Publikujte na Biom.cz informace o své organizaci!
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Analýza přítomnosti semen kulturních i planých druhů v rychlokompostu

_#AUTHURL1, Barbora Badalíková_#AUTHURL7_#AUTHURL8

Při řešení mezinárodního projektu Eureka „Ekologická recyklace bioodpadů se zaměřením na revitalizaci půdy a území znečištěných ropnými látkami“ byly m.j. hodnoceny základní kvalitativní parametry rychlokompostů využívané při tzv.dvoufázové dekontaminaci půdy znečištěné ropnými látkami.

V této souvislosti byly studovány vzorky rychlokompostů vyrobených v roce 2002 a aplikovaných v rámci technologického postupu dekontaminace půdy in situ na přítomnost semen kulturních i planých druhů rostlin nalezených v rychlokompostu. Producentem analyzovaných materiálů byla společnost Agro-eko Ostrava, s.r.o., farma Albrechtice. Autorem technologie rychlokompostování byla firma Ekobioprogres Brno,v.d.

Princip technologie Ekobioprogres pro zpracování bioodpadu na organominerální hnojiva spočívá v automatickém překopávání během aerobní fermentace ve fermentačních žlabech se spodní vybírací frézou.Po jednotýdenní fermentaci je kompost vyskladňován z fermentačního žlabu. Vyskladněný materiál během 4-8 týdnů dozrává již bez překopávání.

Tab. 1: Charakteristika analyzovaných rychlokompostů

Číslo vzorku Datum odběru vzorku Komponenty kompostu % zastoupení
1 22.5. Kaly ČOV
Tráva z údržby zeleně
Piliny
30,0
50,0
20,0
2 25.5. Kaly ČOV
Tráva z údržby zeleně
Piliny
30,0
50,0
20,0
3 27.6. Sláma
Piliny
Tráva z údržby zeleně
Kaly ČOV
16,1
21,9
22,2
39,7
4 13.8. Sláma
Piliny
Tráva z údržby zeleně
Kaly ČOV
24,0
9,7
3,8
32,5
5 24.9. Sláma
Piliny
Kaly ČOV
29,6
20,1
50,3
6 19.11. Kaly Biocel
sláma
56,9
43,1

Metodika

Vzorky rychlokompostu po dozrání byly od odběru do hodnocení uloženy v igelitovém sáčku. Příprava a vážení byly prováděny bezprostředně po získání vzorků.

Studia zaměřená na stanovení přítomnosti semen v rychlokompostu byla prováděna u vzorku o hmotnosti 200 g vždy ve třech opakováních (3 x 200). Sledování jednotlivých vzorků rychlokompostů bylo uskutečněno za pomoci stolní lupy při 1,5 násobném zvětšení a následně i s pomocí binokulárního mikroskopu při 6,3 až 40 násobném zvětšení.

U zvlhčeného 200g vzorku rychlokompostu (opět v opakování 3 x 200g) bylo dále v laboratorních podmínkách, po rozprostření vzorků na fotografické misky, sledováno v průběhu 30-ti dnů případné vyklíčení semen.

Tab. 2: Množství semen nalezených v rychlokompostu (průměr 3 opakování)

Číslo vzorku Datum odběru Semena (ks)
životná neživotná vyklíčená
1 20.5. 0 0,33 0
2 20.5. 0 0 0
3 27.6. 0 0 0,33
4 13.8. 0 1,33 0
5 24.9. 0 0,66 0
6 19.11. 0 0 0

Detailní hodnocení rychlokompostů

U vzorku č. 1 bylo pouze v jednom opakování nalezeno 1 neživotné semeno lnu, které mělo již částečně narušené osemení. Embryo bylo odumřelé.

Ve vzorku č. 2 nebyla nalezena žádná semena ani jejich zbytky.

U vzorku č. 3 nebylo sice v kompostu nalezeno žádné semeno, ale při následném studiu vlhkého kompostu bylo zaznamenáno v jednom z opakování 1 vzcházející semeno – nebyl však identifikován rostlinný druh, poněvadž ještě před zformováním prvního pravého listu klíčenec odumřel – i v tomto případě se tedy bezesporu jednalo o semeno s nízkou biologickou hodnotou.

Ve vzorku č. 4 bylo v jednom opakování nalezeno 1 plodenství neidentifikovaného druhu o průměru cca 3 mm se 4 semeny a 1 květem. Vzhledem k tomu, že semena byla ukryta uvnitř plodenství, které nebylo ještě rozloženo biologickými procesy probíhajícími v kompostu, byla velmi dobře zřetelná jejich morfologická struktura. Po vyjmutí semen z plodenství bylo konstatováno, že všechna semena jsou mrtvá a velmi lehce se rozpadají. Květ byl také mrtvý, nicméně byla dosud zřetelná jeho pylová zrna.

Ve vzorku č. 5 bylo ve dvou opakováních nalezeno vždy 1 semeno béru sivého, nebo béru zeleného (v tomto stavu nebylo možno rozlišit, o který z nich se jedná). Semena byla podélně do 1/3 své délky prasklá. Semenný obsah (embryo, endosperm) byl mrtvý a vyschlý a při manipulaci se semeny došlo lehce k jejich rozlomení.

Ve vzorku č. 6 nebyla nalezena žádná semena ani jejich zbytky.

V uvedených tabulkách jsou prezentovány základní výsledky analýz, které provedla RNDr.Hana Hrušková, CSc., Výzkumný ústav pícninářský Troubsko.

Závěr

Pokud byly v některých vzorků objeveny organické zbytky připomínající semenné obaly, byla jejich morfologická struktura již nejasná a nedala se zcela dobře odlišit od ostatních součástí kompostu. Pokud tyto útvary poněkud připomínaly semena obilovin, byly případné obilky již rozložené a nemohly v žádném případě zaplevelit konkrétní kompost. Obecně lze konstatovat, že po ukončeném procesu rychlokompostování nebyla ve vyrobeném materiálu zjištěna žádná životná semena.

Prezentované výsledky jsou součástí mezinárodního projektu EUREKA! 2190 Revital.

Tisk článku; bez obrázků

Poslat článek e-mailem

Související články:

Související články:

Výskyt škodlivých organizmů při kompostování
Humus - půda - rostlina (11) Humusové látky a stopové prvky
Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostáreň OFFSHOOTS
Jak jsem se naučil kompostovat
Využití biomasy krajinné zeleně
Kompostování - řízená biologická aerobní technologie
Využití rychlokompostů při revitalizaci půdního prostředí kontaminovaného ropnými látkami
Zkušenosti s biologickou rekultivací pozemků po průmyslové devastaci

Předchozí/následující díl(y):


Datum uveřejnění: 25.1.2007 Poslední změna: 11.5.2007 Počet shlédnutí: 4783
Články ze dne: 25.1.2007 Články v kategorii: Bioodpady a kompostování#Bioodpady a kompostování">Bioodpady a kompostování

Citace tohoto článku:
HRUBÝ, Jan, BADALÍKOVÁ, Barbora: Analýza přítomnosti semen kulturních i planých druhů v rychlokompostu. Biom.cz [online]. 2007-01-25 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/index.shtml?x=1962441>. ISSN: 1801-2655.Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps