u></p> </td> <td width=\"104\"> <p><u> 101,838 mil. Kč</u></p> </td> </tr> <tr> <td width=\"202\"> <p><b>Hrubý zisk</b></p> </td> <td width=\"104\"> <p><b> 18,270 mil. Kč</b></p> </td> </tr> </table> <h3>Návratnost investice</h3> <table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> <tr> <td> <p>Investiční náklady</p> </td> <td> <p CLASS=CENTER>100</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>------------------------------</p> </td> <td> <p>= -----------------------------------</p> </td> <td> <p>= 4,07 let</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>hrubý zisk + odpisy</p> </td> <td> <p CLASS=CENTER>18,270 + 6,297</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </table> <h3>Vytvořený počet pracovních míst při provozu investice:</h3> <table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\"> <tr> <td> <p>a) na výrobním závodě</p> </td> <td> <p> 30 pracovních míst</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><u>b) při produkci a dopravě biomasy&nbsp;&nbsp;&nbsp;</u></p> </td> <td> <p><u> 110 pracovních míst</u></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>Celkem</b></p> </td> <td> <p><b> 140 pracovních míst</b></p> </td> </tr> </table> <h2>6. Závěr</h2> <p>Na základě provedeného výzkumu na poloprovozním hydrolýzním zařízení MHZ-30/2 byla navržena nová technologie výroby <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> ze <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a> <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Obilniny\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Obilniny\" class=\"ENC\">obilnin</a> a olejnin. V této technologii je dosahováno 80% výtěžnosti cukrů ze vstupu celulóz a hemicelulóz.</p> <p>Pro podmínky České republiky byl navržen ekonomicky efektivní záměr Centra výroby <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy\" title=\"Odkaz: Biopalivo\" class=\"ODK\">biopaliv</a> s roční produkcí 1346 t bezvodého <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> a 30 000 t tvarovaných fytopaliv, který zajistí 30 nových pracovních míst na výrobním závodě a 110 dalších pracovních míst v zemědělství a ve službách.</p> <h2>Anotace</h2> <p>Vývoj technologie výroby <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a> ze <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a> byl v České republice úspěšně ukončen</p> <p>Výzkum byl prováděn na poloprovozním hydrolýzním zařízení o hodinovém výkonu 30 kg vstupní suroviny. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při teplotě 198°C, tlaku 1,5 MPa s expozicí po dobu 11 min. a s nástřikem 0,5% kyseliny. Dosažená výtěžnost hydrolýzních cukrů ze vstupu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Celulóza\" class=\"ENC\">celulózy</a> a hemicelulózy je 72% s recyklem nezreagované, ale již rozštěpené tuhé fáze až 80%. Z 1 t pšeničné <a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/slama-jako-palivo-technicke-predpoklady-a-ekonomika\" target=\"_blank\" title=\"Odkaz: Sláma\" class=\"ODK\">slámy</a> je možno získat až 330 l bezvodého <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioetanol\" class=\"ENC\">bioetanolu</a>.</p> <p>Na základě dosažených výsledků byla vytvořena kompaktní světově nová technologie.</p> <iframe src=\"https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fbiom.cz%2Fcz%2Fodborne-clanky%2Fvyvoj-technologie-vyroby-bioetanolu-ze-slamy-v-ceske-republice-uspesne-ukoncen&amp;width=120&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;size=small&amp;show_faces=false&amp;share=false&amp;height=21\" width=\"120\" height=\"21\" style=\"border:none;overflow:hidden\" scrolling=no frameborder=0 allowTransparency=true allow=\"encrypted-media\"></iframe> <!--FULLTEXTSTOP--> <table class=\"tabpata\"> <tr class=\"tabrowodd\"><td class=LEFT valign=\"top\"> <p CLASS=LEFT><a href=\"http://www.biom.cz/tisk.stm?cmd[967]=x-967-98415\" target=\"_blank\">Tisk článku</a>; <a href=\"http://www.biom.cz/tisk.stm?cmd[967]=x-968-98415\" target=\"_blank\">bez obrázků</a></p> </td> <td class=RIGHT valign=\"top\"> <p CLASS=RIGHT><a href=\"http://www.biom.cz/emailem.stm?cmd[966]=x-966-98415\" target=\"send\" onclick=\"window.open(\'\',\'send\',\'height=320,width=400, resizable=yes\');\">Poslat článek e-mailem</a></p> </td></tr></table> <table class=\"tabpata\"> <tr><td class=LEFT valign=\"top\"> <p CLASS=LEFT><b>Související články:</b> <br><h5>Související články:</h5><p><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-slamy-a-energetickych-rostlin-pro-vyrobu-elektricke-a-tepelne-energie\">Využití slámy a energetických rostlin pro výrobu elektrické a tepelné energie</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/soucasny-stav-a-priority-projektu-bioetanol-v-cr\">Současný stav a priority projektu \"Bioetanol\" v ČR.</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/trvale-udrzitelna-vyroba-bioetanolu\">Trvale udržitelná výroba bioetanolu</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyroba-bioetanolu-z-lignocelulozove-fytomasy\">Výroba bioetanolu z lignocelulózové fytomasy</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyroba-bioetanolu-ze-slamy-se-stava-realitou\">Výroba bioetanolu ze slámy se stává realitou</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-bioalkoholu\">Využití bioalkoholu</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/podporovat-biopaliva-namisto-zemniho-plynu\">Podporovat biopaliva namísto zemního plynu</a></p> </p> </td> <td class=RIGHT valign=\"top\"> <p CLASS=RIGHT><b>Předchozí/následující díl(y):</b> <br> </p> </td></tr></table> <br> <table class=\"tabpata\"><tr> <td class=\"LEFT\">Datum uveřejnění: 19.8.2002</td> <td class=\"CENTER\">Poslední změna: 10.8.2002</td> <td class=\"RIGHT\">Počet shlédnutí: 14359</td> </tr></table> <table class=\"tabpata\"><tr> <td class=\"LEFT\" valign=\"top\">Články ze dne: <a href=\"datum.shtml#19.8.2002\">19.8.2002</a></td> <td class=\"RIGHT\" valign=\"top\">Články v kategorii: <a href=\"https://biom.cz/tema.shtml?conds[0][category.......3]=<!-- 2876 --><a href=\"https://biom.cz/cz-kapalna-biopaliva/\">Kapalná biopaliva</a><!-- /2876, 0.0006871223449707, 23-05-29 08:18:21 -->#<!-- 2876 --><a href=\"https://biom.cz/cz-kapalna-biopaliva/\">Kapalná biopaliva</a><!-- /2876, 0.00037193298339844, 23-05-29 08:18:21 -->\"><!-- 2876 --><a href=\"https://biom.cz/cz-kapalna-biopaliva/\">Kapalná biopaliva</a><!-- /2876, 0.00036907196044922, 23-05-29 08:18:21 --></a> </td> </tr></table> <p class=\"left\"><b>Citace tohoto článku:</b><br> VÁŇA, Jaroslav, KRATOCHVÍL, Zdeněk<!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x -->: Vývoj technologie výroby bioetanolu ze slámy v České republice úspěšně ukončen. <i>Biom.cz</i> [online]. 2002-08-19 [cit. 2023-05-29]. Dostupné z WWW: &lt;https://biom.cz/index.shtml?x=98415&gt;. ISSN: 1801-2655.</p> ',1685341101)
DB_MySQL Error: 1366 (Incorrect string value: '\xE8l\xE1nky...' for column `biom_aadb`.`pagecache`.`content` at row 1)

Session halted.

Agrrn www portl EnviWeb - portl pro ochranu a tvorbu ivotnho prosted Strnky vnovan obnovitelnm zdrojm energie Ekolist po drt Waste - asopis zabvajc se pedevm problematikou odpadovho hospodstv Portl Energetika Obansk sdruen EKODOMOV Internetov energetick konzultan a poradensk stedisko Informan odpadov server Lesnicko-devask www server esk centrum pro podporu inovac Konopsk svaz esk republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologick bydlen - energie, domy, eten, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se star redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VRV a VZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps