Database error: Invalid SQL: REPLACE INTO `pagecache` (`id`,`content`,`stored`) VALUES ('ae34af38219305c5e5a74b78e0fa6fdf','<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"> <html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"> <link rel=\"StyleSheet\" type=\"text/css\" href=\"/common/css/main.css\"> <link rel=\"shortcut icon\" href=\"favicon.ico\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - lnky\" href=\"http://biom.cz/rss-clanky.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - burza\" href=\"http://biom.cz/rss-burza.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - diskuse\" href=\"http://biom.cz/rss-diskuse.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - legislativa\" href=\"http://biom.cz/rss-legislativa.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - publikace\" href=\"http://biom.cz/rss-publikace.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - odkazy\" href=\"http://biom.cz/rss-odkazy.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - zakzky\" href=\"http://biom.cz/rss-zakazky.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - EIA\" href=\"http://biom.cz/rss-eia.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - soubory\" href=\"http://biom.cz/rss-soubory.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - subjekty\" href=\"http://biom.cz/rss-subjekty.php\"> <meta name=\"keywords\" content=\"Favoino, bioodpad, kompost, oddělený sběr, třídění, kompostování, kuchyňský odpad, zahradní odpad, zelený odpad, obec\"> <meta name=\"description\" content=\"Přednáška se věnovala zejména oddělenému sběru biologických odpadů - důvodům pro zavedení systému a možnostem zvýšení efektivity tohoto systému. Zmíněna byla rovněž role mechanicko-biologické úpravy zbytkového odpadu.\"> <title>Antonín Slejška _#AUTHOR7#_#AUTHOR8#: Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně - Biom.cz</title> <script type=\"text/javascript\" src=\"http://biom.cz/common/js/scripts.stm\"></script> </head> <body> <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) --> <div class=\"logo\"><a href=\"http://biom.cz\"><img src=\"http://biom.cz/common/obr/logobiom.gif\" alt=\"Biom.cz\" width=\"192\" height=\"55\" border=\"0\"></a></div> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <div class=\"upozorneni\"><b><br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"url\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>122</b><br /> Slovo m lehkost vtru a slu hrom.<br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"url\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>126</b><br /> </b> <i>(Victor Hugo)</i></div> <div class=\"topmenu\"><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://biom.cz/kontakty.stm\">&nbsp;Kontakty&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://biom.cz/projekty.stm\">&nbsp;Projekty&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.czbiom.cz\">&nbsp;CZ Biom&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.aebiom.org\">&nbsp;AEBIOM&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.compostnetwork.info\">&nbsp;ECN&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.zdrojeenergie.cz\">&nbsp;Atlas OZE&nbsp;</a><div class=\"pointgreen\"></div><a href=\"http://english.biom.cz/\">&nbsp;English&nbsp;&nbsp;</a></div> <div class=\"greenmenu\">&nbsp;</div> <div class=\"divhlavni\"><div class=\"divmain\"><div class=\"leftmenu\"> <div class=\"menupolozkaone\"><a href=\"http://biom.cz/clanky.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu4, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Odborn lnky</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/novinky.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu3, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Novinky</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/zpravy.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu7, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Zpravodajstv</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/akce.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu1, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Akce</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://burza.biom.cz\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu12, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Burza</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/diskuse.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu2, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Diskuse</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/lide.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu8, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Autoi</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/publikace.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu9, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Publikace</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/odkazy.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu10, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Odkazovnk</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://df.biom.cz\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu11, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Databze subjekt</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://df.biom.cz/stroje.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu13, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Stroje, zazen,...</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://expert.biom.cz\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu14, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Expertn systmy</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/legislativa.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu15, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Legislativa</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/fotogalerie.stm\" class=\"block\">&nbsp;Fotogalerie</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/soubory.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu17, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Soubory</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/zakazky.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu18, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Zakzky a poptvky</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/eia.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu19, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Posudky o vlivu na P</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Fytoenergetika_a_kompost%C3%A1renstv%C3%AD\" class=\"block\" onMouseOver=\'delayhidemenu()\'>&nbsp;Encyklopedie</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/biom/\" class=\"block\">&nbsp;asopis BIOM</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/uzivatel.stm\" class=\"block\">&nbsp;Uivatel Biom.cz</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/coop.shtml\" class=\"block\">&nbsp;Spoluprce&nbsp;+&nbsp;RSS</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://stary.biom.cz\" class=\"block\">&nbsp;Star web CZ Biom</a></div> <div class=\"menuend\">&nbsp;</div> <div class=\'spodnimenu\'><div class=\'spodnipolozka\' onMouseOver=\'hideMenu()\'> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"userbiom\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/prihlas.php</b> on line <b>26</b><br /> <SCRIPT LANGUAGE=\'JavaScript\'> <!--// function openWindow() {window.open(\'\',\'helpRegUziv\',\"toolbar=0,location=0,scrollbars=1,width=550,height=400,resizable=1,top=50,left=50\");} //--></SCRIPT> <form action=\'http://biom.cz/profil_redir.php\' name=\'prihlaseniBiom\'> <b>Pihlen:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\'http://biom.cz/common/html/help_registrace_uzivatele.htm\' title=\'Co zskte registrac na Biom.cz?\' onClick=\'openWindow();\' target=\'helpRegUziv\'>?</a></b><br> <input type=\'text\' name=\'user\' class=\'SMALL\' maxlength=\'20\' size=\'20\' value=\'Vae uiv. jmno\' onfocus=\'if (this.value == \"Vae uiv. jmno\") {this.value=\"\";}; return true;\'><br><br> <input type=\'hidden\' name=\'target\' value=\'profil_prihlaseni\'> <input type=\'submit\' class=\'SMALL\' value=\'Odeslat\'>&nbsp;<a href=\'http://biom.cz/profil_registrace.stm\' title=\'Formul pro registraci na Biom.cz\'>Registrace</a></form> </div></div> <div class=\"spodnimenu\"><div class=\"spodnipolozka\"> <form id=\"searchbox_005186089540776850161:n_jfjqnhe3u\" action=\"http://biom.cz/search.stm\"> <input type=\"hidden\" name=\"cx\" value=\"005186089540776850161:n_jfjqnhe3u\" /> <input type=\"hidden\" name=\"cof\" value=\"FORID:9\" /> <input name=\"q\" type=\"text\" class=\"SMALL\" value=\"prohledvn Biom.cz\" size=\"20\" onfocus=\"if (this.value == \'prohledvn Biom.cz\') {this.value=\'\';}; return true;\" /><br> <input type=\"radio\" name=\"cx\" checked value=\"005186089540776850161:n_jfjqnhe3u\" /><abbr title=\"Prohledv Biom.cz a CZBiom.cz\">Biom</abbr> <input type=\"radio\" name=\"cx\" value=\"005186089540776850161:b1yos2dfxnk\" /><abbr title=\"Prohledv cel Internet s preferenc tmaticky souvisejcch web\">Biom+</abbr><br> <input type=\"submit\" class=\"SMALL\" name=\"sa\" value=\"Hledej\" /> <input type=\"hidden\" name=\"ie\" value=\"utf-8\" /> </form> </div></div> <div class=\"menuend\">&nbsp;</div> <div class=\"spodnimenu\"><div class=\"spodnipolozka\"> <p><b><a href=\"http://biom.cz/reklama/\">Reklamka</a>:</b></p> <script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\' src=\'http://reklamka.biom.cz/adx.js\'></script> <script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\'> <!-- if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = \',\'; phpAds_random = new String (Math.random()); phpAds_random = phpAds_random.substring(2,11); document.write (\"<\" + \"script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\' src=\'\"); document.write (\"http://reklamka.biom.cz/adjs.php?n=\" + phpAds_random); document.write (\"&amp;what=zone:1\"); document.write (\"&amp;exclude=\" + document.phpAds_used); if (document.referrer) document.write (\"&amp;referer=\" + escape(document.referrer)); document.write (\"\'><\" + \"/script>\"); //--> </script><noscript><a href=\'http://reklamka.biom.cz/adclick.php?n=ae1bb28f\' target=\'_blank\'><img src=\'http://reklamka.biom.cz/adview.php?what=zone:1&amp;n=ae1bb28f\' border=\'0\' alt=\'\'></a></noscript> </div></div> <div class=\"menuend\">&nbsp;</div> </div> <div class=\"divtext\"><br> <!-- google_ad_section_end --> <!-- google_ad_section_start --> <!--JYXOSTART--> <!--FULLTEXTSTART--> <h1>Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně<span class=\"Z3988\" title=\"ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft_id=https://biom.cz/clanky.stm?x%3D130181&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně&amp;rft.title=Biom.cz&amp;rft.stitle=Biom.cz&amp;rft.issn=1801-2655&amp;rft.date=2003-04-01&amp;rft.volume=5&amp;rft.issue=4&amp;rft.au=Antonín Slejška&amp;rft.au=&amp;rft.language=Czech\"></span></h1> <p><b>_#AUTHURL1_#AUTHURL7_#AUTHURL8</b></p> <p CLASS=CENTER><i>Nad <a href=\"http://www.biom.cz/akce.shtml?x=128481\">přednáškou</a> převzal záštitu primátor statutárního města Zlín, Mgr. Tomáš Úlehla. Prezentace ve formátu MS PowerPoint je k dispozici v sekci <a href=\"http://www.biom.cz/soubory.shtml\">Soubory ke stažení</a>. Přednášel <a href=\"http://www.biom.cz/lide.shtml?AA_SL_Session=df4226f01b099faf5967109b053c65e2&amp;x=123339&amp;als[AUTHORID]=2ad4d6337badc62aeffb06452172f215\">Enzo Favoino</a> a přítomný byl rovněž Massimo Centemero.</i></p> <h2>Důvody pro zavedení odděleného sběru a kompostování komunálních biologických odpadů</h2> <p>Oddělený sběr a <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompostování\" class=\"ENC\">kompostování</a> je v zemích <a href=\"http://europa.eu.int\" target=\"_blank\"> EU</a> běžným způsobem nakládání a biologickými <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpady</a>. Systém je rozvinutý zejména v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Nizozemí, Belgii a Lucembursku.</p> <p>Existuje několik nástrojů, které motivují k zintenzivňování odděleného sběru a recyklace <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a>:</p> <ol> <li>Směrnice o skládkování - <a href=\"http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&amp;lg=EN&amp;numdoc=31999L0031&amp;model=guichett\" target=\"_blank\">1999/31/EC</a>, která ukládá snížení biodegradabilní frakce jdoucí na skládku o 65% do roku 2016. Vysoká míra zachycení, kterou můžeme dosáhnout prostřednictvím odděleného sběru <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a> činí z této metody nejrychlejší a nejlevnější cestu pro naplnění dlouhodobého cíle směrnice o skládkování.<br> &nbsp;</li> <li>Směrnice o nakládání s biodegradabilním <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadem</a>, která musí být přijata do roku 2004 (nyní je ve stádiu druhého návrhu) a velmi pravděpodobně bude obsahovat nařízení pro zavádění odděleného sběru <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a>. Směrnice bude rovněž obsahovat dva cíle: <ol type=\"a\"> <li>zamezení kontaminace půdy prostřednictvím hnojiv z biologických <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>,</li> <li>podporu využívání certifikovaných <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">kompostů</a>.</li> </ol> &nbsp;</li> <li>Strategie pro udržitelné zemědělství a pro půdní úrodnost. (Země z oblasti kolem Středozemního moře a země střední a východní Evropy jsou ohroženy dezertifikací, která nemusí znamenat sucho, ale v případě ČR spíše ztrátu úrodnosti v důsledku úbytku organické hmoty v půdě.)<br> &nbsp;</li> <li>Programy pro předcházení problémů způsobených změnami <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Klima\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Klima\" class=\"ENC\">klimatu</a> čím dál tím častěji obsahují důvody pro zavádění sběru a recyklace <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a>. (Půdu je možné považovat za zásobník či lapač <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Uhlík\" class=\"ENC\">uhlíku</a>, který když je zachycen v půdě, tak nepřispívá ke <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_efekt\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Skleníkový efekt\" class=\"ENC\">skleníkovému efektu</a>. Zvýšení obsahu organické hmoty v půdě je možné dosáhnout organickým hnojením, udržitelným hospodařením, bezorebnými systémy, apod.)</li> </ol> <p>Pro vyprodukovaný <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">kompost</a> existuje velký potenciál využití na orných půdách. V EU by <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">kompost</a> z odděleného sběru <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a> od všech obyvatel stačil na pohnojení pouze 0,91% stávající orné půdy. V tuto chvíli však většina <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">kompostu</a> jde do jiných sektorů, jako je krajinotvorba, rekultivace, zemní práce a zahrádkaření. <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">Kompost</a> směřuje tam, kde se za něj platí nejvíce, např. při pěstování okrasných dřevin, keřů a květin, kde je velká přidaná hodnota, takže pomocné prostředky jsou lépe placeny. V zemědělství by používání <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">kompostu</a> velmi často znamenalo snížení konkurenceschopnosti farmáře, a proto např. v některých oblastech Itálie existují podpůrné systémy <a href=\"http://www.topenaridotace.cz/\" title=\"Odkaz: instalatér\" class=\"ODK\">dotací</a> na hnojení <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">komposty</a>. </p> <p><a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">Kompost</a> musí mít zaručenou kvalitu, což je třeba zabezpečit třemi opatřeními: </p> <ul> <li>odděleným sběrem,</li> <li>kvalitní technologií <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompostování\" class=\"ENC\">kompostování</a>,</li> <li>systémem zajišťování kvality a certifikací (systémy zajišťování kvality existují po celé Evropě a je tedy pravděpodobné, že rovněž v ČR bude takovýto systém vytvořen).</li> </ul> <h2>Základní strategie pro oddělený sběr</h2> <p>Systémy by měly být důkladně optimalizovány a přizpůsobeny místním podmínkám, aby bylo dosaženo:</p> <ol> <li>vysoké úrovně zachycení biodegradabilní složky <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>,</li> <li>dobré kvality / čistoty sebraného <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>,</li> <li>nezvyšování množství <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>,</li> <li>integrace s navazujícími systémy a</li> <li>nízkých nákladů.</li> </ol> <p>Náklady na systém je dobré rozpočítávat na obyvatele nebo na domácnost a ne na tunu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>. Takto se v konečné ceně příznivě projeví i náklady na minimalizaci <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>. Náklady na sběr <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a> jsou vysoké, jelikož <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpad</a> vyžaduje častý svoz, což však může být kompenzováno menší frekvencí svozu zbytkového <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>. </p> <p>V systémech sběru na zápraží je dosahován významně vyšší podíl vytříděného <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a> než u systémů donáškových. U donáškových systémů se sběrnými nádobami / kontejnery na ulici je nižší kvalita / čistota odděleného sběru než u sběru na zápraží. Čistota sběru nekoreluje s velikostí obce, ale je závislá na typu systému sběru.</p> <p>Na mnoha místech, kde se začal odděleně sbírat biologický <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a>, došlo ke zvýšení celkového množství <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>, jelikož lidé do sběrných nádob začali dávat rovněž zahradní <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a>. Existuje dokonce závislost mezi velikostí sběrné nádoby a přírůstkem množství <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>. To samozřejmě znamená zvýšení nákladů na celý systém. Proto novější systémy sbírají zahradní a kuchyňské <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpady</a> zvlášť. Důvody jsou zhruba tyto:</p> <ul> <li>zahradní <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> je nutné při sběru stlačovat, zatímco kuchyňský <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> je dostatečně hutný sám o sobě, takže je možné jej sbírat za pomoci malých nákladních automobilů s otevřenou korbou, které mají nižší investiční i provozní náklady než sběrné vozy se stlačováním <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>,</li> <li>zahradní <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> stačí sbírat jednou měsíčně nebo prostřednictvím sběrných dvorů, zatímco kuchyňský <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> je třeba sbírat i dvakrát týdně,</li> <li>kuchyňský <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> je možné sbírat v rodinných domcích do kyblíků (6 - 30 litrů), které umožňují ruční sběr, jenž je rychlejší než mechanizované nakládání sběrných nádob (120 nebo 240 litrů),</li> <li>méně častý sběr zahradního <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a> provázený informačním servisem a např. i pomocí s drcením větví motivuje k <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1c%C3%AD_kompostov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Domácí kompostování\" class=\"ENC\">domovnímu kompostování</a> zahradních (a někdy i kuchyňských) <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>,</li> <li><a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompostárna\" class=\"ENC\">kompostárny</a> obvykle chtějí větší poplatky za kuchyňský <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a>, jelikož je nutné jej zpracovávat v zakrytých halách či bioreaktorech (kvůli zápachu) a je náročnější na spotřebu vzduchu (kvůli své vyšší fermentovatelnosti), takže vyžaduje intenzivnější provzdušňování než zahradní <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a>.</li> </ul> <p>Co se týče cen za ukládání <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> na skládku, tak se ČR nachází zhruba v situaci, ve které se nacházelo Španělsko, Portugalsko či Řecko asi tak před deseti lety. Skládkování je tedy v ČR zatím levné, ale ne na dlouho. V souvislosti se zaváděním opatřením vyplývajících ze směrnice o skládkování bude cena skládkování růst.</p> <p>V rámci několika průzkumů se v Itálii ani v dalších zemích nepodařilo prokázat, že by intenzivní <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odd%C4%9Blen%C3%BD_sb%C4%9Br_odpadu\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Oddělený sběr odpadu\" class=\"ENC\">oddělený sběr odpadů</a> znamenal vyšší náklady na systém svozu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>.</p> <p>Oddělený sběr biologických <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> je dobře přijímán obyvatelstvem. Po zavedení systému začnou obvykle na radnici volat nespokojení občané, ale dle statistických průzkumů bývá se systémem nespokojeno pouze několik procent obyvatel, zatímco pozitivně jej přijímá nadpoloviční většina a zbytek jej vnímá neutrálně. S ohledem na možnost relativně rychlého zavedení systému se dá předpokládat, že zastupitelstvo obce, které se k tomuto kroku rozhodne, si u svých voličů &quot;polepší&quot;.</p> <h2>Mechanicko biologická úprava zbytkového odpadu</h2> <p>Směrnice o skládkování vyžaduje úpravu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a> před uložením na skládku. Zabývá se zejména biodegradabilní frakcí <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>, která je zodpovědná za tvorbu výluhu a skládkového plynu. <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">Odpad</a> bude nutné testovat na fermentabilitu, např. pomocí respirometrie.</p> <p>Ve zbytkovém <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a> zůstává určitý podíl biologických <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>, což závisí na způsobu sběru. Biologická úprava je schopna snížit respiraci o 80-90%, produkci výluhů o zhruba 90%, tvorbu skládkového plynu o 80-90% a objem <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a> až o 60%. Efektivnost úpravy je tedy možné srovnat se <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Spalování\" class=\"ENC\">spalováním</a>, ale oproti němu má výhodu ve větší flexibilitě (je možné snadno snížit kapacitu při zintenzivnění odděleného sběru) a má nižší investiční i provozní náklady.</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p1\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/FavoinoBuchlovice.JPG\" alt=\"Obrázek 1\"><br>Obr. 1: Přednášce předcházela návštěva kompostárny v Buchlovicích a odděleného sběru bioodpadu v Uherském Hradišti</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p2\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/FavoinoZlin.JPG\" alt=\"Obrázek 2\"><br>Obr. 2: Přednáška se konala v obřadní místnosti zlínské radnice</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p3\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/FavoinoOtrokovice.JPG\" alt=\"Obrázek 3\"><br>Obr. 3: Druhý den následovala exkurze na kompostárnu v Otrokovicích a oddělený sběr bioodpadu v Kroměříži</p> <iframe src=\"https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fbiom.cz%2Fcz%2Fodborne-clanky%2Fzkraceny-zaznam-prednasky-enza-favoina-ve-zline&amp;width=120&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;size=small&amp;show_faces=false&amp;share=false&amp;height=21\" width=\"120\" height=\"21\" style=\"border:none;overflow:hidden\" scrolling=no frameborder=0 allowTransparency=true allow=\"encrypted-media\"></iframe> <!--FULLTEXTSTOP--> <table class=\"tabpata\"> <tr class=\"tabrowodd\"><td class=LEFT valign=\"top\"> <p CLASS=LEFT><a href=\"http://www.biom.cz/tisk.stm?cmd[967]=x-967-130181\" target=\"_blank\">Tisk článku</a>; <a href=\"http://www.biom.cz/tisk.stm?cmd[967]=x-968-130181\" target=\"_blank\">bez obrázků</a></p> </td> <td class=RIGHT valign=\"top\"> <p CLASS=RIGHT><a href=\"http://www.biom.cz/emailem.stm?cmd[966]=x-966-130181\" target=\"send\" onclick=\"window.open(\'\',\'send\',\'height=320,width=400, resizable=yes\');\">Poslat článek e-mailem</a></p> </td></tr></table> <table class=\"tabpata\"> <tr><td class=LEFT valign=\"top\"> <p CLASS=LEFT><b>Související články:</b> <br><h5>Související články:</h5><p><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/niektore-moznosti-vyuzitia-komunalneho-odpadu-v-sr\">Niektoré možnosti využitia komunálneho odpadu v SR</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-6-sucha-stabilizace-firmy-ecodeco\">Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (6) suchá stabilizace firmy Ecodeco</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/sber-a-komunitni-kompostovani-domovnich-bioodpadu-v-cr\">Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/mater-bi-biodegradabilni-plast-nejen-na-vyrobu-sacku-pro-sber-brko\">Mater-Bi, biodegradabilní plast nejen na výrobu sáčků pro sběr BRKO</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nekolik-poznamek-k-problematice-ekonomie-oddeleneho-sberu-a-trideni-bioodpadu-z-komunalnich-odpadu\">Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-1-milano-vychod\">Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/exkurze-na-kompostarnu-buchlovice\">Exkurze na kompostárnu Buchlovice</a></p> </p> </td> <td class=RIGHT valign=\"top\"> <p CLASS=RIGHT><b>Předchozí/následující díl(y):</b> <br> </p> </td></tr></table> <br> <table class=\"tabpata\"><tr> <td class=\"LEFT\">Datum uveřejnění: 1.4.2003</td> <td class=\"CENTER\">Poslední změna: 23.4.2003</td> <td class=\"RIGHT\">Počet shlédnutí: 8569</td> </tr></table> <table class=\"tabpata\"><tr> <td class=\"LEFT\" valign=\"top\">Články ze dne: <a href=\"datum.shtml#1.4.2003\">1.4.2003</a></td> <td class=\"RIGHT\" valign=\"top\">Články v kategorii: <a href=\"https://biom.cz/tema.shtml?conds[0][category.......3]=<!-- 2876 --><a href=\"https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/\">Bioodpady a kompostování</a><!-- /2876, 0.00080108642578125, 23-09-23 09:02:51 -->#<!-- 2876 --><a href=\"https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/\">Bioodpady a kompostování</a><!-- /2876, 0.00042605400085449, 23-09-23 09:02:51 -->\"><!-- 2876 --><a href=\"https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/\">Bioodpady a kompostování</a><!-- /2876, 0.00038385391235352, 23-09-23 09:02:51 --></a> </td> </tr></table> <p class=\"left\"><b>Citace tohoto článku:</b><br> SLEJŠKA, Antonín<!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x -->: Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně. <i>Biom.cz</i> [online]. 2003-04-01 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z WWW: &lt;https://biom.cz/index.shtml?x=130181&gt;. ISSN: 1801-2655.</p> ',1695452571)
DB_MySQL Error: 1366 (Incorrect string value: '\xE8l\xE1nky...' for column `biom_aadb`.`pagecache`.`content` at row 1)

Session halted.

Agrrn www portl EnviWeb - portl pro ochranu a tvorbu ivotnho prosted Strnky vnovan obnovitelnm zdrojm energie Ekolist po drt Waste - asopis zabvajc se pedevm problematikou odpadovho hospodstv Portl Energetika Obansk sdruen EKODOMOV Internetov energetick konzultan a poradensk stedisko Informan odpadov server Lesnicko-devask www server esk centrum pro podporu inovac Konopsk svaz esk republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologick bydlen - energie, domy, eten, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se star redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VRV a VZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps