Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě. (Karel Čapek)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Ohlédnutí se za Václavem Novotným

_#AUTHURL1_#AUTHURL7_#AUTHURL8

28. prosince r. 2005 zemřel ve věku 75 let pan Václav Novotný, předseda pěstitelské sekce našeho sdružení CZ Biom. V činnosti CZ Biom zanechal Václav Novotný výraznou stopu. Byl zakládajícím členem našeho Sdružení pro biomasu a vzhledem k tomu, že ze všech signatářů nejvíce usiloval o vznik Sdružení, bylo mu uděleno na evidenčním listu číslo 1. Byl tedy nejen členem zakládajícím, ale i prvním členem, který vstoupil do našeho sdružení. Jeho zájem, týkající se problematiky našeho sdružení, se zpočátku týkal pouze pěstování rychle rostoucích dřevin a konopí, sklizně a spalování energetické biomasy. Později se zajímal o problematiku bioplynu, kompostování bioodpadů, s panem Haškem řešil konstrukci automatizovaného kotlíku na dřevní štěpku. V areálu Peklov, kde prováděl různé demonstrační a vzdělávací akce, chtěl perspektivně řešit zařízení na komplexní zpracování bioodpadů. Jeho energie a optimismus byla vzorem nám, mladším. Poté, co jsem se stal v roce 1997 předsedou našeho sdružení, navštěvoval mě Václav Novotný pravidelně dvakrát měsíčně, vždy ve stejnou dobu a společně jsme plánovali další akce a řešili problémy našeho sdružení.

V případě, že zalistujete starými čísly časopisu Biom a přečtete si články na starém webu Biomu, oceníte jadrný způsob vyjadřování a zdravý selský rozum Václava Novotného a uvědomíte si, že jeho bohaté znalosti nesouvisejí s jeho vzděláním, ale s jeho životními zkušenostmi. Pan Václav Novotný absolvoval rolnickou školu v Písku, svůj další život trávil v pracovních útvarech PTP a jako horník na šachtách. Teprve ve zralém věku se navrátil k pěstitelské činnosti a rychle vytušil, že nová agrární politika a restrukturalizace našeho zemědělství přinese pokles zájmu o potravinářské plodiny. Sám o tom píše ve svém článku ve sborníku CZ Biom jako předseda Hospodářského družstva v Unhošti:

"K zájmu o změnu skladby pěstovaných plodin nás přivedly koncem r. 1993 neseriozní přístupy odběratelů naší klasické produkce. Na Grüne Woche 1994 jsme se seznámili s trendy v EU na omezování potravinářské produkce a s možnostmi pěstování netradičních plodin. Ze všech asi 26 vystavených nás nejvíce zaujaly topoly s krátkým obmýtím. Vystavovali tam jejich jednoroční letorosty přes 4m dlouhé a na videu předváděli sklizeň samochodnou řezačkou. Bylo to tak sugestivní, že jsme během deseti dnů navštívili plantáže v Bavorsku a Rakousku. Shledali jsme, že video nelhalo a tak jsme jich koncem dubna 1994 trochu vysázeli.
V únoru 1994 pořádala olomoucká Nadace MITE konferenci o konopí a ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Ruzyni byl ustaven Svaz pěstitelů a zpracovatelů energetických a průmyslových plodin. To byly další podněty.
Obecně je známo, že jen blázen nakládá na jednu loďku, tak jsme k těm topolům zaseli ještě olejný len, lničku, koriandr, krambe a konopí. Řepku do tohoto výčtu neuvádím, ta se v našem kraji běžně pěstuje."

S lítostí je třeba si uvědomit, že již nikdy neuslyšíme vtipná vystoupení Václav Novotného na různých odborných konferencích, schůzích předsednictva a dalších odborných akcích. Pan Václav Novotný již neuskuteční své záměry rosení konopí s mikrobiologickou kulturou, již nikdy nám neposkytne povzbuzení a rady. Nejlépe uctíme jeho památku, když budeme intenzivně pokračovat tam, kde pan Novotný svou činnost ukončil.

Tisk článku; bez obrázků

Poslat článek e-mailem

Související články:

Předchozí/následující díl(y):


Datum uveřejnění: 10.1.2006 Poslední změna: 9.1.2006 Počet shlédnutí: 7104
Články ze dne: 10.1.2006 Články v kategorii: Obnovitelné zdroje energie#Obnovitelné zdroje energie">Obnovitelné zdroje energie

Citace tohoto článku:
VÁŇA, Jaroslav: Ohlédnutí se za Václavem Novotným. Biom.cz [online]. 2006-01-10 [cit. 2021-10-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/index.shtml?x=1254812>. ISSN: 1801-2655.



Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps