Publikujte na Biom.cz informace o své organizaci!
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Co mi dala činnost v CZ Biom

_#AUTHURL1_#AUTHURL7_#AUTHURL8

Připravuje se Valná hromada CZ Biomu a s ní spojené volby nového předsednictva. Hodí se proto přispět do diskuze páru postřehy očima výkonného zemědělce.

Z počátku jsme hledali náplň co, jak, čím a s kým dělat. Po vyjasnění vztahů a po zvolení p. Ing. Jaroslava Váni předsedou sdružení CZ Biom začala skutečná činnost. Na úseku pěstování a využívání energetických rostlin byly získány a na několika Tématických dnech předvedeny posbírané poznatky a zkušenosti. Výsledkem jsou produkující plantáže energetických bylin i dřevin a postupné budování obecních i domovních kotelen na biopaliva.

Obdobně se vyvíjelo i seznamování se zkušenostmi a provozem bioplynových stanic a využívání vyprodukovaného plynu, Členové CZ Biom měli možnost navštívit bioplynárny v Česku, Rakousku i Německu. Zde se mohli seznámit s oběma provozovanými systémy, mokrým (s biofermentory) i suchým (se zplynováním v uzavřených kojích).

V rámci CZ Biomu vznikla i sekce pro pěstování konopí, která se významně zasloužila o propagaci jeho znovupěstování s minimem ruční práce.

Závěrem mohu konstatovat, že CZ Biom se podílel na popularizaci využívání přírodních zdrojů energií a jsem vděčen za to, že jsem se mohl při tom aktivně podílet.

Nově zvolenému předsednictvu přeji, aby vybudované standarty nejen obhájilo ale dále zdárně rozvíjelo.

Václav Novotný, člen předsednictva
předseda pěstitelské sekce CZ Biom

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Valná hromada CZ Biomu.

Tisk článku; bez obrázků

Poslat článek e-mailem

Související články:

Související články:

Slovo předsedy - úvodník pro tištěný BIOM
10 let CZ Biomu - a jak dál ?
Jaká je budoucnost CZ Biomu? Světlá.
Konopí seté je dáma
Akční plán CZ Biom na rok 2005
Konopí seté - jak dál?
Využití technického konopí pro energetické účely
Konopí seté nejen alternativní energetická plodina
Konopí - stará kulturní rostlina v Evropě a ČR
Poslední úvodník stávajícího předsedy
Pomůže biomasa zemědělcům k zisku?

Předchozí/následující díl(y):


Datum uveřejnění: 24.2.2005 Poslední změna: 22.2.2005 Počet shlédnutí: 5539
Články ze dne: 24.2.2005 Články v kategorii: Pěstování biomasy#Pěstování biomasy">Pěstování biomasy

Citace tohoto článku:
NOVOTNÝ, Václav: Co mi dala činnost v CZ Biom. Biom.cz [online]. 2005-02-24 [cit. 2021-06-12]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/index.shtml?x=223914>. ISSN: 1801-2655.Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps