Není nic silnějšího než myšlenka, jejíž čas právě nastal. (Victor Hugo)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Stanovisko k návrhu na uzákonění nového druhu pozemku - technické produkční půdy

_#AUTHURL1_#AUTHURL7_#AUTHURL8

Zavedení nové kategorie "technické produkční půdy", na které by byla pěstována pouze technická a energeticky využitelná fytomasa, nevstupující do potravinového řetězce by mělo celou řadu významných aspektů národohospodářských a ekologických. Dnes je zcela jasné, že rozvoj využití technické a energetické biomasy bude v ČR neustále stoupat podle implementovaných dokumentů EU, což je především "Bílá kniha obnovitelných energií" (COM/97/599) a podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů. O pozitivních aspektech ekologických a ekonomických se dostatečně zmiňuje autor návrhu. Podle požadavků EU vyplývá zcela nový pozitivní aspekt návrhu, možnost dlouhodobé sekvestrace uhlíku přímo v půdním prostředí v zájmu omezení produkce skleníkových plynů.

Návrh na uzákonění technické produkční půdy v současné době nenachází potřebnou oporu ve stávajících legislativách zemědělského půdního fondu, ochrany přírody, legislativně hnojiv, ani v legislativě odpadů. Tento návrh bude toto řešit i s ohledem na ochranu spodních a povrchových vod včetně připravované legislativy o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany.

Současná legislativní omezení využívání půd k pěstování technických a energetických rostlin jsou stejně přísné jako pro pěstování potravinářských plodin, což omezuje využívání čistírenských kalů, z nich připravovaných kompostů a dalších hnojivých odpadů. Vyčlenění vhodné půdy pro tyto účely by se v odpadovém hospodářství projevilo vyšším využíváním těchto hmot a v omezení skládkování těchto odpadů.

Uzákonění nového způsobu hospodaření na technických produkčních půdách je třeba podle mého názoru podporovat a provést příslušné kroky k realizaci.

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.
předseda CZ BIOM

Tisk článku; bez obrázků

Poslat článek e-mailem

Související články:

Související články:

Výtah ze zápisu z porady stálé skupiny "Obnovitelné zdroje energie" poradního výboru "Nepotravinářské a textilní plodiny"
Evropské trendy v bioenergetice
Stanovisko CZ Biom k programu podpory kapalných biopaliv
Podpora státu ve využívání biomasy k zásobování energií

Předchozí/následující díl(y):


Datum uveřejnění: 17.5.2003 Poslední změna: 14.5.2003 Počet shlédnutí: 5467
Články ze dne: 17.5.2003 Články v kategorii: Pěstování biomasy#Pěstování biomasy">Pěstování biomasy

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Stanovisko k návrhu na uzákonění nového druhu pozemku - technické produkční půdy. Biom.cz [online]. 2003-05-17 [cit. 2023-03-31]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/index.shtml?x=133986>. ISSN: 1801-2655.Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps