Database error: Invalid SQL: REPLACE INTO `pagecache` (`id`,`content`,`stored`) VALUES ('d53cc63f0adbfa16aa06a0da26eedae5','<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"> <html> <head> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"> <link rel=\"StyleSheet\" type=\"text/css\" href=\"/common/css/main.css\"> <link rel=\"shortcut icon\" href=\"favicon.ico\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - lnky\" href=\"http://biom.cz/rss-clanky.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - burza\" href=\"http://biom.cz/rss-burza.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - diskuse\" href=\"http://biom.cz/rss-diskuse.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - legislativa\" href=\"http://biom.cz/rss-legislativa.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - publikace\" href=\"http://biom.cz/rss-publikace.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - odkazy\" href=\"http://biom.cz/rss-odkazy.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - zakzky\" href=\"http://biom.cz/rss-zakazky.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - EIA\" href=\"http://biom.cz/rss-eia.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - soubory\" href=\"http://biom.cz/rss-soubory.php\"> <link rel=\"alternate\" type=\"application/rss+xml\" title=\"Biom.cz - subjekty\" href=\"http://biom.cz/rss-subjekty.php\"> <meta name=\"keywords\" content=\"bioodpad, sběr, kompost. Itálie, Miláno\"> <meta name=\"description\" content=\"Provincie Miláno má 2,5 milionu obyvatel a 188 obcí, mezi nimiž dominuje město Miláno, které má 1,2 milionu obyvatel. Ve městě Miláno byl oddělený sběr biologických odpadů zaveden v roce 1995, v lednu 1996 již bylo do odděleného sběru bioodpadu zapojeno 600 tisíc obyvatel.\"> <title>Antonín Slejška _#AUTHOR7#_#AUTHOR8#: Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ - Biom.cz</title> <script type=\"text/javascript\" src=\"http://biom.cz/common/js/scripts.stm\"></script> </head> <body> <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) --> <div class=\"logo\"><a href=\"http://biom.cz\"><img src=\"http://biom.cz/common/obr/logobiom.gif\" alt=\"Biom.cz\" width=\"192\" height=\"55\" border=\"0\"></a></div> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>95</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"vyznam\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>112</b><br /> <div class=\"upozorneni\"><b><br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"url\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>122</b><br /> ijeme v nadprodukci poznatk, kter u nememe zkonzumovat.<br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"url\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/upozorneni.php</b> on line <b>126</b><br /> </b> <i>(Karel apek)</i></div> <div class=\"topmenu\"><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://biom.cz/kontakty.stm\">&nbsp;Kontakty&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://biom.cz/projekty.stm\">&nbsp;Projekty&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.czbiom.cz\">&nbsp;CZ Biom&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.aebiom.org\">&nbsp;AEBIOM&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.compostnetwork.info\">&nbsp;ECN&nbsp;</a><div class=\"pointblue\"></div><a href=\"http://www.zdrojeenergie.cz\">&nbsp;Atlas OZE&nbsp;</a><div class=\"pointgreen\"></div><a href=\"http://english.biom.cz/\">&nbsp;English&nbsp;&nbsp;</a></div> <div class=\"greenmenu\">&nbsp;</div> <div class=\"divhlavni\"><div class=\"divmain\"><div class=\"leftmenu\"> <div class=\"menupolozkaone\"><a href=\"http://biom.cz/clanky.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu4, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Odborn lnky</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/novinky.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu3, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Novinky</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/zpravy.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu7, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Zpravodajstv</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/akce.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu1, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Akce</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://burza.biom.cz\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu12, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Burza</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/diskuse.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu2, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Diskuse</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/lide.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu8, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Autoi</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/publikace.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu9, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Publikace</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/odkazy.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu10, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Odkazovnk</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://df.biom.cz\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu11, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Databze subjekt</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://df.biom.cz/stroje.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu13, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Stroje, zazen,...</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://expert.biom.cz\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu14, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Expertn systmy</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/legislativa.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu15, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Legislativa</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/fotogalerie.stm\" class=\"block\">&nbsp;Fotogalerie</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/soubory.shtml\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu17, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Soubory</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/zakazky.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu18, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Zakzky a poptvky</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/eia.stm\" class=\"block\" onMouseover=\"dropdownmenu(this, event, menu19, \'250px\')\" onMouseout=\"delayhidemenu()\">&nbsp;Posudky o vlivu na P</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Fytoenergetika_a_kompost%C3%A1renstv%C3%AD\" class=\"block\" onMouseOver=\'delayhidemenu()\'>&nbsp;Encyklopedie</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/biom/\" class=\"block\">&nbsp;asopis BIOM</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/uzivatel.stm\" class=\"block\">&nbsp;Uivatel Biom.cz</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://biom.cz/coop.shtml\" class=\"block\">&nbsp;Spoluprce&nbsp;+&nbsp;RSS</a></div> <div class=\"menupolozka\"><a href=\"http://stary.biom.cz\" class=\"block\">&nbsp;Star web CZ Biom</a></div> <div class=\"menuend\">&nbsp;</div> <div class=\'spodnimenu\'><div class=\'spodnipolozka\' onMouseOver=\'hideMenu()\'> <br /> <b>Warning</b>: Undefined array key \"userbiom\" in <b>/data/www/htdocs/biom.cz/common/php/prihlas.php</b> on line <b>26</b><br /> <SCRIPT LANGUAGE=\'JavaScript\'> <!--// function openWindow() {window.open(\'\',\'helpRegUziv\',\"toolbar=0,location=0,scrollbars=1,width=550,height=400,resizable=1,top=50,left=50\");} //--></SCRIPT> <form action=\'http://biom.cz/profil_redir.php\' name=\'prihlaseniBiom\'> <b>Pihlen:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\'http://biom.cz/common/html/help_registrace_uzivatele.htm\' title=\'Co zskte registrac na Biom.cz?\' onClick=\'openWindow();\' target=\'helpRegUziv\'>?</a></b><br> <input type=\'text\' name=\'user\' class=\'SMALL\' maxlength=\'20\' size=\'20\' value=\'Vae uiv. jmno\' onfocus=\'if (this.value == \"Vae uiv. jmno\") {this.value=\"\";}; return true;\'><br><br> <input type=\'hidden\' name=\'target\' value=\'profil_prihlaseni\'> <input type=\'submit\' class=\'SMALL\' value=\'Odeslat\'>&nbsp;<a href=\'http://biom.cz/profil_registrace.stm\' title=\'Formul pro registraci na Biom.cz\'>Registrace</a></form> </div></div> <div class=\"spodnimenu\"><div class=\"spodnipolozka\"> <form id=\"searchbox_005186089540776850161:n_jfjqnhe3u\" action=\"http://biom.cz/search.stm\"> <input type=\"hidden\" name=\"cx\" value=\"005186089540776850161:n_jfjqnhe3u\" /> <input type=\"hidden\" name=\"cof\" value=\"FORID:9\" /> <input name=\"q\" type=\"text\" class=\"SMALL\" value=\"prohledvn Biom.cz\" size=\"20\" onfocus=\"if (this.value == \'prohledvn Biom.cz\') {this.value=\'\';}; return true;\" /><br> <input type=\"radio\" name=\"cx\" checked value=\"005186089540776850161:n_jfjqnhe3u\" /><abbr title=\"Prohledv Biom.cz a CZBiom.cz\">Biom</abbr> <input type=\"radio\" name=\"cx\" value=\"005186089540776850161:b1yos2dfxnk\" /><abbr title=\"Prohledv cel Internet s preferenc tmaticky souvisejcch web\">Biom+</abbr><br> <input type=\"submit\" class=\"SMALL\" name=\"sa\" value=\"Hledej\" /> <input type=\"hidden\" name=\"ie\" value=\"utf-8\" /> </form> </div></div> <div class=\"menuend\">&nbsp;</div> <div class=\"spodnimenu\"><div class=\"spodnipolozka\"> <p><b><a href=\"http://biom.cz/reklama/\">Reklamka</a>:</b></p> <script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\' src=\'http://reklamka.biom.cz/adx.js\'></script> <script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\'> <!-- if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = \',\'; phpAds_random = new String (Math.random()); phpAds_random = phpAds_random.substring(2,11); document.write (\"<\" + \"script language=\'JavaScript\' type=\'text/javascript\' src=\'\"); document.write (\"http://reklamka.biom.cz/adjs.php?n=\" + phpAds_random); document.write (\"&amp;what=zone:1\"); document.write (\"&amp;exclude=\" + document.phpAds_used); if (document.referrer) document.write (\"&amp;referer=\" + escape(document.referrer)); document.write (\"\'><\" + \"/script>\"); //--> </script><noscript><a href=\'http://reklamka.biom.cz/adclick.php?n=ae1bb28f\' target=\'_blank\'><img src=\'http://reklamka.biom.cz/adview.php?what=zone:1&amp;n=ae1bb28f\' border=\'0\' alt=\'\'></a></noscript> </div></div> <div class=\"menuend\">&nbsp;</div> </div> <div class=\"divtext\"><br> <!-- google_ad_section_end --> <!-- google_ad_section_start --> <!--JYXOSTART--> <!--FULLTEXTSTART--> <h1>Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ<span class=\"Z3988\" title=\"ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info%3Asid%2Focoins.info%3Agenerator&amp;rft_id=https://biom.cz/clanky.stm?x%3D123290&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ&amp;rft.title=Biom.cz&amp;rft.stitle=Biom.cz&amp;rft.issn=1801-2655&amp;rft.date=2003-03-07&amp;rft.volume=5&amp;rft.issue=3&amp;rft.au=Antonín Slejška&amp;rft.au=&amp;rft.language=Czech\"></span></h1> <p><b>_#AUTHURL1_#AUTHURL7_#AUTHURL8</b></p> <p CLASS=CENTER>Většina informací obsažených v článku pochází od <a href=\"http://www.biom.cz/lide.shtml?AA_SL_Session=13b3b8c64ca5ada6929f4ad162cccbf2&amp;x=123339&amp;als[AUTHORID]=2ad4d6337badc62aeffb06452172f215\">Enza Favoina</a>, který celou exkurzi organizoval.</p> <p>V Itálii byly národním plánem odpadového hospodářství 22/97 nastaveny recyklační cíle 15% do roku 1999, 25% do roku 2001 a 35% do roku 2003.</p> <p>Provincie Miláno má 2,5 milionu obyvatel a 188 obcí, mezi nimiž dominuje město Miláno, které má 1,2 milionu obyvatel. Ve městě Miláno byl oddělený sběr biologických <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> zaveden v roce 1995, v lednu 1996 již bylo do odděleného sběru <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a> zapojeno 600 tisíc obyvatel, avšak v roce 1997 vyhrála komunální volby strana, v níž byli spíše příznivci <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Spalování\" class=\"ENC\">spalování</a> <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>, takže byla postavena spalovna a oddělený sběr <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a> byl v roce 1999 zrušen. Zůstal pouze sběr biologických <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> z velkých zdrojů (restaurace, jídelny, apod.).</p> <p>Cena za likvidaci směsného <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a> na skládce se pohybuje kolem 100 Euro za tunu (ještě nedávno byla až 150 Euro / tunu). Cena za likvidaci <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a> v jedné ze čtyř spaloven (jedné velké a třech malých) se pohybuje mezi 50 až 100 Eury za tunu. Cena za <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Spalování\" class=\"ENC\">spalování</a> se však bude zvyšovat, jakmile se přejde na nový způsob kalkulace nákladů. Současný předpokládá energetickou výtěžnost 0,75 kWh z kilogramu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a> a cenu 0,17 Euro za kWh, což celkem znamená 130 Euro na tunu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>. Avšak Evropská unie omezuje tento způsob pokřivování trhu s energií (cena je pětinásobkem běžné tržní ceny energie), a proto se výkupní cena sníží na 0,85 Euro za tunu, takže tato nepřímá podpora <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Spalování\" class=\"ENC\">spalování</a> <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> se sníží na 65 Euro na tunu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>. (Legislativa snižující výkupní cenu elektřiny ze spaloven <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> platí od roku 2001, ale již existující kontrakty mohou zůstat ještě dalších 5 let v platnosti, to jest maximálně do roku 2006).</p> <p>V obcích, ve kterých byl zaveden oddělený sběr biologických <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> bylo dosaženo významných úspor nákladů za nakládání s <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpady</a>, takže mohly být sníženy poplatky na 70 Euro na osobu a rok, oproti 85 Euro za rok v obcích, kde oddělený sběr biologických <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> neprobíhá a 110 Euro za rok ve městě Miláno.</p> <h2>Okres Miláno východ</h2> <p>Východní okres provincie Miláno představuje 48 obcí s celkovým počtem 360 tisíc obyvatel. Obce v roce 1973 vytvořili svaz odpadového hospodářství, jenž se měl starat o nově vybudovanou skládku. Tato skládka byla v roce 1994 naplněna. Svaz je z 12% vlastněn provincií Milán a z 88% obcemi okresu Milán východ, které mají každá podíl úměrný počtu obyvatel. </p> <p>První obec, ve které byl oddělený sběr biologických <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> zaveden bylo v roce 1993 Bellusco, kde v roce 2002 dosáhli 82% odděleného sběru z komunálního <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>. V Carugate, které jsme navštívili dosahují 63%.</p> <h3>Carugate</h3> <p>V Carugate je systém sběru kuchyňských <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> obdobný jako v ostatních obcích okresu Miláno východ. Každá rodina dostane kalendář svozu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>, 6,5 až 30 litrový kbelík a 75 až 150 biodegradabilních pytlíků na rok (dle počtu členů). Další pytlíky si může koupit v supermarketu za 0,06 - 0,1 Euro za kus či od obce za 0,035 Euro za kus (což odpovídá velkoobchodní ceně). Pytlíky jsou vyráběny z kukuřičného <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Škrob\" class=\"ENC\">škrobu</a>, který dodává firma <a href=\"http://www.materbi.com\" target=\"_blank\"> Novamont</a> několika drobným výrobcům sáčků. Sáčky si ponechají svou pevnost zhruba jeden až dva týdny po naplnění bioodpadem. Zároveň však zaručují 90%-ní <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodegradace\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biodegradace\" class=\"ENC\">biodegradaci</a> během 90 dní.</p> <p>Rodiny bydlící v rodinných domech vynesou v den svozu svůj kbelík před dům, odkud jej sebere pracovník svozové firmy. Pokud žije rodina v bytovém domě, tak své pytlíky s kuchyňskými <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpady</a> dává do 220 litrových sběrných nádob. Důvod tohoto rozdílu je prostý, zatímco ruční vysypání kyblíku do svozového vozu trvá zhruba 20 vteřin, tak mechanizované vysypání sběrné nádoby zabere 3-4 minuty. Proto sběrná nádoba se vyplatí jen tam, kde se do ní nasbírá minimálně 15-20 pytlíků.</p> <p>Kuchyňský <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> sváží paralelně dvě vozidla. Jedno malé (5 m<sup>3</sup>) a jedno velké (15 m<sup>3</sup>), do kterého malé vysypává nasbíraný <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> a to pak odváží všechen nasbíraný <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> na <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompostárna\" class=\"ENC\">kompostárnu</a>. Svozy kuchyňského <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a> se provádí dvakrát týdně. Za čistotu kyblíků a sběrných nádob jsou zodpovědné domácnosti, čímž se dosahuje významné úspory nákladů.</p> <p>Zahradní <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> se tímto způsobem nesváží. Hlavním cílem je, aby tento <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> zůstal na místě vzniku a nezvyšoval tak celkovou produkci <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a>. Proto se podporuje <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1c%C3%AD_kompostov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Domácí kompostování\" class=\"ENC\">domovní kompostování</a> - zejména osvětou. Rodiny, které nechtějí či nemohou kompostovat mají možnost svůj zahradní <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> odvážet na sběrný dvůr. Navíc jsou zhruba jednou měsíčně (v závislosti na ročním období) zahradní <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpady</a> sváženy.</p> <p><a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1c%C3%AD_kompostov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Domácí kompostování\" class=\"ENC\">Domovní kompostování</a> je podporováno zejména těmito způsoby:</p> <ul> <li>distribuce kompostovacího manuálu rodinám vlastnícím zahradu,</li> <li>kurzy s profesionálními zahradníky.</li> </ul> <p>Obec rodinám nijak nepřispívá na <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1c%C3%AD_kompostov%C3%A1n%C3%AD\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Domácí kompostování\" class=\"ENC\">domovní kompostování</a>, ale snaží se je naučit, jak správně kompostovat.</p> <p>Důvody pro oddělení svozu zahradních a kuchyňských <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> jsou přibližně tyto:</p> <ul> <li>snížení množství celkového <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>,</li> <li>snížení ceny za zpracování <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a> (<a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost%C3%A1rna\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompostárna\" class=\"ENC\">kompostárna</a> za kuchyňský <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpad</a> požaduje dvojnásobnou cenu oproti zahradnímu <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadu</a>),</li> <li>oddělení materiálů s rozdílnými vlastnostmi (například výtěžnost <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Bioplyn\" class=\"ENC\">bioplynu</a> je z kuchyňských <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpadů</a> vyšší než ze zahradních).</li> </ul> <p>Zároveň svoz od domu k domu přispívá k vysoké čistotě sebraného <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Biologicky rozložitelný odpad\" class=\"ENC\">bioodpadu</a>, protože každá rodina (či skupina rodin - v bytových domech) je zodpovědná za kvalitu třídění a nedochází k znečištění náhodnými kolemjdoucími, jelikož sběrné nádoby jsou umístěny na soukromých pozemcích a na ulici jsou umisťovány pouze v den svozu.</p> <p>Získaný <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">kompost</a> je prodáván zejména školkám s okrasnými dřevinami, kterých je v okolí Milána velké množství. Dále jej kupují menší zahradníci a firmy starající se o městskou zeleň. Zahradníci nahrazují <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">kompostem</a> zejména <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elina\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Rašelina\" class=\"ENC\">rašelinu</a>, která v Itálii stojí okolo 30 Euro za m<sup>3</sup>, zatímco <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Kompost\" class=\"ENC\">kompost</a> (prosátý na sítě s průměrem oka 20mm) dostanou za 5-10 Euro za m<sup>3</sup>.</p> <p align=\"center\" CLASS=CENTER><i>Exkurze proběhla v rámci twinning projektu \"Centrum pro hospodaření s <a href=\"http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad\" target=\"_blank\" title=\"Encyklopedie: Odpad\" class=\"ENC\">odpady</a>\" CZ/00//IB/EN-02</i></p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p1\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan01.jpg\" alt=\"Obrázek 1\"><br>Obr. 1: Nádoby pro charitativní sběr šatstva umisťované zejména u kostelů, dětských hřišť a na sběrných dvorech</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p2\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan16.jpg\" alt=\"Obrázek 2\"><br>Obr. 2: Kuchyňský odpad v biodegradovatelném pytlíku</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p3\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan17.jpg\" alt=\"Obrázek 3\"><br>Obr. 3: Kuchyňský odpad ve svozovém vozidle</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p4\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan18.jpg\" alt=\"Obrázek 4\"><br>Obr. 4: Nakládání kuchyňského odpadu</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p5\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan19.jpg\" alt=\"Obrázek 5\"><br>Obr. 5: Nakládání kuchyňského odpadu</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p6\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan20.jpg\" alt=\"Obrázek 6\"><br>Obr. 6: Kbelíček pro kuchyňský odpad</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p7\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan21.jpg\" alt=\"Obrázek 7\"><br>Obr. 7: Kbelíček pro kuchyňský odpad</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p8\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan22.jpg\" alt=\"Obrázek 8\"><br>Obr. 8: Ruční sběr kuchyňského odpadu</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p9\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan23.jpg\" alt=\"Obrázek 9\"><br>Obr. 9: Ruční sběr kuchyňského odpadu - kuchyňský odpad není stlačován</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p10\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan24.jpg\" alt=\"Obrázek 10\"><br>Obr. 10: Biodegradabilní pytlíky pro sběr kychyňského odpadu</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p11\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan26.jpg\" alt=\"Obrázek 11\"><br>Obr. 11: Sběrné nádoby jsou umisťovány na soukromých pozemcích</p> <p CLASS=CENTER><a name=\"p12\"></a><img border=\"0\" src=\"https://aa.ecn.cz/img_upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/Milan27.jpg\" alt=\"Obrázek 12\"><br>Obr. 12: Účastníci exkurze a radní obce Carugate před radnicí</p> <iframe src=\"https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fbiom.cz%2Fcz%2Fodborne-clanky%2Fnakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-1-milano-vychod&amp;width=120&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;size=small&amp;show_faces=false&amp;share=false&amp;height=21\" width=\"120\" height=\"21\" style=\"border:none;overflow:hidden\" scrolling=no frameborder=0 allowTransparency=true allow=\"encrypted-media\"></iframe> <!--FULLTEXTSTOP--> <table class=\"tabpata\"> <tr class=\"tabrowodd\"><td class=LEFT valign=\"top\"> <p CLASS=LEFT><a href=\"http://www.biom.cz/tisk.stm?cmd[967]=x-967-123290\" target=\"_blank\">Tisk článku</a>; <a href=\"http://www.biom.cz/tisk.stm?cmd[967]=x-968-123290\" target=\"_blank\">bez obrázků</a></p> </td> <td class=RIGHT valign=\"top\"> <p CLASS=RIGHT><a href=\"http://www.biom.cz/emailem.stm?cmd[966]=x-966-123290\" target=\"send\" onclick=\"window.open(\'\',\'send\',\'height=320,width=400, resizable=yes\');\">Poslat článek e-mailem</a></p> </td></tr></table> <table class=\"tabpata\"> <tr><td class=LEFT valign=\"top\"> <p CLASS=LEFT><b>Související články:</b> <br><h5>Související články:</h5><p><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-biologicky-rozlozitelnych-slozek-komunalnich-odpadu-jako-vstupni-suroviny-kofermentacni-stanice\">Využití biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů jako vstupní suroviny kofermentační stanice</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/regionalni-projekt-zrizovani-kompostovani-komunalnich-odpadu-na-zemedelskych-farmach-v-okrese-freistadt-horni-rakousko-v\">Regionální projekt zřizování kompostování komunálních odpadů na zemědělských farmách v okrese Freistadt (Horní Rakousko) v letech 1992 - 2001</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/oddeleny-sber-kompostovatelnych-odpadu-kompostovani-a-biologicka-uprava-zbytkoveho-odpadu-zkusenosti-a-soucasne-trendy-v\">Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/jak-snizit-mnozstvi-bioodpadu-nechte-vodu-doma\">Jak snížit množství bioodpadu? Nechte vodu doma! </a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/sber-a-komunitni-kompostovani-domovnich-bioodpadu-v-cr\">Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/sber-bioodpadu-v-plzni\">Sběr bioodpadu v Plzni</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/mater-bi-biodegradabilni-plast-nejen-na-vyrobu-sacku-pro-sber-brko\">Mater-Bi, biodegradabilní plast nejen na výrobu sáčků pro sběr BRKO</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/pilotni-projekty-oddeleneho-sberu-bioodpadu-v-biline\">Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/mnozstvove-zbery-poplatky-podla-mnozstva-3-skusenosti-z-usa-1-cast\">Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (3) skúsenosti z USA (1. časť)</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nekolik-poznamek-k-problematice-ekonomie-oddeleneho-sberu-a-trideni-bioodpadu-z-komunalnich-odpadu\">Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomika-sberu-bioodpadu-za-pomoci-compostaineru\">Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů </a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vysledky-pilotniho-projektu-v-uherskem-hradisti-sledujicim-nakladani-s-bioodpadem\">Výsledky pilotního projektu v Uherském Hradišti sledujícím nakládání s bioodpadem</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/kompostovani-v-rakousku-farmarske-kompostarny-1-pregarten\">Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/sber-a-kompostovani-bioodpadu-v-okrese-freistadt-horni-rakousko\">Sběr a kompostování bioodpadu v okrese Freistadt (Horní Rakousko)</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zber-bioodpadu\">Zber bioodpadu</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/sber-bioodpadu-v-nemecky-mluvicich-zemich-4-viden\">Sběr bioodpadu v německy mluvících zemích (4) Vídeň</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zkraceny-zaznam-prednasky-enza-favoina-ve-zline\">Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně</a></p> </p> </td> <td class=RIGHT valign=\"top\"> <p CLASS=RIGHT><b>Předchozí/následující díl(y):</b> <br><h5>Předchozí / následující díl(y): </h5><p><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-3-kompostarna-berco-s-r-l\">Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-7-universita-degli-studi-di-milano\">Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (7) Universita degli studi di Milano</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-5-kompostarna-fergeo\">Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (5) kompostárna FerGEO</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-4-compostaggio-lodigiano-s-r-l\">Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.</a><br><a href=\"https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-6-sucha-stabilizace-firmy-ecodeco\">Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (6) suchá stabilizace firmy Ecodeco</a></p> </p> </td></tr></table> <br> <table class=\"tabpata\"><tr> <td class=\"LEFT\">Datum uveřejnění: 7.3.2003</td> <td class=\"CENTER\">Poslední změna: 11.3.2003</td> <td class=\"RIGHT\">Počet shlédnutí: 8826</td> </tr></table> <table class=\"tabpata\"><tr> <td class=\"LEFT\" valign=\"top\">Články ze dne: <a href=\"datum.shtml#7.3.2003\">7.3.2003</a></td> <td class=\"RIGHT\" valign=\"top\">Články v kategorii: <a href=\"https://biom.cz/tema.shtml?conds[0][category.......3]=<!-- 2876 --><a href=\"https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/\">Bioodpady a kompostování</a><!-- /2876, 0.00091290473937988, 23-09-23 10:33:54 -->#<!-- 2876 --><a href=\"https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/\">Bioodpady a kompostování</a><!-- /2876, 0.00038290023803711, 23-09-23 10:33:54 -->\"><!-- 2876 --><a href=\"https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/\">Bioodpady a kompostování</a><!-- /2876, 0.00041985511779785, 23-09-23 10:33:54 --></a> </td> </tr></table> <p class=\"left\"><b>Citace tohoto článku:</b><br> SLEJŠKA, Antonín<!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x --><!-- x -->: Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ. <i>Biom.cz</i> [online]. 2003-03-07 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z WWW: &lt;https://biom.cz/index.shtml?x=123290&gt;. ISSN: 1801-2655.</p> ',1695458034)
DB_MySQL Error: 1366 (Incorrect string value: '\xE8l\xE1nky...' for column `biom_aadb`.`pagecache`.`content` at row 1)

Session halted.

Agrrn www portl EnviWeb - portl pro ochranu a tvorbu ivotnho prosted Strnky vnovan obnovitelnm zdrojm energie Ekolist po drt Waste - asopis zabvajc se pedevm problematikou odpadovho hospodstv Portl Energetika Obansk sdruen EKODOMOV Internetov energetick konzultan a poradensk stedisko Informan odpadov server Lesnicko-devask www server esk centrum pro podporu inovac Konopsk svaz esk republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologick bydlen - energie, domy, eten, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se star redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VRV a VZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps