Publikujte na Biom.cz informace o své organizaci!
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Zpráva o vývoji domovního teplovodního kotle na dřevní štěpku 15 - 45 kW

_#AUTHURL1, Václav Novotný_#AUTHURL7_#AUTHURL8

Cílem vývoje teplovodního kotle pro rodinné domy na dřevní štěpku bylo vytvořit zařízení, které v současnosti není na našem trhu. Tento kotel by se měl svým komfortem blížit klasickým vytápěcím systémům na zemní plyn a měl by být těmto systémům ekonomicky schopen konkurovat.

Vývoj kotle byl proveden firmou Uniservis Hašek, s.r.o. ve spolupráci s firmou Viadrus ŽDB Bohumín, a.s. Koordinaci prací zajišťoval CZ BIOM. Prototyp Biokotle U-22 vychází z osvědčeného litinového článkového kotle U-22 na uhlí. Při vývoji se přihlíželo též ke konstrukci kotle LING-25 na spalování dřevních peletek. V některých parametrech kotel LING-25 sloužil jako srovnávací zařízení pro vyvíjený kotel na dřevní štěpku. Studii předpokládaných konstrukčních změn prováděných na kotli U-22 vypracovali konstruktéři firmy Viadrus na základě požadavku CZ BIOM (Studie ve zkrácené formě byla uvedena ve zprávě v r. 2000).

Pro automatický chod kotle byl zhotoven palivový zásobník o objemu 1 m3 se šnekovým podavačem, který byl v průběhu vlastních zkoušek ještě několikrát upravován.

Kotel U-22 byl upraven kaskádovitými otvory v roštu, byl vybaven nuceným sekundárním přívodem vzduchu do spalovací komory, úpravou šamotové vyzdívky byly zásadně změněny spalovací procesy. Byl instalován systém předehřívání sekundárního vzduchu využívající odcházející kouřové plyny.

V průběhu zkoušek byl změněn sklon stěn zásobníků paliva, aby při spalování drobných biopaliv (jemná štěpka, piliny, hobliny) nedocházelo ke klenbování. K zamezení prohořívání z kotle do zásobníku paliva, ke kterému došlo při zkoušce v režimu nízkého výkonu bylo provedeno utěsnění víka zásobníku a držáku vnějšího ložiska vkládacího šneku. Dále byl zkonstruován jako další vybavení kotle protipožární zhášecí systém. Je připravena k instalaci na zařízení vyrovnávací nádrž pro akumulaci tepla (pro integrovaný systém se solárním panelem) a pro zlepšení provozu kotle.

Provedené úpravy vedly v důsledku optimalizace cesty spalin a zlepšení vlastností spalovací komory ke zvýšení účinnosti, která je vyšší než 80%. Průběh spalování v kotli se zlepšil i při vyšší vlhkosti štěpky a při chodu v režimu nízkého výkonu.

Měření emisí provedené pracovníky firmy Viadrus zjistilo nižší emisní hodnoty ve srovnání s limitními hodnotami a to při všech testovaných režimech kotle a při použití dřevní štěpky o různé vlhkosti.

Biokotel U-22 byl odborné veřejnosti několikrát předveden. Na 6. regionální výstavě v Kladně obdržel exponát Cenu primátora Města Kladna.

Tisk článku; bez obrázků

Poslat článek e-mailem

Související články:

Související články:

Možnosti použití výparníků typu La Mont u kotlů spalujících biomasu
Švédské hořáky firmy Sahlins EcoTec AB na spalování dřevních pelet
Přestavba kotelny na biomasu
Jak jsem vyrobil svůj první zplyňovač
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Zkušenosti s provozem kotle na dřevoplyn v rodinném domku (1)
Úpravy kotlů pro spalování biopaliv
Experimentální nízkoenergetický rodinný dům v Koberovech
Energetické využívání biomasy na Jižní Moravě, realizace centrálního tepelného zdroje ve Velkém Karlově

Předchozí/následující díl(y):


Datum uveřejnění: 8.2.2002 Poslední změna: 19.3.2002 Počet shlédnutí: 14170
Články ze dne: 8.2.2002 Články v kategorii: Pěstování biomasy#Pěstování biomasy">Pěstování biomasy

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav, NOVOTNÝ, Václav: Zpráva o vývoji domovního teplovodního kotle na dřevní štěpku 15 - 45 kW. Biom.cz [online]. 2002-02-08 [cit. 2021-12-03]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/index.shtml?x=62981>. ISSN: 1801-2655.Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps