Inzerujte zdarma na Biom.cz!
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Optimalizace aerace kompostu a návštěva kompostárny firmy Costech

_#AUTHURL1_#AUTHURL7_#AUTHURL8

Firma Costech se specializuje na výrobu analytické techniky nejen v oblasti zpracování zbytkové biomasy, ale také k běžným analýzám hnojiv. Dále navrhuje kompostárny s optimalizací aerace. Tyto systémy jsou založeny na regulaci množství kyslíku v kompostovací kupě. V současné době firma staví novou kompostárnu, kterou bohužel zatím nebylo možno navštívit. Byla mi tedy představena zhruba 10 let stará kompostárna s velmi zajímavou technologií.

Kompostárna, kterou se pokusím v tomto článku stručně popsat, se nachází u obce Varalo Bombia. Kompostují se zde pouze odpady ze zeleně. První fáze probíhá bez předchozího drcení či štěpkování materiálu. Výsledek je značně vzdušná, ale nehomogenní kupa. Po dvou až třech týdnech je materiál podrcen a dále kompostován. Kompostování probíhá na otevřené ploše, která má v podlaze kanálky, kudy je přetlakem vháněn vzduch, který prostupuje do kompostu. Vzdálenost jednotlivých kanálků je cca 120 cm. Systém aerace je kontinuální.

Koncentrace kyslíku v kupě je měřena pomocí sondy zasunuté do kupy a elektrody umístěné v elektrodovém boxu (obr. 1). Sonda je v podstatě kovová trubka s hrotem pro lepší zasunování do kupy kompostu. U hrotu sondy jsou díry kudy je podtlakem nasáván vzduch z biomasy. Je veden sondou a dále gumovou hadicí nejprve do nádoby, kde dochází ke kondenzaci vody a potom do měřící skříně (obr. 2), kde se nachází také pumpa vyvíjející podtlak. V měřící skříňce je také umístěna nádoba ve které probíhá samotné měření pomocí kyslíkové elektrody. Naměřené údaje jsou předávány do počítačové centrály, kde dohází k vyhodnocování a pomocí snížení nebo zvýšení otáček ventilátoru (obr. 3) je upraveno množství vzduchu vháněného do aeračních kanálů. Aby se snížilo opotřebování vzduchové pumpy je měření prováděno po dobu 5 minut v intervalech dvou hodin. Díky tomuto způsobu řízené flexibilní aerace dochází k úsporám elektrické energie na provoz ventilátorů, protože do kupy je vháněno pouze tolik vzduchu, kolik je skutečně potřeba.

V době mé návštěvy nebyl systém používán, protože nový management firmy se rozhodl ušetřit peníze za elektriku potřebnou k chodu ventilátoru. Výsledný kompost vypadal na první pohled docela kvalitně, ale pořád byl tento „vyzrálý“ kompost dost horký, což svědčí o tom, že nebyl dostatečně stabilizována, a že není dostatečně zralý. Začíná se však uvažovat o tom, že by byly stanoveny normy určující stupeň zralosti kompostu. Nejvhodnějším kritériem se zatím jeví použití dynamického respiračního indexu.

Dle zákonů platných v této provincii musí být kompostárna při schvalování vybavena systémem aerace. Po kolaudaci již však nikdo nekontroluje, je-li dodržován technologický postup a je-li výsledný kompost dostatečně zralý. To je hlavní důvod, proč aerační systém není provozován.

Kompost odebírají především zahradnické firmy. Většinou jej dostávají zadarmo, respektive za to, že na kompostárnu vozí ke zpracování své odpady, což je pochopitelně zpoplatněno.

Obrázek 1
Obr. 1: Elektrodový box

Obrázek 2
Obr. 2: Elektroda a měřící komůrka

Obrázek 3
Obr. 3: Ventilátory

Obrázek 4
Obr. 4: Setí a ruční dotřiďování kompostu

Tisk článku; bez obrázků

Poslat článek e-mailem

Související články:

Související články:

Suchá stabilizace zbytkového odpadu a oddělený sběr
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (7) Universita degli studi di Milano
Exkurze na kompostárnu u města Arcola v regionu La Spezia, Itálie
Mechanicko - biologická úprava odpadů
Analytické přístroje firmy Costech
Biologická stabilita, dynamický respirační index a jeho uplatnění v odpadové hospodářství

Předchozí/následující díl(y):


Datum uveřejnění: 11.8.2003 Poslední změna: 24.8.2003 Počet shlédnutí: 9544
Články ze dne: 11.8.2003 Články v kategorii: Bioodpady a kompostování#Bioodpady a kompostování">Bioodpady a kompostování

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Optimalizace aerace kompostu a návštěva kompostárny firmy Costech. Biom.cz [online]. 2003-08-11 [cit. 2022-08-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/index.shtml?x=139935>. ISSN: 1801-2655.

26 Oct 2003 10:25 Martin Špitt
- biopreparáty
15 Nov 2003 15:33 Jan Habart
- biopreparáty


Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps