Konopí seté je dáma. (Václav Novotný)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Hesla v Encyklopedii fytoenergetiky

Acetát: Odkaz; synonyma: acetát, acetátu, acetáte, acetáty, acetátů, acetátům, acetátech Acidogen: Odkaz; synonyma: acidogen, acidogenu, acidogene, acidogenem, acidogeny, acidogenů, acidogenům, acidogenech
Acidogeneze: Odkaz; synonyma: acidogeneze, acidogenezi, acidogenezí, acidogenese, acidogenesi, acidogenesí, acidogenezích, acidogenezemi, acidogenesích, acidogenesemi, acidogenezím, acidogenesím Adenozin trifosfát: Odkaz; synonyma: adenozin trifosfát, adenozin trifosfátu, adenozin trifosfáte, adenozin trifosfátem, ATP
Adsorbce: Odkaz; synonyma: adsorbce, adsorbci, adsorbcí, adsorbcím, adsorbcích, adsorbcemi Aerace: Odkaz; synonyma: aerace, aeraci, aerací, aeracím, aeracích, aeracemi
Aerobní: Odkaz; synonyma: aerobní, aerobních, aerobním, aeroního, aerobnímu, aerobními Aerobní stupeň: Odkaz; synonyma: aerobní stupeň, aerobního stupňe, aerobnímu stupeňi, aerobním stupeňi, aerobním stupeňem, aerobní stupňe, aerobním stupeňům, aerobních stupňích, aerobními stupňemi
Aktivní uhlí: Odkaz; synonyma: aktivní uhlí, aktivního uhlí, aktivnímu uhlí, aktivním uhlí, aktivním uhlím Aktivovaný kal: Odkaz; synonyma: aktivovaného kalu, aktivovanému kalu, aktivovaný kal, aktivovaném kalu, aktivovaným kalem, aktivované kaly, aktivovaných kalů, aktivovaným kalům, aktivovaných kalech, aktivovanými kaly
Albedo: Odkaz; synonyma: albedo, albeda, albedu, albedem Aldehyd: Odkaz; synonyma: aldehyd, aldehydu, aldehydem, aldehydy, aldehydů, aldehydům, aldehydech
Alkaloid: Odkaz; synonyma: alkaloid, alkaloidu, alkaloide, alkaloidem, alkaloidy, alkaloidů, alkaloidům, alkaloidech Alkohol: Odkaz; synonyma: alkohol, alkoholu, alkohole, alkoholem, alkoholy, alkoholů, alkoholům, alkoholech
Alkoholové kvašení: Odkaz; synonyma: alkoholové kvašení, alkolového kvašení, alkoholovému kvašení, alkoholovém kvašení, alkoholovým kvašením, alkoholových kvašení, alkoholových kvašeních, alkoholovými kvašeními Anaerobní: Odkaz; synonyma: anaerobní, anaerobního, anaerobnímu, anaerobním, anaerobních, anaerobními
Anaerobní digesce: Odkaz; synonyma: anaerobní digesce, anaerobní digesci, anaerobní digescí Analytický vzorek: Odkaz; synonyma: analytický vzorek, analytického vzorku, analytickému vzorku, analytický vzorku, analytickém vzorku, analytickým vzorkem, analytické vzorky, analytických vzorků, analytickým vzorkům, analytických vzorcích, analytickými vzorky
Aniont: Odkaz; synonyma: aniont, anion, aniontu, anionu, aniontem, anionem, anionty, aniony, aniontů, anionů, aniontům, anionům, aniontech, anionech Anorganická látka: Odkaz; synonyma: anorganická látka, anorganické látky, anorganické látce, anorganickou látku, anorganická látko, anorganické látce, anorganickou látkou, anorganické látky, anorganických látek, anorganickým látkám, anorganických látkách, anorganickými látkami
Aplikace kejdy: Odkaz; synonyma: aplikace kejdy, aplikaci kejdy, aplikací kejdy, aplikacích kejdy, aplikacemi kejdy Archea: Odkaz; synonyma: archea
Arsen: Odkaz; synonyma: arsen, arsenu, arsene, arsenem Atmosféra: Odkaz; synonyma: atmosféra, atmosféry, atmosféře, atmosféru, atmosféro, atmosférou, atmosfér, atmosférám, atmosférách, atmosférami
Auxin: Odkaz; synonyma: auxin, auxinu, auxine, auxinem, auxiny, auxinů, auxinům, auxinech Bakterie: Odkaz; synonyma: bakterie, bakterii, bakterií, bakteriím, bakteriích, bakteriemi, baktérie, baktérii, baktérií, baktériím, baktériích, baktériemi
Benzín: Odkaz; synonyma: benzín, benzínu, benzíne, benzínem, benzíny, benzínů, benzínům, benzínech, benzin, benzinu, benzine, benzinem, benziny, benzinů, benzinům, benzinech Bělotrn kulatohlavý: Odkaz; synonyma: Bělotrn kulatohlavý, Echinops sphaerocephalus
Biodegradace: Odkaz; synonyma: biodegradace, biodegradaci, biodegradací, biodegradacím, biodegradacích, biodegradacemi, biologický rozklad, biologického rozkladu, biologický rozklade, biologickém rozkladu, biologickým rozkladem, biologické rozklady, biologických rozkladů, biologickým rozkladům, biologických rozkladech, biologickými rozklady Bioetanol: Odkaz; synonyma: bioetanol, bioetanolu, bioetanole, bioetanolem, bioetanoly, bioetanolů, bioetanolech, bioethanol, bioethanolu, bioethanole, bioethanolem, bioethanoly, bioethanolů, bioethanolech
Biofiltr: Odkaz; synonyma: biofiltr, biofiltru, biofiltre, biofiltrem, biofiltry, biofiltrů, biofiltrům, biofiltrech Biologická stabilita: Odkaz; synonyma: biologická stabilita, biologické stability, biologické stabilitě, biologickou stabilitu, biologická stabilito, biologické stabilitě, biologickou stabilitou
Biologicky rozložitelný odpad: Odkaz; synonyma: biologicky rozložitelný odpad, biologicky rozložitelného odpadu, biologicky rozložitelnému odpadu, biologicky rozložitelný odpade, biologicky rozložitelném odpadu, biologicky rozložitelným odpadem, biologicky rozložitelné odpady, biologicky rozložitelných odpadů, biologicky rozložitelným odpadům, biologicky rozložitelných odpadech, biologicky rozložitelnými odpady, BRO, bioodpad, bioodpadu, bioodpade, bioodpadech, bioodpady, bioodpadů, bioodpadům Bionafta: Odkaz; synonyma: bionafta, bionafty, bionaftě, bionaftu, bionafto, bionaftou
Bioplast: Odkaz; synonyma: bioplast, bioplastu, bioplaste, bioplastem, bioplasty, bioplastů, bioplastům, bioplastech Bioplyn: Odkaz; synonyma: bioplyn, bioplynu, bioplyne, bioplynem
Biorafinérie: Odkaz; synonyma: biorafinérie, biorafinérii, biorafinérií, biorafinériím, biorafinériích, biorafinériemi Bioreaktorové kompostování: Odkaz; synonyma: bioreaktorové kompostování, bioreaktorového kompostování, bioreaktorovému kompostování, bioreaktorovém kompostování, bioreaktorová kompostování, bioreaktorových kompostování, bioreaktorovým kompostováním, bioreaktorových kompostováních, bioreaktorovými kompostováními
Bioremediace: Odkaz; synonyma: bioremediace, bioremediaci, bioremediací, bioremediacím, bioremediacích, bioremediacemi Biosféra: Odkaz; synonyma: biosféra, biosféry, biosféře, biosféru, biosféro, biosférou, biosfér, biosférám, biosférách, biosférami
Biotechnologie: Odkaz; synonyma: biotechnologie, biotechnologii, biotechnologií, biotechnologiím, biotechnologiích, biotechnologiemi Bolševník: Odkaz; synonyma: bolševník, bolševníku, bolševníkem, bolševníky, bolševníků, bolševníkům, bolševnících
Bolševník obecný: Odkaz; synonyma: bolševník obecný, bolševníku obecného, bolševníku obecnému, bolševníku obecný, bolševníku obecném, bolševníkem obecným, bolševníky obecné, bolševníků obecných, bolševnících obecných, bolševníky obecnými, Heracleum sphondylium Bolševník perský: Odkaz; synonyma: Bolševník perský, Heracleum persicum
Bolševník Sosnowského: Odkaz; synonyma: Bolševník Sosnowského, Heracleum sosnowskyi Bolševník velkolepý: Odkaz; synonyma: bolševník velkolepý, bolševníku velkolepého, bolševníku velkolepému, bolševníku velkolepý, bolševníku velkolepém, bolševníkem velkolepým, bolševníky velkolepé, bolševníků velkolepých, bolševníkům velkolepým, bolševnících velkolepých, bolševníky velkolepými, Heracleum mantegazzianum
Borovice blatka: Odkaz; synonyma: borovice blatka, borovice blatky, borovici blatce, borovici blatku, borovice blatko, borovicí blatkou, borovic blatek, borovicím blatkám, borovicích blatkách, borovicemi blatkami, borovice bažinná, borovice bažinné, borovici bažinné, borovicí bažinnou, borovic bažinných, borovicím bažinným, borovicích bažinných, borovicemi bažinnými, Pinus rotundata Borovice černá: Odkaz; synonyma: Pinus nigra, borovice černá, borovice černé, borovici černé, borovici černou, borovicí černou, borovic černých, borovicím černým, borovicích černých, borovicemi černými
Borovice lesní: Odkaz; synonyma: borovice lesní, borovici lesní, borovicí lesní, borovic lesních, borovicím lesním, borovicích lesních, borovicemi lesními Borovice limba: Odkaz; synonyma: Borovice limba, Pinus cembra
Borovice vejmutovka: Odkaz; synonyma: borovice vejmutovka, borovice vejmutovky, borovici vejmutovce, borovici vejmutovku, borovice vejmutovko, borovicí vejmutovkou, borovic vejmutovek, borovicím vejmutovkám, borovicích vejmutovkách, borovicemi vejmutovkami, Pinus strobus, Pinus weymouthiana Brownův pohyb: Odkaz; synonyma: Brownův pohyb, Brownova pohybu, Brownovu pohybu, Brownovo pohybem
Bučina: Odkaz; synonyma: bučina, bučiny, bučině, bučinu, bučino, bučinou, bučin, bučinám, bučinách, bučinami Buk lesní: Odkaz; synonyma: Fagus sylvatica, buk lesní, buku lesního, buku lesnímu, buku lesní, buku lesním, bukem lesním, buky lesní, buků lesních, bukům lesním, bucích lesních, buky lesními
Buněčná stěna: Odkaz; synonyma: buněčná stěna, buněčné stěny, buněčné stěně, buněčnou stěnu, buněčná stěno, buněčnou stěnou, buněčných stěn, buněčným stěnám, buněčných stěnách, buněčnými stěnami Buněčné jádro: Odkaz; synonyma: buněčné jádro, buněčného jádra, buněčnému jádru, buněčném jádru, buněčným jádrem, buněčná jádra, buněčných jádrech, buněčným jádrům, buněčných jádrech, buněčnými jádry
Butanol: Odkaz; synonyma: butanol, butanolu, butanolem, butanoly, butanolů, butanolům, butanolech Bylina: Odkaz; synonyma: bylina, bylině, byliny, bylinu, bylino, bylinou, bylinám, bylin, bylinách, bylinami
Bylinné patro: Odkaz; synonyma: bylinné patro, bylinného patra, bylinnému patru, bylinném patru, bylinným patrem, bylinná patra, bylinných pater, bylinným patrům, bylinných patrech, bylinnými patry Bříza: Odkaz; synonyma: bříza, Betula, břízy, bříze, břízu, břízou, bříz, břízám, břízách, břízami
Bříza bělokorá: Odkaz; synonyma: bříza bělokorá, břízy bělokoré, bříze bělokoré, břízu bělokorou, břízo bělokorá, břízou bělokorou, bříz bělokorých, břízám bělokorým, břízách bělokorých, břízami bělokorými, Betula pendula, Betula verrucosa, Betula alba Carnotův cyklus: Odkaz; synonyma: Carnotův cyklus, Carnotova cyklu, Carnotovu cyklu, Carnotovo cykle, Carnotově cyklu, Carnotovým cyklem, Carnotovy cykly, Carnotových cyklů, Carnotovým cyklům, Carnotových cyklech, Carnotovými cykly
Celulóza: Odkaz; synonyma: celulóza, celulóze, celulózy, celulózu, celulózo, celulózou Chemická energie: Odkaz; synonyma: chemická energie, chemické energie, chemické energiii, chemickou energii, chemickou energií
Chemická vazba: Odkaz; synonyma: chemická vazba, chemické vazby, chemické vazbě, chemickou vazbu, chemická vazbo, chemickou vazbou, chemických vazeb, chemickým vazbám, chemických vazbách, chemickými vazbami Chemodegradace: Odkaz; synonyma: chemodegradace, chemodegradaci, chemodegradací, chemodegradacím, chemodegradacích, chemodegradacemi
Chlév: Odkaz; synonyma: chlév, chlévu, chlévem, chlévy, chlévů, chlévům, chlévech Chlévský hnůj: Odkaz; synonyma: hnůj, hnoji, hnoje, hnojem, hnojů, hnojům, hnojích, chlévský hnůj, chlévského hnoje, chlévskému hnoji, chlévský hnoji, chlévském hnoji, chlévským hnojem, chlévské hnoje, chlévských hnojů, chlévským hnojům, chlévských hnojích, chlévskými hnoji
Chlorofyl: Odkaz; synonyma: chlorofyl, chlorofylu, chlorofylem Chróm: Odkaz; synonyma: chróm, chrómu, chróme, chrómem
Citrátový cyklus: Odkaz; synonyma: citrátový cyklus, Krebsův cyklus, citrátového cyklu, citrátovému cyklu, citrátovém cyklu, citrátovým cyklem, citrátové cykly, citrátových cyklů, citrátovým cyklům, citrátových cyklech, citrátovými cykly, Krebsova cyklu, Krebsovu cyklu, Krebsově cyklu, Krebsovým cyklem, Krebsovy cykly, Krebsově cyklech, Krebsovými cykly Cizorodé látky a prvky: Odkaz; synonyma: cizorodá látka, cizorodé látky, cizorodé látce, cizorodou látku, cizorodá látko, cizorodou látkou, cizorodých látek, cizorodým látkám, cizorodých látkách, cizorodými látkami, cizorodý prvek, cizorodého prvku, cizorodému prvku, cizorodý prvku, cizorodém prvku, cizorodým prvkem, cizorodé prvky, cizorodých prvků, cizorodým prvkům, cizorodým prvkům, cizorodých prvcích, cizorodými prvky
Cytoplazma: Odkaz; synonyma: cytoplazma, cytoplazmy, cytoplazmě, cytoplazmu, cytoplazmo, cytoplazmou Daň z příjmu: Odkaz; synonyma: daň z příjmu, daně z příjmu, dani z příjmu, daní z příjmu, daním z příjmu, daních z příjmu, daněmi z příjmu
Desinfekce: Odkaz; synonyma: desinfekce, desinfekci, desinfekcí, desinfekcím, desinfekcích, desinfekcemi Deštný prales: Odkaz; synonyma: deštný prales, deštného pralesa, deštnému pralesu, deštném pralesu, deštným pralesem, deštné pralesy, deštných pralesů, deštných pralesech, deštnými pralesy
Dieselový motor: Odkaz; synonyma: dieselový motor, dieselového motoru, dieselovému motoru, dieselový motore, dieselovém motoru, dieselovým motorem, dieselové motory, dieselových motorů, dieselovy motory, dieselových motorech, dieselovými motory Diferenciál: Odkaz; synonyma: diferenciál, diferenciálu, diferenciálem, diferenciály, diferenciálů, diferenciálům, diferenciálech
Difuze: Odkaz; synonyma: difuze, difuzi, difuzí, difuzím, difuzích, difuzemi, difůze, difůzí, difůzi, difůzím, difůzích, difůzemi, difúze, difúzi, difúzí, difúzím, difúzích, difúzemi Digestát: Odkaz; synonyma: digestát, digestátu, digestáte, digestátem, digestáty, digestátů, digestátům, digestátech
Domácí kompostování: Odkaz; synonyma: domácí kompostování, domácího kompostování, domácímu kompostování, domácím kompostování, domácím kompostováním, domovní kompostování, domovního kompostování, domovnímu kompostování, domovním kompostování, domovním kompostováním Douglaska: Odkaz; synonyma: douglaska, Pseudotsuga, douglasky, douglasce, douglasku, douglaskou, douglasek, douglaskám, douglaskách, douglaskami
Draslík: Odkaz; synonyma: draslík, draslíku, draslíkem Dub lesní: Odkaz; synonyma: dub lesní, dubu lesního, dubu lesnímu, dube lesní, dubu lesním, dubem lesním, duby lesní, dubů lesních, dubům lesním, dubech lesních, duby lesními, Quercus robur, Quercus pedunculata
Dub zimní: Odkaz; synonyma: dub zimní, dubu zimního, dubu zimnímu, dube zimní, dubu zimním, dubem zimním, duby zimní, dubům zimním, dubech zimních, duby zimními, Quercus petraea Dusičnan: Odkaz; synonyma: dusičnan, dusičnanu, dusičnane, dusičnanem, dusičnany, dusičnanů, dusičnanům, dusičnanech
Dusík: Odkaz; synonyma: dusík, dusíku, dusíkem, dusíky, dusíků, dusíkům, dusících Dvoudobý spalovací motor: Odkaz; synonyma: dvoudobý spalovací motor, dvoudobého spalovacího motoru, dvoudobému spalovacímu motoru, dvoudobý spalovací motore, dvoudobém spalovacím motoru, dvoudobým spalovacím motorem, dvoudobé spalovací motory, dvoudobých spalovacích motorů, dvoudobým spalovacím motorům, dvoudobých spalovacích motorech, dvoudobými spalovacími motory
Dvouletá rostlina: Odkaz; synonyma: dvouletá rostlina, dvouleté rostliny, dvouleté rostlině, dvouletou rostlinu, dvouletá rostlino, dvouleté rostlině, dvouletou rostlinou, dvouletých rostlin, dvouletým rostlinám, dvouletých rostlinách, dvouletými rostlinami Dýmnice: Odkaz; synonyma: dýmnice, dýmnici, dýmnicí, dýmnic, dýmnicích, dýmnicemi
Dyšna: Odkaz; synonyma: dyšna, dyšny, dyšně, dyšnu, dyšno, dyšnou, dyšen, dyšnám, dyšnách, dyšnami Dřevěné uhlí: Odkaz; synonyma: dřevěné uhlí, dřevěnému uhlí, dřevěném uhlí, dřevěným uhlím
Dřevnatka dlouhonohá: Odkaz; synonyma: Dřevnatka dlouhonohá, Xylaria longipes Dřevnatka kyjovitá: Odkaz; synonyma: Dřevnatka kyjovitá, Xylaria polymorpha
Dřevnatka parohatá: Odkaz; synonyma: Dřevnatka parohatá, Xylaria hypoxylon Dřevomor červený: Odkaz; synonyma: Dřevomor červený, Hypoxylon fragiforme
Dřevomor různotvarý: Odkaz; synonyma: Dřevomor různotvarý, Hypoxylon multiforme, Dřevomor mnohotvarý Dřevoplyn: Odkaz; synonyma: dřevoplyn, dřevoplynu, dřevoplynem, dřevoplyny, dřevoplynů, dřevoplynům, dřevoplynech
Dřevovina: Odkaz; synonyma: dřevovina, dřevoviny, dřevovině, dřevovinu, dřevovino, dřevovinou Částice: Odkaz; synonyma: částice, částici, částicí, částicím, částicích, částicemi
Čepel: Odkaz; synonyma: čepel, čepeli, čepele, čepelí, čepelích, čepelemi Černá skládka: Odkaz; synonyma: černá skládka, černé skládky, černé skládce, černou skládku, černou skládkou, černých skládek, černým skládkám, černých skládkách, černými skládkami
Čerpadlo: Odkaz; synonyma: čerpadlo, čerpadla, čerpadlu, čerpadlem, čerpadlům, čerpadel, čerpadlech, čerpadly Čirok: Odkaz; synonyma: čirok, Sorghum, čiroku, čirokem, čiroky, čiroků, čirokům, čirocích
Čištění bioplynu: Odkaz; synonyma: čištění bioplynu, čištěním bioplynu, čištěních bioplynu, čištěními bioplynu Ekologická nika: Odkaz; synonyma: ekologická nika, ekologické niky, ekologické nice, ekologickou niku, ekologická niko, ekologickou nikou, ekologických nik, ekologickým nikám, ekologických nikách, ekologickými nikami
Ekologie: Odkaz; synonyma: ekologie, ekologii, ekologií Ekosystém: Odkaz; synonyma: ekosystém, ekosystému, ekosystéme, ekosystémem, ekosystémy, ekosystémů, ekosystémům, ekosystémech
Elektrárna: Odkaz; synonyma: elektrárna, elektrárny, elektrárně, elektrárnu, elektrárnou, elektráren, elektrárnám, elektrárnách, elektrárnami Elektrický generátor: Odkaz; synonyma: elektrický generátor, elektrického generátoru, elektrickým generátorem, elektrickém generátoru, elektrickými generátory, elektrických generátorů, elektrickým generátorům, elektrické generátory, elektrických generátorech
Elektrolýza: Odkaz; synonyma: elektrolýza, elektrolýzy, elektrolýze, elektrolýzu, elektrolýzo, elektrolýzou, elektrolýzy, elektrolýz, elektrolýzám, elektrolýzách, elektrolýzami Elektromagnetické záření: Odkaz; synonyma: elektromagnetické záření, elektromagnetického záření, elektromagnetickému záření, elektromagnetickém záření, elektromagnetickým zářením, elektromagnetická záření, elektromagnetických záření, elektromagnetickým zářením, elektromagnetických zářeních, elektromagnetickými zářeními
Elektromotor: Odkaz; synonyma: elektromotor, Elektromotoru, Elektromotore, Elektromotorem, Elektromotory, Elektromotorů, Elektromotorům, Elektromotorech Endocytóza: Odkaz; synonyma: endocytóza, endocytózy, endocytóze, endocytózu, endocytózo, endocytózou, endocytóz, endocytózám, endocytózách, endocytózami
Endoplazmatické retikulum: Odkaz; synonyma: endoplazmatické retikulum, endoplazmatického retikula, endoplazmatickému retikulu, endoplazmatické retikulo, endoplazmatickém retikulu, endoplazmatickým retikulem, endoplazmatická retikula, endoplazmatických retikul, endoplazmatických retikulech, endoplazmatickými retikuly Energetická účinnost: Odkaz; synonyma: energetická účinnost, energetické účinnosti, energetickou účinnost, energetická účinnosti, energetickou účinností
Energetické byliny: Odkaz; synonyma: energetická bylina, energetické byliny, energetické bylině, energetickou bylinu, energetická bylino, energetickou bylinou, energetických bylin, energetickým bylinám, energetických bylinách, energetickými bylinami Energetické plodiny: Odkaz; synonyma: energetická plodina, energetické plodiny, energetické plodině, energetickou plodinu, energetická plodino, energetické plodině, energetickou plodinou, energetických plodin, energetickým plodinám, energetických plodinách, energetickými plodinami
Enzym: Odkaz; synonyma: enzym, enzymu, enzyme, enzymem, enzymy, enzymů, enzymům, enzymech Čpavek: Odkaz; synonyma: čpavek, čpavku, čpavkem, čpavky, čpavků, čpavkům, čpavcích, amoniak, amoniaku, amoniakem, amoniaky, amoniaků, amoniakům, amoniacích
ERoI: Odkaz; synonyma: ERoI, Energy Returned on Energy Invested, energetická výnosnost, energetické výnosnosti, energetickou výnosnost, energetickou výnosností Eroze: Odkaz; synonyma: eroze, erozi, erozí, erozím, erozích, erozemi
Esenciální aminokyselina: Odkaz; synonyma: esenciální aminokyseliny, esenciální aminokyselině, esenciální aminokyselinu, esenciální aminokyselinou, esenciální aminokyselina, esenciálních aminokyselin, esenciálnímaminokyselinám, esenciálních aminokyselinách, esenciálními aminokyselinami Esterifikace: Odkaz; synonyma: esterifikace, esterifikaci, esterifikací
Etanol: Odkaz; synonyma: etanol, etanolu, etanole, etanolem, ethanol, ethanolu, ethanole, ethanolem Ethan: Odkaz; synonyma: ethan, etan, ethanu, ethanem, etanu, etanem
Čtyřdobý spalovací motor: Odkaz; synonyma: čtyřdobý spalovací motor, čtyřdobého spalovacího motoru, čtyřdobému spalovacímu motoru, čtyřdobý spalovací motore, čtyřdobém spalovacím motoru, čtyřdobým spalovacím motorem, čtyřdobé spalovací motory, čtyřdobých spalovacích motorů, čtyřdobým spalovacím motorům, čtyřdobých spalovacích motorech, čtyřdobými spalovacími motory Eukaryota: Odkaz; synonyma: eukaryota, eukaryot, eukaryoty, eukaryotě, eukaryotu, eukaryoto, eukaryotou, eukaryotám, eukaryotách, eukaryotami
Evropský soudní dvůr: Odkaz; synonyma: Evropský soudní dvůr, Evropského soudního dvoru, Evropskému soudnímu dvoru, Evropský soudní dvore, Evropském soudním dvoru, Evropským soudním dvorem Evropský účetní dvůr: Odkaz; synonyma: Evropský účetní dvůr, Evropského účetního dvoru, Evropskému účetnímu dvoru, Evropský účetní dvore, Evropském účetním dvoru, Evropským účetním dvorem
Expanzívní druh: Odkaz; synonyma: expanzívní druh, expanzívního druhu, expanzívnímu druhu, expanzívním druhu, expanzívním druhem, expanzívní druhy, expanzívních druhů, expanzívním druhům, expanzívních druzích, expanzívními druhy, expanzivní druh, expanzivního druhu, expanzivnímu druhu, expanzivním druhu, expanzivním druhem, expanzivní druhy, expanzivních druhů, expanzivním druhům, expanzivních druzích, expanzivními druhy Fenologie: Odkaz; synonyma: fenologie, fenologii, fenologií, fenologiím, fenologiích, fenologiemi
Fermentor: Odkaz; synonyma: fermentory, fermentorech, biofermentor, fermentor Fosfor: Odkaz; synonyma: fosfor, fosforu, fosfore, fosforem
Fosilní palivo: Odkaz; synonyma: fosilní palivo, fosilního paliva, fosilnímu palivu, fosilním palivu, fosilním palivem, fosilní paliva, fosilních paliv, fosilním palivům, fosilních palivech, fosilními palivy Fotodegradace: Odkaz; synonyma: fotodegradace, fotodegradaci, fotodegradací, fotodegradacím, fotodegradacích, fotodegradacemi
Fotosyntéza: Odkaz; synonyma: fotosyntéza, fotosyntézy, fotosyntéze, fotosyntézu, fotosyntézo, fotosyntézou, fotosyntéz, fotosyntézám, fotosyntézách, fotosyntézami Fototropismus: Odkaz; synonyma: fototropismus, fototropismu, fototropisme, fototropismem, fototropismy, fototropismů, fototropismech, fototropizmus, fototropizmu, fototropizme, fototropizmem, fototropizmy, fototropizmů, fototropizmech
Fotovoltaický článek: Odkaz; synonyma: fotovoltaický článek, fotovoltaického článku, fotovoltaickému článku, fotovoltaickém článku, fotovoltaickým článkem, fotovoltaické články, fotovoltaických článků, fotovoltaickým článkům, fotovoltaických článcích, fotovoltaickými články Fylogeneze: Odkaz; synonyma: fylogeneze, fylogenezi, fylogenezí, fylogenese, fylogenesi, fylogenesí, fylogenezím, fylogenezích, fylogenezemi, fylogenesím, fylogenesích, fylogenesemi
Fytodegradace: Odkaz; synonyma: fytodegradace, fytodegradaci, fytodegradací, fytodegradacím, fytodegradacích, fytodegradacemi Fytodekontaminační technologie: Odkaz; synonyma: fytodekontaminační technologie, fytodekontaminační technologii, fytodekontaminační technologií, fytodekontaminačních technologií, fytodekontaminačním technologiím, fytodekontaminačních technologicích, fytodekontaminačními technologiemi
Fytoenergetika: Odkaz; synonyma: fytoenergetika, fytoenergetiky, fytoenergetice, fytoenergetiku, fytoenergetiko, fytoenergetikou Fytoestrogen: Odkaz; synonyma: fytoestrogen, fytoestrogenu, fytoestrogene, fytoestrogenem, fytoestrogeny, fytoestrogenů, fytoestrogenům, fytoestrogenech
Fytoextrakce: Odkaz; synonyma: fytoextrakce, fytoextrakci, fytoextrakcí, fytoextrakcím, fytoextrakcích, fytoextrakcemi Fytohormon: Odkaz; synonyma: fytohormon, fytohormonu, fytohormone, fytohormonem, fytohormony, fytohormonů, fytohormonům, fytohormonech
Fytoremediace: Odkaz; synonyma: fytoremediace, fytoremediaci, fytoremediací, fytoremediacím, fytoremediacích, fytoremediacemi Fytostabilizační technologie: Odkaz; synonyma: fytostabilizační technologie, fytostabilizační technologii, fytostabilizační technologií, fytostabilizačních technologií, fytostabilizačním technologiím, fytostabilizačních technologiích, fytostabilizačními technologiemi
Fytovolatilizace: Odkaz; synonyma: fytovolatilizace, fytovolatilizaci, fytovolatilizací, fytovolatilizacím, fytovolatilizacích, fytovolatilizacemi Geneticky modifikovaný organismus: Odkaz; synonyma: GMO, geneticky modifikovaný organismus, geneticky modifikovaného organismu, geneticky modifikovanému organismu, geneticky modifikovaný organisme, geneticky modifikovaném organismu, geneticky modifikovaným organismem, geneticky modifikované organismy, geneticky modifikovaných organismů, geneticky modifikovaným organismům, geneticky modifikovaných organismech, geneticky modifikovanými organismy
Genotyp: Odkaz; synonyma: genotyp, genotypu, genotype, genotypem, genotypy, genotypů, genotypům, genotypech Geologie: Odkaz; synonyma: geologie, geologii, geologií
Globální oteplování: Odkaz; synonyma: globální oteplování, globálního oteplování, globálnímu oteplování, globálním oteplování, globálním oteplováním Glukóza: Odkaz; synonyma: glukóza, glukózy, glukóze, glukózu, glukózo, glukózou, glukóz, glukózám, glukózách, glukózami, glukosa, glukosy, glukose, glukosu, glukosou, glukos, glukosách, glukosami
Glykogen: Odkaz; synonyma: glykogen, glykogenu, glykogenem Grafióza: Odkaz; synonyma: grafióza, grafiózy, grafióze, grafiózu, grafiózo, grafiózou, grafióz, grafiózám, grafiózách, grafiózami
Gramnegativní bakterie: Odkaz; synonyma: gramnegativní bakterie, gramnegativní bakterii, gramnegativní bakterií, gramnegativních bakterií, gramnegativním bakteriím, gramnegativních bakteriích, gramnegativními bakteriemi Grampozitivní bakterie: Odkaz; synonyma: grampozitivní bakterie, grampozitivní bakterii, grampozitivní bakterií, grampozitivních bakterií, grampozitivním bakteriím, grampozitivních bakteriích, grampozitivními bakteriemi
Habr obecný: Odkaz; synonyma: habr obecný, habru obecného, habru obecnému, habre obecný, habru obecném, habrem obecným, habry obecné, habrů obecných, habrům obecným, habrech obecných, habry obecnými, Carpinus betulus Herbicid: Odkaz; synonyma: herbicid, herbicidu, herbicide, herbicidem, herbicidu, herbicidům, herbicidy, herbicidech
Heterocyt: Odkaz; synonyma: heterocyt, heterocytu, heterocyte, heterocytem, heterocyty, heterocytů, heterocytům, heterocytech Hniložijnost: Odkaz; synonyma: hniložijnost, hniložijnosti, hniložijností
Hnojůvka: Odkaz; synonyma: hnojůvka, hnojůvky, hnojůvce, hnojůvku, hnojůvkou, hnojůvek, hnojůvkám, hnojůvkách, hnojůvkami Homogenita kompostu: Odkaz; synonyma: homogenita kompostu, homogenity kompostu, homogenitě kompostu, homogenitu kompostu, homogenito kompostu, homogenitou kompostu, homogenita kompostů, homogenity kompostů, homogenitě kompostů, homogenitu kompostů, homogenito kompostů, homogenitou kompostů
Houba: Odkaz; synonyma: houba, houby, houbě, houbu, houbo, houbou, hub, houbám, houbách, houbami, mycophytae Humifikace: Odkaz; synonyma: humifikace, humifikaci, humifikací, humifikacím, humifikacích, humifikacemi
Humus: Odkaz; synonyma: humus, humusu, humuse, humusem Hybridizace: Odkaz; synonyma: hybridizace, hybridizaci, hybridizací, hybridizacím, hybridizacích, hybridizacemi
Hybridní pohon: Odkaz; synonyma: hybridní pohon, hybridního pohonu, hybridnímu pohonu, hybridním pohonu, hybridním pohonem, hybridní pohony, hybridních pohonů, hybridním pohonům, hybridních pohonech, hybridními pohony Hydrologie: Odkaz; synonyma: hydrologie, hydrologii, hydrologií
Hydrolytické baktérie: Odkaz; synonyma: hydrolytické baktérie, hydrolytických baktérií, hydrolytickým baktériím, hydrolytických baktériích, hydrolytickými baktériemi, hydrolytická baktérie, hydrolytické baktérii, hydrolytickou baktérií, hydrolytická bakterie, hydrolytické bakterie, hydrolytické bakterii, hydrolytickou bakterií, hydrolytických bakterií, hydrolytickým bakteriím, hydrolytických bakteriích, hydrolytickými bakteriemi Hydrolýza: Odkaz; synonyma: hydrolýza, hydrolýze, hydrolýzy, hydrolýzu, hydrolýzo, hydrolýze, hydrolýzou
Hydrosféra: Odkaz; synonyma: hydrosféra, hydrosféry, hydrosféře, hydrosféru, hydrosféro, hydrosférou, hydrosfér, hydrosférám, hydrosférách, hydrosférami Hydroxid hlinitý: Odkaz; synonyma: hydroxid hlinitý, hydroxidu hlinitého, hydroxidu hlinitému, hydroxidem hlinitým
Hyfa: Odkaz; synonyma: hyfa, hyfy, hyfě, hyfu, hyfo, hyfou, hyf, hyfám, hyfách, hyfami Hyperakumulátor: Odkaz; synonyma: hyperakumulátor, hyperakumulátoru, hyperakumulátore, hyperakumulátorem, hyperakumulátory, hyperakumulátorů, hyperakumulátorům, hyperakumulátorech
Hřídel: Odkaz; synonyma: hřídel, hřídele, hřídeli, hřídelí, hřídelím, hřídelích, hřídelemi Index biologické stability: Odkaz; synonyma: index biologické stability, indexu biologické stability, indexem biologické stability, indexy biologické stability, indexů biologické stability, indexům biologické stability, indexech biologické stability
Index klíčivosti semen: Odkaz; synonyma: index klíčivosti semen, indexu klíčivosti semen, indexem klíčivosti semen, indexy klíčivosti semen, indexů klíčivosti semen, indexům klíčivosti semen, indexech klíčivosti semen, biozkouška, biozkoušky, biozkoušce, biozkoušku, biozkouško, biozkouškou, biozkoušek, biozkouškám, biozkouškách, biozkouškami Infračervené záření: Odkaz; synonyma: infračervené záření, infračerveného záření, infračervenému záření, infračerveném záření, infračerveným zářením, infračervená záření, infračervených záření, infračervených zářeních, infračervenými zářeními, IR, infrared
Injektor: Odkaz; synonyma: injektor, injektoru, injektorem, injektory, injektorů, injektorům, injektorech Insekticid: Odkaz; synonyma: insekticid, insekticidu, insekticide, insekticidem, insekticidy, insekticidů, insekticidům, insekticidech
Integrovaná ochrana proti škůdcům: Odkaz; synonyma: integrovaná ochrana proti škůdcům, integrované ochrany proti škůdcům, integrované ochraně proti škůdcům, integrovanou ochranu proti škůdcům, integrovaná ochrano proti škůdcům, integrovanou ochranou proti škůdcům Invazní druh: Odkaz; synonyma: invazní druh, invazního druhu, invaznímu druhu, invazní druhu, invazním druhu, invazním druhem, invazní druhy, invazních druhů, invazním druhům, invazních druzích, invazními druhy
Iontová vazba: Odkaz; synonyma: iontová vazba, iontové vazby, iontové vazbě, iontovou vazbu, iontovou vazbou, iontových vazeb, iontovým vazbám, iontových vazbách, iontovými vazbami Izobara: Odkaz; synonyma: izobara, izobary, izobarou, izobaru, izobaro, izobaře, izobarou, izobar, izobarám, izobarách, izobarami
Izoterma: Odkaz; synonyma: izoterma, izotermy, izotermě, izotermu, izotermo, izotermou, izoterem, izotermách, izotermami, izotherma, izothermy, izothermě, izothermu, izothermo, izothermou, izotherem, izothermách, izothermami Jalová hřídel: Odkaz; synonyma: jalová hřídel, jalové hřídele, jalové hřídeli, jalovou hřídel, jalová hřídeli, jalovou hřídelí, jalových hřídelí, jalovým hřídelím, jalových hřídelích, jalovými hřídelemi
Jalovec obecný: Odkaz; synonyma: jalovec obecný, jalovce obecného, jalovci obecnému, jalovče obecný, jalovci obecném, jalovcem obecným, jalovce obecné, jalovců obecných, jalovcům obecným, jalovcích obecných, jalovce obecnými, Juniperus communis Jarní dřevo: Odkaz; synonyma: jarní dřevo, jarního dřeva, jarnímu dřevu, jarním dřevu, jarním dřevem
Jasan zimnář: Odkaz; synonyma: jasan zimnář, jasan manový, Fraxinus ornus Jasan ztepilý: Odkaz; synonyma: jasan ztepilý, jasanu ztepilého, jasanu ztepilému, jasane ztepilý, jasanu ztepilém, jasanem ztepilým, jasany ztepilé, jasanů ztepilých, jasanům ztepilým, jasany ztepilí, jasanech ztepilých, jasany ztepilými, Fraxinus excelsior
Javor: Odkaz; synonyma: javor, Acer, javoru, javorem, javory, javorů, javorům, javorech Jedle: Odkaz; synonyma: jedle, Abies, jedli, jedlí, jedlím, jedlích, jedlemi
Jedle bělokorá: Odkaz; synonyma: jedle bělokorá, jedle bělokoré, jedli bělokoré, jedli bělokorou, jedlí bělokorou, jedlí bělokorých, jedlím bělokorým, jedlích bělokorých, jedlemi bělokorými, Abies alba Jedlovec: Odkaz; synonyma: jedlovec, Tsuga, jedlovce, jedlovci, jedlovcem, jedlovců, jedlovcům, jedlovcích
Ječmen: Odkaz; synonyma: ječmen, ječmene, ječmeni, ječmenem Jehličnany: Odkaz; synonyma: jehličnany, jehličnan, jehličnanu, jehličnanem, jehličnanů, jehličnanech
Jílek vytrvalý: Odkaz; synonyma: Jílek vytrvalý, Lolium perenne Jilm vaz: Odkaz; synonyma: jilm vaz, jilmu vazu, jilme vaze, jilmem vazem, jilmy vazy, jilmů vazů, jilmům vazům, jilmech vazech, Ulmus laevis, Ulmus effusa
Kadmium: Odkaz; synonyma: kadmium, kadmia, kadmiu, kadmiem Kalich: Odkaz; synonyma: kalich, kalichu, kalichem, kalichy, kalichům, kalichů, kališích
Kalorimetr: Odkaz; synonyma: kalorimetr, kalorimetru, kalorimetre, kalorimetrem, kalorimetry, kalorimetrů, kalorimetrům, kalorimetrech Kandela: Odkaz; synonyma: kandela, kandely, kandele, kandelu, kandelo, kandelou, kandel, kandelám, kandelách, kandelami
Kapalné biopalivo: Odkaz; synonyma: kapalné biopalivo, kapalná biopaliva, kapalného biopaliva, kapalnému biopalivu, kapalném biopalivu, kapalným biopalivem, kapalných biopaliv, kapalným biopalivům, kapalných biopalivech, kapalnými biopalivy Kapalnění: Odkaz; synonyma: kapalnění, kapalněním, kondenzace, kondenzaci, kondenzací
Kapraďorosty: Odkaz; synonyma: kapraďorost, kapraďorostu, kapraďoroste, kapraďorostem, kapraďorosty, kapraďorostů, kapraďorostech Karboxylové kyseliny: Odkaz; synonyma: karboxylové kyseliny, karboxylová kyselina, karboxylové kyselině, karboxylovou kyselinu, karboxylovou kyselinou, karboxylových kyselin, karboxylovým kyselinám, karboxylových kyselinách, karboxylovými kyselinami
Kationt: Odkaz; synonyma: kationt, kation, kationtu, kationu, kationtem, kationem, kationty, kationy, kationtů, kationů, kationtům, kationům, kationtech, kationech Kejda: Odkaz; synonyma: kejda, kejdě, kejdy, kejdu, kejdou
Kelvin: Odkaz; synonyma: kelvin, kelvina, kelvinu, kelvine, kelvinem, kelviny, kelvinů, kelvinům, kelvinech Keřové patro: Odkaz; synonyma: keřové patro, keřového patra, keřovému patru, keřovém patru, keřovévým patrem, keřová patra, keřových pater, keřovým patrům, keřových patrech, keřovými patry
Kinasa: Odkaz; synonyma: kinasa, kináza, kinasy, kinase, kinasu, kinasou, kinázy, kináze, kinázou Klas: Odkaz; synonyma: klas, klasu, klase, klasem, klasy, klasů, klasům, klasech
Klásek: Odkaz; synonyma: klásek, klásku, kláskem, klásky, klásků, kláskům, kláscích Klima: Odkaz; synonyma: klima, klimatu, klimatem, podnebí, podnebím
Klon: Odkaz; synonyma: klon, klonu, klone, klonem, klony, klonů, klonům, klonech Kobalt: Odkaz; synonyma: kobalt, kobaltu, kobalte, kobaltem
Kogenerace: Odkaz; synonyma: kogenerace, kogeneraci, kogenerací Kohezní fond: Odkaz; synonyma: Kohezní fond, Kohezního fondu, Koheznímu fondu, Kohezní fonde, Kohezním fondu, Kohezním fondem
Kolagen: Odkaz; synonyma: kolagen, kolagenu, kolagene, kolagenem, kolageny, kolagenů, kolagenům, kolagenech Komín: Odkaz; synonyma: komín, komínu, komíne, komínem, komíny, komínů, komínům, komínech
Kompost: Odkaz; synonyma: kompost, kompostu, komposte, kompostem, komposty, kompostů, kompostům, kompostech Kompostárenská technologie: Odkaz; synonyma: kompostárenská technologie, kompostárenské technologie, kompostárenské technologii, kompostárenskou technologii, kompostárenskou technologií, kompostárenských technologií, kompostárenským technologiím, kompostárenských technologiích, kompostárenskými technologiemi
Kompostárna: Odkaz; synonyma: kompostárna, kompostárny, kompostárně, kompostárnu, kompostárno, kompostárnou, kompostárnen, kompostárnám, kompostárnách, kompostárnami Kompostovací vak: Odkaz; synonyma: kompostovací vak, kompostovacího vaku, kompostovacímu vaku, kompostovací vaku, kompostovacím vaku, kompostovacím vakem, kompostovací vaky, kompostovacích vaků, kompostovacím vakům, kompostovacích vacích, kompostovacími vaky
Kompostování: Odkaz; synonyma: kompostování, kompostováním Kompostovatelný odpad: Odkaz; synonyma: kompostovatelný odpad, kompostovatelného odpadu, kompostovatelnému odpadu, kompostovatelný odpade, kompostovatelném odpadu, kompostovatelným odpadem, kompostovatelné odpady, kompostovatelných odpadů, kompostovatelným odpadům, kompostovatelných odpadech, kompostovatelnými odpady
Kompostoviště: Odkaz; synonyma: kompostoviště, kompostovišti, kompostovištěm, kompostovišť, kompostovištím, kompostovištích, kompostovištěmi Komunitní kompostování: Odkaz; synonyma: komunitní kompostování, komunitního kompostování, komunitnímu kompostování, komunitním kompostování, komunitním kompostováním
Konopí seté: Odkaz; synonyma: konopí seté, konopí setého, konopí setému, konopí setém, konopím setým, cannabis sativa, canabis sativa Kopřiva dvoudomá: Odkaz; synonyma: Urtica dioica, kopřiva dvoudomá, kopřivy dvoudomé, kopřivě dvoudomé, kopřivu dvoudomou, kopřivo dvoudomá, kopřivou dvoudomou, kopřiv dvoudomých, kopřivám dvoudomým, kopřivách dvoudomých, kopřivami dvoudomými
Korovitka tečkovaná: Odkaz; synonyma: Korovitka tečkovaná, Diatrype stigma Korovitka terčovitá: Odkaz; synonyma: Korovitka terčovitá, Diatrype disciformis
Korovitka vakovitá: Odkaz; synonyma: Korovitka vakovitá, Diatrype bullata Koruna: Odkaz; synonyma: koruna, koruny, koruně, korunu, koruno, korunou, korun, korunám, korunách, korunami
Kořen: Odkaz; synonyma: kořen, kořenu, kořeni, kořene, kořenem, kořeny, kořenům, kořenů, kořenech Kořenové kultury: Odkaz; synonyma: kořenové kultury, kořenová kultura, kořenové kultuře, kořenovou kulturu, kořenová kulturo, kořenovou kulturou, kořenových kultur, kořenovým kulturám, kořenových kulturách, kořenovými kulturami
Krajinná ekologie: Odkaz; synonyma: krajinná ekologie, krajinné ekologie, krajinné ekologii, krajinnou ekologii, krajinnou ekologií, krajinných ekologií, krajinným ekologiím, krajinných ekologiích, krajinnými ekologiemi Krb: Odkaz; synonyma: krb, krbu, krbem, krby, krbů, krbům, krbech
Krechtové kompostování: Odkaz; synonyma: krechtové kompostování, krechtového kompostování, krechtovému kompostování, krechtovém kompostování, krechtovým kompostováním Kroutivý moment: Odkaz; synonyma: kroutivý moment, kroutivého momentu, kroutivému momentu, kroutivý momente, kroutivém momentu, kroutivým momentem, kroutivé momenty, kroutivých momentů, kroutivým momentům, kroutivých momentech, kroutivými momenty
Krystalická látka: Odkaz; synonyma: krystalická látka, krystalické látky, krystalické látce, krystalickou látku, krystalickou látkou, krystalických látek, krystalickým látkám, krystalických látkách, krystalickými látkami Krytosemenné: Odkaz; synonyma: krytosemenné, krytosemenných, krytosemennými, krytosemenným
Kukuřice: Odkaz; synonyma: kukuřice, kukuřici, kukuřicí Kulturní les: Odkaz; synonyma: kulturní les, kulturního lesu, kulturnímu lesu, kulturním lesu, kulturním lesem, kulturní lesy, kulturních lesů, kulturním lesům, kulturních lesech, kulturními lesy
Kvartace: Odkaz; synonyma: kvartace, kvartaci, kvartací, kvartacím, kvartacích, kvartacemi Kvasinka: Odkaz; synonyma: kvasinka, kvasinky, kvasince, kvasinku, kvasinko, kvasinkou, kvasinky, kvasinek, kvasinkám, kvasinkách, kvasinkami
Kvašení: Odkaz; synonyma: kvašení, kvašením, fermentace, fermentaci, fermentací, fermentacím, fermentacích, fermentacemi Květ: Odkaz; synonyma: květ, květu, květem, květy, květům, květů, květech
Květenství: Odkaz; synonyma: květenství, květenstvím, květenstvích, květenstvími Kyselina chlorovodíková: Odkaz; synonyma: kyselina chlorovodíková, kyseliny chlorovodíkové, kyselině chlorovodíkové, kyselinu chlorovodíkovou, kyselino chlorovodíková, kyselinou chlorovodíkovou
Kyselina dusičná: Odkaz; synonyma: kyselina dusičná, kyseliny dusičné, kyselině dusičné, kyselinu dusičnou, kyselino dusičná, kyselinou dusičnou Kyselina dusitá: Odkaz; synonyma: kyselina dusitá, kyseliny dusité, kyselině dusité, kyselinu dusitou, kyselino dusitá, kyselinou dusitou
Kyselina máselná: Odkaz; synonyma: kyselina máselná, kyseliny máselné, kyselině máselné, kyselinu máselnou, kyselinou máselnou, kyselina butanová, kyseliny butanové, kyselině butanové, kyselinu butanovou, kyselinou butanovou Kyselina mléčná: Odkaz; synonyma: kyselina mléčná, kyseliny mléčné, kyselině mléčné, kyselinu mléčnou, kyselino mléčná, kyselinou mléčnou
Kyselina mravenčí: Odkaz; synonyma: kyselina mravenčí, kyseliny mravenčí, kyselině mravenčí, kyselinu mravenčí, kyselino mravenčí, kyselinou mravenčí, HCOOH Kyselina octová: Odkaz; synonyma: kyselina octová, kyseliny octové, kyselině octové, kyselinu octovou, kyselino octová, kyselinou octovou
Kyselina olejová: Odkaz; synonyma: kyselina olejová, kyseliny olejové, kyselině olejové, kyselinu olejovou, kyselinou olejovou Kyselina sírová: Odkaz; synonyma: kyselina sírová, kyseliny sírové, kyselině sírově, kyselinu sírovou, kyselino sírová, kyselinou sírovou
Kyselina stearová: Odkaz; synonyma: kyselina stearová, kyseliny stearové, kyselině stearové, kyselinu stearovou, kyselinou stearovou Kyselina uhličitá: Odkaz; synonyma: kyselina uhličitá, kyseliny uhličité, kyselině uhličité, kyselinu uhličitou, kyselino uhličitá, kyselinou uhličitou
Kyselina šťavelová: Odkaz; synonyma: kyselina šťavelová, kyseliny šťavelové, kyselině šťavelové, kyselinu šťavelovou, kyselinou šťavelovou Kyselost: Odkaz; synonyma: pH, vodíkový exponent, vodíkového exponentu, vodíkovému exponentu, vodíkový exponente, vodíkovém exponentu, vodíkovým exponentem, vodíkové exponenty, vodíkových exponentů, vodíkovým exponentům, vodíkových exponentech, vodíkovými exponenty, kyselost, kyselosti, kyselostí, kyselostem, kyselostech, kyselostmi
Kyslík: Odkaz; synonyma: kyslík, kyslíku, kyslíkem, kyslíky, kyslíků, kyslíkům, kyslících Křižák (parní stroj): Odkaz; synonyma: křižák, křižáku, křižákem, křižáky, křižáků, křižákům, křižácích
Laboratorní vzorek: Odkaz; synonyma: laboratorní vzorek, laboratorního vzorku, laboratornímu vzorku, laboratorní vzorku, laboratorním vzorku, laboratorním vzorkem, laboratorní vzorky, laboratorních vzorků, laboratorním vzorkům, laboratorních vzorcích, laboratorními vzorky Laktát: Odkaz; synonyma: laktát, laktátu, laktáte, laktátem, laktáty, laktátů, laktátům, laktátech
Laskavec: Odkaz; synonyma: laskavec, laskavce, laskavci, laskavče, laskavcem, laskavců, laskavcům, laskavcích Lata: Odkaz; synonyma: lata, laty, latě, latu, lato, latou, lat, latám, latách, latami
Látkové množství: Odkaz; synonyma: látkové množství, látkového množství, látkovému množství, látkovém množství, látkovým množstvím, látková množství, látkových množství, látkovým množstvím, látkových množstvích, látkovými množstvími Lehce rozložitelné látky: Odkaz; synonyma: lehce rozložitelné látky, lehce rozložitelných látek, lehce rozložitelným látkám, lehce rozložitelných látkách, lehce rozložitelnými látkami, lehce rozložitelná látka, lehce rozložitelné látce, lehce rozložitelnou látku, lehce rozložitelná látko, lehce rozložitelnou látkou
Lesnictví: Odkaz; synonyma: lesnictví, lesnictvím, lesnictvích, lesnictvími Letokruh: Odkaz; synonyma: letokruh, letokruhu, letokruhem, letokruhy, letokruhů, letokruzích
Lignin: Odkaz; synonyma: lignin, ligninu, lignine, ligninem, ligniny, ligninů, ligninům, ligninech Lípa malolistá: Odkaz; synonyma: lípa malolistá, lípy malolisté, lípě malolisté, lípu malolistou, lípo malolistá, lípou malolistou, lip malolistých, lipám malolistým, lípách malolistých, lipami malolistými, lípami malolistými, lípám malolistým, Tilia cordata, Tilia parvifolia, Tilia ulmifolia, lípa srdčitá, lípy srdčité, lípě srdčité, lípu srdčitou, lípo srdčitá, lípou srdčitou, lip srdčitých, lípám srdčitým, lipám srdčitým, lípách srdčitých, lipách srdčitých, lípami srdčitými, lipami srdčitými
Lípa velkolistá: Odkaz; synonyma: lípa velkolistá, lípy velkolisté, lípě velkolisté, lípu velkolistou, lípo velkolistá, lípou velkolistou, lip velkolistých, lípám velkolistým, lipám velkolistým, lípách velkolistých, lipách velkolistých, lípami velkolistými, lipami velkolistými, Tilia platyphyllos, lípa širolistá, lípy širolisté, lípě širolisté, lípu širolistou, lípo širolistá, lip širolistých, lípám širolistým, lipám širolistým, lípách širolistým, lipách širolistých, lípami širolistými, lipami širolistými Lipid: Odkaz; synonyma: lipid, lipidu, lipide, lipidem, lipidy, lipidů, lipidům, lipidech
List: Odkaz; synonyma: list, listu, liste, listem, listy, listům, listů, listech Lístek: Odkaz; synonyma: lístek, lístku, lístkem, lístky, lístků, lístkům, lístcích, foliola
Listen: Odkaz; synonyma: listen, listenu, listenem, listeny, listenům, listenů, listenech Listenec: Odkaz; synonyma: listenec, listence, listenci, listenče, listencem, listenců, listencům, listencích
Litosféra: Odkaz; synonyma: litosféra, litosféry, litosféře, litosféru, litosféro, litosférou, litosfér, litosférám, litosférách, litosférami Lodyha: Odkaz; synonyma: lodyha, lodyhy, lodyze, lodyhu, lodyho, lodyhou, lodyh, lodyhám, lodyhách, lodyhami
LPG: Odkaz; synonyma: LPG, zkapalněný ropný plyn Lučavka královská: Odkaz; synonyma: lučavka královská, lučavky královské, lučavce královské, lučavku královskou, lučavko královská, lučavkou královskou
Lužní les: Odkaz; synonyma: lužní les, lužního lesu, lužnímu lesu, lužní lese, lužním lesu, lužním lesem, lužní lesy, lužních lesů, lužních lesech, lužními lesy Mangan: Odkaz; synonyma: mangan, manganu, mangane, manganem, mangany, manganů, manganům, manganech
Máselné kvašení: Odkaz; synonyma: máselné kvašení, máselného kvašení, máselnému kvašení, máselném kvašení, máselným kvašením, máselná kvašení, máselných kvašení, máselným kvašením, máselných kvašeních, máselnými kvašeními Mazací lis: Odkaz; synonyma: mazací lis, mazacího lisu, mazacímu lisu, mazací lise, mazacím lisu, mazacím lisem, mazací lisy, mazacích lisů, mazacím lisům, mazacích lisech, mazacími lisy
Mechanická energie: Odkaz; synonyma: mechanická energie, mechanické energie, mechanické energii, mechanickou energii, mechanickou energií Mechanická práce: Odkaz; synonyma: mechanická práce, mechanické práce, mechanické práci, mechanickou práci, mechanickou prací
Mechanicko biologická úprava: Odkaz; synonyma: mechanicko biologická úprava, mechanicko biologické úpravy, mechanicko biologické úpravě, mechanicko biologickou úpravu, mechanicko biologická úpravo, mechanicko biologickou úpravou, mechanicko biologických úprav, mechanicko biologickým úpravám, mechanicko biologických úpravách, mechanicko biologickými úpravami, MBÚ Mechorosty: Odkaz; synonyma: mechorost, mechorostu, mechoroste, mechorostem, mechorosty, mechorostů, mechorostům, mechorostech
Mechové patro: Odkaz; synonyma: mechové patro, mechového patra, mechovému patru, mechovém patru, mechovým patrem, mechová patra, mechových pater, mechovým patrům, mechových patrech, mechovými patry Metabolit: Odkaz; synonyma: metabolit, metabolitu, metabolite, metabolitem, metabolity, metabolitů, metabolitům, metabolitech
Meteorologie: Odkaz; synonyma: meteorologie, meteorologii, meteorologií Methan: Odkaz; synonyma: metan, metanu, metane, metanem, methan, methanu, methane, methanem
Methanogen: Odkaz; synonyma: metanogen, metanogenu, metanogene, metanogenem, metanogeny, metanogenů, metanogenům, metanogenech, methanogen, methanogenu, methanogene, methanogenem, methanogeny, methanogenů, methanogenům, methanogenech Methanogeneze: Odkaz; synonyma: metanogeneze, metanogenezi, metanogenezí, metanogenezím, metanogenezích, metanogenezemi, methanogeneze, methanogenezi, methanogenezí, methanogenezím, methanogenezích, methanogenezemi
Methanol: Odkaz; synonyma: metanol, metanolu, metanole, metanolem, metanoly, metanolů, metanolům, metanolech, methanol, methanolu, methanole, methanolem, methanoly, methanolů, methanolům, methanolech Měď: Odkaz; synonyma: měď, mědi, mědí
Mikrobiologie: Odkaz; synonyma: mikrobiologie, mikrobiologii, mikrobiologií, mikrobiologiím, mikrobiologiích, mikrobiologiemi Mikroflóra: Odkaz; synonyma: mikroflóra, mikroflóry, mikroflóře, mikroflóru, mikroflórou, mikroflór, mikroflórám, mikroflórách, mikroflórami
Mikroorganismus: Odkaz; synonyma: mikroorganizmus, mikroorganizmu, mikroorganizme, mikroorganizmem, mikroorganizmy, mikroorganizmů, mikroorganizmům, mikroorganizmech, mikroorganismus, mikroorganismu, mikroorganisme, mikroorganismem, mikroorganismy, mikroorganismů, mikroorganismům, mikroorganismech, mikrob, mikroba, mikrobu, mikrobe, mikrobem, mikroby, mikrobů, mikrobům, mikrobech Minerál: Odkaz; synonyma: minerál, minerálu, minerále, minerálem, minerály, minerálů, minerálům, minerálech
Mineralizace: Odkaz; synonyma: mineralizace, mineralizaci, mineralizací, mineralizacím, mineralizacích, mineralizacemi Měrné skupenské teplo tání: Odkaz; synonyma: měrné skupenské teplo tání, měrného skupenského tepla tání, měrnému skupenskému teplu tání, měrném skupenském teple tání, měrným skupenským teplem tání, měrná skupenská tepla tání, měrných skupenských tepel tání, měrným skupenským teplům tání, měrných skupenských teplech tání, měrnými skupenskými teply tání
Měrné skupenské teplo varu: Odkaz; synonyma: měrné skupenské teplo varu, měrného skupenského tepla varu, měrnému skupenskému teplu varu, měrném skupenském teple varu, měrným skupenským teplem varu, měrná skupenská tepla varu, měrných skupenských tepel varu, měrným skupenským teplům varu, měrných skupenských teplech varu, měrnými skupenskými teply varu Mitochondrie: Odkaz; synonyma: mitochondrie, mitochondrii, mitochondrií, mitochondriích, mitochondriím, mitochondriemi
Mléčné kvašení: Odkaz; synonyma: mléčné kvašení, mléčného kvašení, mléčnému kvašení, mléčném kvašení, mléčným kvašením, mléčná kvašení, mléčných kvašení, mléčných kvašeních, mléčnými kvašeními Mnohobuněční: Odkaz; synonyma: mnohobuněční, mnohobuněčných, mnohobuněčným, mnohobuněčné, mnohobuněčnými
Modřín opadavý: Odkaz; synonyma: modřín opadavý, modřínu opadavého, modřínu opadavému, modříne opadavý, modřínu opadavém, modřínem opadavým, modřínů opadavých, modřínům opadavým, modříny opadavé, modřínech opadavých, modříny opadavými Močůvka: Odkaz; synonyma: močůvka, močůvce, močůvky, močůvku, močůvko, močůvkou, močůvkám, močůvek, močůvky, močůvkách, močůvkami
Mokřad: Odkaz; synonyma: mokřad, mokřadu, mokřade, mokřadem, mokřadi, mokřadů, mokřadům, mokřady, mokřadech Molybden: Odkaz; synonyma: molybden, molybdenu, molybdene, molybdenem
Monokultura: Odkaz; synonyma: monokultura, monokultury, monokultuře, monokulturu, monokulturo, monokulturou, monokultur, monokulturám, monokulturách, monokulturami Motor: Odkaz; synonyma: motor, motoru, motorem, motory, motorů, motorům, motorech
Motorgenerátor: Odkaz; synonyma: motorgenerátor, motorgenerátoru, motorgenerátorem, motorgenerátory, motorgenerátorů, motorgenerátorům, motorgenerátorech Mycelium: Odkaz; synonyma: mycelium, mycelia, myceliu, mycelio, myceliem, mycelií, myceliím, myceliích, myceliemi, podhoubí, podhoubím, podhoubích, podhoubími
Mykorhiza: Odkaz; synonyma: mykorhiza, mykorhizy, mykorhize, mykorhizu, mykorhizo, mykorhizou, mykorhiz, mykorhizám, mykorhizách, mykorhizami Nahosemenné: Odkaz; synonyma: nahosemenné, nahosemenných, nahosemenným, nahosemennými, pinophyta
Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší: Odkaz; synonyma: 146/2007 Sb. Nerozložitelné příměsi: Odkaz; synonyma: nerozložitelné příměsi, nerozložitelných příměsí, nerozložitelným příměsím, nerozložitelných příměsích, nerozložitelnými příměsemi, nerozložitelná příměs, nerozložitelnou příměs, nerozložitelnou příměsí
Nerozpojitelné částice: Odkaz; synonyma: nerozpojitelná částice, nerozpojitelné částice, nerozpojitelné částici, nerozpojitelnou částici, nerozpojitelnou částicí, nerozpojitelných částic, nerozpojitelným částicím, nerozpojitelných částicích, nerozpojitelnými částicemi Nika: Odkaz; synonyma: nika, niky, nice, niku, niko, nikou, nik, nikám, nikách, nikami
Nikl: Odkaz; synonyma: nikl, niklu, nikle, niklem Nitrace: Odkaz; synonyma: nitrace, nitraci, nitrací, nitracím, nitracích, nitracemi
Nižší dvouděložné: Odkaz; synonyma: nižší dvouděložné rostliny, nižších dvouděložných rostlin, nižším dvouděložným rostlinám, nižších dvouděložných rostlinách, nižšími dvouděložnými rostlinami, Magnoliopsida Normální atmosférický tlak: Odkaz; synonyma: normální atmosférický tlak, normálního atmosférického tlaku, normálnímu atmosférickému tlaku, normální atmosférický tlaku, normálním atmosférickém tlaku, normálním atmosférickým tlakem
Nucená aerace: Odkaz; synonyma: nucená aerace, nucené aerace, nucené aeraci, nucenou aeraci, nucenou aerací, nucených aerací, nuceným aeracím, nucených aeracích, nucenými aeracemi Obilniny: Odkaz; synonyma: obilnina, obilniny, obilnině, obilninu, obilnino, obilninou, obilnin, obilninám, obilninách, obilninami, obilovina, obiloviny, obilovině, obilovinu, obilovino, obilovinou), obilovin, obilovinám, obilovinách, obilovinami
Oblast výbušnosti: Odkaz; synonyma: oblast výbušnosti, oblasti výbušnosti, oblastí výbušnosti, oblastem výbušnosti, oblastech výbušnosti, oblastmi výbušnosti Obnovitelný zdroj energie: Odkaz; synonyma: obnovitelný zdroj energie, obnovitelného zdroje energie, obnovitelný zdroji energie, obnovitelném zdroji energie, obnovitelným zdrojem energie, obnovitelné zdroje energie, obnovitelných zdrojů energie, obnovitelným zdrojům energie, obnovitelných zdrojích energie, obnovitelnými zdroji energie, OZE
Octové kvašení: Odkaz; synonyma: octové kvašení, octového kvašení, octovému kvašení, octovém kvašení, octovým kvašením, octová kvašení, octových kvašení, octových kvašeních, octovými kvašeními Oddenek: Odkaz; synonyma: oddenek, rhizoma, oddenku, oddenkem, oddenky, oddenků, oddenkům, oddencích
Oddělený sběr odpadu: Odkaz; synonyma: oddělený sběr odpadu, odděleného sběru odpadu, oddělenému sběru odpadu, oddělený sběre odpadu, odděleném sběru odpadu, odděleným sběrem odpadu, oddělené sběry odpadu, oddělených sběrů odpadu, odděleným sběrům odpadu, oddělených sběrech odpadu, oddělenými sběry odpadu, oddělený sběr odpadů, odděleného sběru odpadů, oddělenému sběru odpadů, oddělený sběre odpadů, odděleném sběru odpadů, odděleným sběrem odpadů, oddělené sběry odpadů, oddělených sběrů odpadů, odděleným sběrům odpadů, oddělených sběrech odpadů, oddělenými sběry odpadů Odpad: Odkaz; synonyma: odpad, odpadu, odpade, odpadem, odpady, odpadů, odpadům, odpadech
Odrůda: Odkaz; synonyma: odrůda, odrůdy, odrůdě, odrůdu, odrůdo, odrůdou, odrůd, odrůdám, odrůdách, odrůdami Odstředivka: Odkaz; synonyma: odstředivka, centrifuga, odstředivky, odstředivce, odstředivku, odstředivkou, odstředivek, odstředivkám, odstředivkách, odstředivkami, centrifugy, centrifuze, centrifugu, centrifugou, centrifug, centrifugám, centrifugách, centrifugami
Ojnice: Odkaz; synonyma: ojnice, ojnici, ojnicí, ojnicím, ojnicích, ojnicemi Okopaniny: Odkaz; synonyma: okopanina, okopaniny, okopanině, okopaninu, okopanino, okopaninou, okopanin, okopaninám, okopaninách, okopaninami
Okvětí: Odkaz; synonyma: okvětí, okvětím Okvětní lístek: Odkaz; synonyma: okvětní lístek, okvětního lístku, okvětnímu lístku, okvětní lístku, okvětním lístku, okvětním lístkem, okvětní lístky, okvětních lístků, okvětním lístkům, okvětních lístcích, okvětními lístky
Olovo: Odkaz; synonyma: olovo, olova, olovu, olovem Organická látka: Odkaz; synonyma: organická látka, organické látky, organické látce, organickou látku, organická látko, organickou látkou, organických látek, organickým látkám, organických látkách, organickými látkami
Osemení: Odkaz; synonyma: osemení, osemením, osemeních, osemeními Osevní postup: Odkaz; synonyma: osevní postup, osevního postupu, osevnímu postupu, osevní postupe, osevním postupu, osevním postupem, osevní postupy, osevních postupů, osevním postupům, osevních postupech, osevními postupy
Osivo: Odkaz; synonyma: osivo, osiva, osivu, osivem, osiv, osivech Otáčivý pohyb: Odkaz; synonyma: otáčivý pohyb, otáčivého pohybu, otáčivému pohybu, otáčivý pohybe, otáčivém pohybu, otáčivým pohybem, otáčivé pohyby, otáčivých pohybů, otáčivým pohybům, otáčivých pohybech, otáčivými pohyby
Oxid dusičitý: Odkaz; synonyma: oxid dusičitý, oxidu dusičitého, oxidu dusičitému, oxide dusičitý, oxidu dusičitém, oxidem dusičitým Oxid dusičný: Odkaz; synonyma: oxid dusičný, oxidu dusičného, oxidu dusičnému, oxide dusičný, oxidech dusičných, oxidy dusičnými, oxidem dusičným, oxidu dusičném, oxidy dusičné, oxidů dusičných
Oxid sírový: Odkaz; synonyma: oxid sírový, oxidu sírového, oxidu sírovému, oxidu sírovém, oxidem sírovým Oxid siřičitý: Odkaz; synonyma: oxid siřičitý, oxidu siřičitého, oxidu siřičitému, oxide siřičitý, oxidech siřičitých, oxidy siřičitými, oxidy siřičité, oxidů siřičitých, oxidům siřičitým, oxidech siřičitých, oxidy siřičitými
Oxid uhelnatý: Odkaz; synonyma: oxid uhelnatý, oxidu uhelnatého, oxidu uhelnatému, oxide uhelnatý, oxidu uhelnatém, oxidem uhelnatým Oxid uhličitý: Odkaz; synonyma: oxid uhličitý, oxidu uhličitého, oxidu uhličitému, oxide uhličitý, oxidu uhličitém, oxidem uhličitým, kysličník uhličitý, kysličníku uhličitého, kysličníku uhličitému, kysličníku uhličitý, kysličníku uhličitém, kysličníkem uhličitým
Oxidace: Odkaz; synonyma: oxidace, oxidaci, oxidací, oxidacím, oxidacích, oxidacemi Ozim: Odkaz; synonyma: ozim, ozimu, ozime, ozimem, ozimy, ozimů, ozimům, ozimech
Ozimá směska: Odkaz; synonyma: ozimá směska, ozimé směsky, ozimé směsce, ozimou směsku, ozimá směsko, ozimou směskou, ozimých směsek, ozimým směskám, ozimých směskách, ozimými směskami Ozón: Odkaz; synonyma: ozón, ozónu, ozónem, ozóny, ozónů, ozónům, ozónech, ozon, ozonu, ozonem, ozony, ozonů, ozonům, ozonech
Ozónová vrstva: Odkaz; synonyma: ozónová vrstva, ozónové vrstvy, ozónové vrstvě, ozónovou vrstvu, ozónovou vrstvou, ozónových vrstev, ozónovým vrstvám, ozónových vrstvách, ozónovými vrstvami Ořešák královský: Odkaz; synonyma: ořešák královský, ořešáku královského, ořešáku královskému, ořešáku královský, ořešáku královském, ořešákem královským, ořešáky královské, ořešáků královských, ořešákům královským, ořešácích královských, ořešáky královskými, Juglans regia
Palist: Odkaz; synonyma: palist, palistu, paliste, palistem, palisty, palistům, palistů, palistech Palivový článek: Odkaz; synonyma: palivový článek, palivového článku, palivovému článku, palivovým článkem, palivové články, palivových článků, palivovým článkům, palivových článcích, palivovými články
Papyrus: Odkaz; synonyma: papyrus, papyru, papyre, papyry, papyrů, papyrům, papyrech Parazit: Odkaz; synonyma: parazit, parazita, parazitu, parazite, parazitovi, parazitovy, parazitem, paraziti, parazitů, parazitům, parazitech, parazity
Parazitologie: Odkaz; synonyma: parazitologie, parazitologii, parazitologií Parní elektrárna: Odkaz; synonyma: parní elektrárna, parní elektrárny, parní elektrárně, parní elektrárnu, parní elektrárnou, parních elektráren, parním elektrárnám, parních elektrárnách, parními elektrárnami
Parní kotel: Odkaz; synonyma: parní kotel, parního kotle, parnímu kotli, parní kotli, parním kotli, parním kotlem, parní kotle, parních kotlů, parním kotlům, parních kotlích, parními kotli Parní regulátor: Odkaz; synonyma: parní regulátor, parního regulátoru, parnímu regulátoru, parní regulátore, parním regulátoru, parním regulátorem, parní regulátory, parních regulátorů, parním regulátorům, parních regulátorech, parními regulátory
Parní stroj: Odkaz; synonyma: parní stroj, parního stroje, parnímu stroji, parní stroji, parním stroji, parním strojem, parní stroje, parních strojů, parním strojům, parních strojích, parními stroji Parní turbína: Odkaz; synonyma: parní turbína, parní turbíny, parní turbíně, parní turbínu, parní turbíno, parní turbínou, parních turbín, parním turbínám, parních turbínách, parními turbínami
Parní válec: Odkaz; synonyma: parní válec, parního válce, parnímu válci, parní válče, parním válci, parním válcem, parní válce, parních válců, parních válcích, parními válci Patogen: Odkaz; synonyma: patogen, patogenu, patogene, patogenem, patogeny, patogenů, patogenům, patogenech
Pazdeří: Odkaz; synonyma: pazdeří, pazdeřím, pazdeřích, pazdeřími Paždí: Odkaz; synonyma: paždí, paždím, paždích, paždími
Pec: Odkaz; synonyma: pec, pece, peci, pecí, pecích, pecemi Pedologie: Odkaz; synonyma: pedologie, pedologii, pedologií
Pedosféra: Odkaz; synonyma: pedosféra, pedosféry, pedosféře, pedosféru, pedosféro, pedosférou, pedosfér, pedosférám, pedosférách, pedosférami Pentosa: Odkaz; synonyma: pentosa, pentóza, pentosy, pentose, pentosu, pentosou, pentos, pentosám, pentosách, pentosami, pentózy, pentóze, pentózu, pentózou, pentóz, pentózám, pentózách, pentózámi
Perigeum: Odkaz; synonyma: perigeum, perigea, perigeu, perigeem, perigeí, perigeím, perigeích, perigeími Permafrost: Odkaz; synonyma: permafrost, permafrostu, permafrostem
Permitivita: Odkaz; synonyma: permitivita, permitivity, permitivitě, permitivitu, permitivito, permitivitou, permitivit, permitivitám, permitivitách, permitivitami Pesticid: Odkaz; synonyma: pesticid, pesticidu, pesticidem, pesticidy, pesticidů, pesticidům, pesticidech
Pestík: Odkaz; synonyma: pestík, pestíku, pestíkem, pestíky, pestíkům, pestíků, pestících Pevná látka: Odkaz; synonyma: pevná látka, pevné látky, pevné látce, pevnou látku, pevná látko, pevnou látkou, pevných látek, pevným látkám, pevných látkách, pevnými látkami
Pícnina: Odkaz; synonyma: pícnina, pícniny, pícnině, pícninu, pícnino, pícninou, pícnin, pícninám, pícninách, pícninami Piezoelektrický jev: Odkaz; synonyma: piezoelektrický jev, piezoelektrického jevu, piezoelektrickému jevu, piezoelektrický jeve, piezoelektrickém jevu, piezoelektrickým jevem
Píst: Odkaz; synonyma: píst, pístu, píste, pístem, písty, pístů, pístům, pístech Pístní tyč: Odkaz; synonyma: pístní tyč, pístní tyče, pístní tyči, pístní tyčí, pístních tyčí, pístním tyčím, pístních tyčích, pístními tyčemi
Plasty se zkrácenou životností: Odkaz; synonyma: plast se zkrácenou životností, plastu se zkrácenou životností, plaste se zkrácenou životností, plastem se zkrácenou životností, plasty se zkrácenou životností, plastů se zkrácenou životností, plastům se zkrácenou životností, plastech se zkrácenou životností Platan javorolistý: Odkaz; synonyma: Platan javorolistý, Platanus hispanica
Plazma: Odkaz; synonyma: plazma, plazmy, plazmě, plazmu, plazmo, plazmou, plazem, plazmám, plazmách, plazmami Pletivo: Odkaz; synonyma: pletivo, pletiva, pletivu, pletivem, pletiv, pletivům, pletivech, pletivy
Pleva: Odkaz; synonyma: pleva, plevy, plevě, plevu, plevo, plevou, plev, plevám, plevách, plevami, gluma, glumy, glumě, glumu, glumo, glum, glumám, glumách, glumami Plevel: Odkaz; synonyma: plevel, plevele, pleveli, plevelem, plevelů, plevelům, plevelech
Plíseň: Odkaz; synonyma: plíseň, plísně, plísni, plísní, plísním, plísních, plísněmi Plod: Odkaz; synonyma: plod, plodu, plode, plodem, plody, plodů, plodům, plodech
Plodnice: Odkaz; synonyma: plodnice, plodnici, plodnicí, plodnic, plodnicím, plodnicích, plodnicemi Plucha: Odkaz; synonyma: plucha, pluchy, pluše, pluchu, plucho, pluchou, pluch, pluchám, pluchách, pluchami
Plunžr: Odkaz; synonyma: plunžr, plunžru, plunžre, plunžrem, plunžry, plunžrů, plunžrům, plunžrech Pluška: Odkaz; synonyma: pluška, plušky, plušce, plušku, pluško, pluškou, plušek, pluškám, pluškách, pluškami
Plynné biopalivo: Odkaz; synonyma: plynné biopalivo, plynná biopaliva, plynného biopaliva, plynnému biopalivu, plynném biopalivu, plynným biopalivem, plynných biopaliv, plynným biopalivům, plynných biopalivech, plynnými biopalivy Plynojem: Odkaz; synonyma: plynojem, plynojemu, plynojemem, plynojemy, plynojemů, plynojemům, plynojemech
Pochva: Odkaz; synonyma: pochva, pochvě, pochvy, pochvu, pochvo, pochvou, pochvám, pochev, pochvách, pochvami Podtlak: Odkaz; synonyma: podtlak, podtlaku, podtlakem, podtlaky, podtlaků, podtlakům, podtlacích
Polarizace: Odkaz; synonyma: polarizace, polarizaci, polarizací Polymer: Odkaz; synonyma: polymer, polymeru, polymere, polymerem, polymery, polymerů, polymerům, polymerech
Polymerační stupeň: Odkaz; synonyma: polymerační stupeň, polymeračnímu stupni, polymeračního stupně, polymerační stupni, polymeračním stupni, polymeračním stupněm Polymerizace: Odkaz; synonyma: polymerizace, polymerizaci, polymerizací, polymerizacím, polymerizacích, polymerizacemi, polymerace, polymeraci, polymerací, polymeracím, polymeracích, polymeracemi
Popelář: Odkaz; synonyma: popelář, popeláře, popeláři, popelářem, popelářů, popelářům, popelářích Porost: Odkaz; synonyma: porost, porostu, poroste, porostem, porosty, porostů, porostům, porostech
Posuvný pohyb: Odkaz; synonyma: posuvný pohyb, posuvného pohybu, posuvnému pohybu, posuvný pohybe, posuvném pohybu, posuvným pohybem, posuvné pohyby, posuvných pohybů, posuvným pohybům, posuvných pohybech, posuvnými pohyby Potenciální energie: Odkaz; synonyma: potenciální energie, potenciální energii, potenciální energií
Potenciometr: Odkaz; synonyma: potenciometr, potenciometru, potenciometrem, potenciometry, potenciometrů, potenciometrům, potenciometrech Primární vzorek: Odkaz; synonyma: primární vzorek, primárního vzorku, primárnímu vzorku, primární vzorku, primárním vzorku, primárním vzorkem, primární vzorky, primárních vzorků, primárním vzorkům, primárních vzorcích, primárními vzorky
Prion: Odkaz; synonyma: prion, prionu, prione, prionem, priony, prionů, prionům, prionech Program na podporu domácího kompostování: Odkaz; synonyma: program na podporu domácího kompostování, programu na podporu domácího kompostování, programe na podporu domácího kompostování, programem na podporu domácího kompostování, programy na podporu domácího kompostování, programů na podporu domácího kompostování, programům na podporu domácího kompostování, programech na podporu domácího kompostování
Prokaryota: Odkaz; synonyma: prokaryota, prokaryot, prokaryotám, prokaryoty, prokaryotách, prokaryotami, prokaryotou, prokaryotě, prokaryoto, prokaryotu Propionové kvašení: Odkaz; synonyma: propionové kvašení, propionového kvašení, propionovému kvašení, propionovém kvašení, propionovým kvašením, propionová kvašení, propionových kvašení, propionovým kvašením, propionových kvašeních, propionovými kvašeními
Protein: Odkaz; synonyma: protein, proteinu, proteine, proteinem, proteiny, proteinů, proteinům, proteinech, bílkovina, bílkoviny, bílkovině, bílkovinu, bílkovino, bílkovinou, bílkovin, bílkovinám, bílkovinách, bílkovinami Protracheophyta: Odkaz; synonyma: protracheophyta, protracheophyt, protracheophyty, protracheophytě, protracheophytám, protracheophytu, protracheophyto, protracheophytách, protracheophytou, protracheophytami
Proudění tepla: Odkaz; synonyma: proudění tepla, prouděním tepla, prouděních tepla, prouděními tepla Provozovatel kompostárny: Odkaz; synonyma: provozovatel kompostárny, provozovateli kompostárny, provozovatelovi kompostárny, provozovateli kompostárny, provozovatele kompostárny, provozovatelem kompostárny, provozovatelové kompostárny, provozovatelů kompostárny, provozovatelům kompostárny, provozovatelích kompostárny
Prvok: Odkaz; synonyma: prvok, prvoka, prvoku, prvokem, prvoky, prvoci, prvoků, prvokům, prvocích, prvokovi, prvokové Prýt: Odkaz; synonyma: prýt, prýtu, prýte, prýtem, prýty, prýtům, prýtů, prýtech
Pseudomycelium: Odkaz; synonyma: pseudomycelium, pseudomycelia, pseudomyceliu, pseudomyceliem, pseudomyceliům, pseudomyceliích, pseudomycelií, pseudomyceliemi Pufr: Odkaz; synonyma: pufr, pufru, pufrem, pufry, pufrů, pufrům, pufrech
Pupen: Odkaz; synonyma: pupen, pupeni, pupenu, pupene, pupenem, pupeny, pupenům, pupenů, pupenech Pupenové kultury: Odkaz; synonyma: pupenové kultury, pupenová kultura, pupenové kultuře, pupenovou kulturu, pupenová kulturo, pupenovou kulturou, pupenových kultur, pupenovým kulturám, pupenových kulturách, pupenovými kulturami
Pyrolýza: Odkaz; synonyma: pyrolýza, pyrolýzy, pyrolýze, pyrolýzu, pyrolýzo, pyrolýz, pyrolýzou, pyrolýzám, pyrolýzách, pyrolýzami, suchá destilace, suché destilace, suché destilaci, suchou destilaci, suchou destilací, suchých destilací, suchým destilacím, suchých destilacích, suchými destilacemi Pšenice: Odkaz; synonyma: pšenice, pšenici, pšenicí
Přehřívač páry: Odkaz; synonyma: přehřívač páry, přehřívače páry, přehřívači páry, přehřívačem páry, přehřívačů páry, přehřívačům páry, přehřívačích páry Překopávač: Odkaz; synonyma: překopávač, překopávače, překopávači, překopávačem, překopávačů, překopávačům, překopávačích
Přenosové ztráty: Odkaz; synonyma: přenosové ztráty, přenosových ztrát, přenosovým ztrátám, přenosových ztrátách, přenosovými ztrátami Přetížení bioreaktoru: Odkaz; synonyma: přetížení bioreaktoru, přetížením bioreaktoru, přetíženích bioreaktoru, přetíženími bioreaktoru
Přetlak: Odkaz; synonyma: přetlak, přetlaku, přetlakem, přetlaky, přetlaků, přetlakům, přetlacích Příkon: Odkaz; synonyma: příkon, příkonu, příkonem, příkony, příkonů, příkonům, příkonech
Rašelina: Odkaz; synonyma: rašelina, rašeliny, rašelině, rašelinu, rašelino, rašelinou, rašelin, rašelinám, rašelinách, rašelinami Redox potenciál: Odkaz; synonyma: redox potenciál, redox potenciálu, redox potenciálem, redox potenciály, redox potenciálů, redox potenciálům, redox potenciálech, redox potenciálích
Redox systém: Odkaz; synonyma: redox systém, redox systému, redox systémem, redox systémy, redox systémů, redox systémům, redox systémech Redukce (chemie): Odkaz; synonyma: redukce, redukci, redukcí, redukcím, redukcích, redukcemi
Regulátor růstu: Odkaz; synonyma: regulátor růstu, regulátoru růstu, regulátora růstu, regulátore růstu, regulátorem růstu, regulátory růstu, regulátorů růstu, regulátorům růstu, regulátorech růstu Relativní atomová hmotnost: Odkaz; synonyma: relativní atomová hmotnost, relativní atomové hmotnosti, relativní atomovou hmotnost, relativní atomová hmotnosti, relativní atomovou hmotností, relativních atomových hmotností, relativním atomovým hmotnostem, relativních atomových hmotnostech, relativními atomovými hmotnostmi
Relativní molekulová hmotnost: Odkaz; synonyma: relativní molekulová hmotnost, relativní molekulové hmotnosti, relativní molekulovou hmotnost, relativní molekulová hmotnosti, relativní molekulovou hmotností, relativním molekulovým hmotnostem, relativní molekulové hmotnosti, relativních molekulových hmotnostech, relativními molekulovými hmotnostmi Relativní vlhkost vzduchu: Odkaz; synonyma: relativní vlhkost vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, relativní vlhkostí vzduchu
Relikt: Odkaz; synonyma: relikt, reliktu, relikte, reliktem, relikty, reliktů, reliktům, reliktech Reprezentativní vzorek odpadu: Odkaz; synonyma: reprezentativní vzorek odpadu, reprezentativního vzorku odpadu, reprezentativnímu vzorku odpadu, reprezentativní vzorku odpadu, reprezentativním vzorku odpadu, reprezentativním vzorkem odpadu, reprezentativní vzorky odpadu, reprezentativních vzorků odpadu, reprezentativním vzorkům odpadu, reprezentativních vzorcích odpadu, reprezentativními vzorky odpadu
Respirační test: Odkaz; synonyma: respirační test, respiračního testu, respiračnímu testu, respirační teste, respiračním testu, respiračním testem, respirační testy, respiračních testů, respiračním testům, respiračních testech, respiračními testy Rhizofiltrace: Odkaz; synonyma: rhizofiltrace, rhizofiltraci, rhizofiltrací, rhizofiltracím, rhizofiltracích, rhizofiltracemi
Rhyniophyta: Odkaz; synonyma: rhyniophyta, rhyniophyty, rhyniophytě, rhyniophytu, rhyniophyto, rhyniophytou, rhyniophyt, rhyniophytám, rhyniophytách, rhyniophytami Rhyniové rostliny: Odkaz; synonyma: rhyniové rostliny, rhyniových rostlin, rhyniovým rostlinám, rhyniových rostlinách, rhyniovými rostlinami, rhyniová rostlina, rhyniové rostlině, rhyniovou rostlinu, rhyniová rostlino, rhyniové rostlině, rhyniovou rostlinou
Ropný vrchol: Odkaz; synonyma: ropný vrchol, ropného vrcholu, ropnému vrcholu, ropném vrcholu, ropným vrcholem, peak oil Rostlinné biotechnologie: Odkaz; synonyma: rostlinné biotechnologie, rostlinných biotechnologií, rostlinným biotechnologiím, rostlinných biotechnologiích, rostlinnými biotechnologiemi, rostlinná biotechnologie, rostlinnou biotechnologií, rostlinné biotechnologii, rostlinnou biotechnologii
Roubování: Odkaz; synonyma: roubování, roubováním, roubováních, roubováními Rtuť: Odkaz; synonyma: rtuť, rtuti, rtutí
Ruderální plevel: Odkaz; synonyma: ruderální plevel, ruderálního plevele, ruderálnímu plevelu, ruderálnímu pleveli, ruderální pleveli, ruderálním pleveli, ruderálním plevelem, ruderální plevele, ruderálních plevelů, ruderálním plevelům, ruderálních plevelích, ruderálními pleveli Rudiment: Odkaz; synonyma: rudiment, rudimentu, rudimente, rudimentem, rudimenty, rudimentů, rudimentům, rudimentech
Růstová látka: Odkaz; synonyma: růstová látka, růstové látky, růstové látce, růstovou látku, růstová látko, růstovou látkou, růstových látek, růstovým látkám, růstových látkách, růstovými látkami Rychlá pyrolýza: Odkaz; synonyma: rychlá pyrolýza, rychlé pyrolýzy, rychlé pyrolýze, rychlou pyrolýzu, rychlá pyrolýzo, rychlou pyrolýzou, rychlých pyrolýz, rychlým pyrolýzám, rychlých pyrolýzách, rychlými pyrolýzami
Rychlerostoucí dřeviny: Odkaz; synonyma: rychlerostoucí dřeviny, rychlerostoucích dřevin, rychlerostoucím dřevinám, rychlerostoucích dřevinách, rychlerostoucími dřevinami, rychlerostoucí dřevina, rychlerostoucí dřevině, rychlerostoucí dřevinu, rychlerostoucí dřevino, rychlerostoucí dřevinou Samozáhřevný test: Odkaz; synonyma: samozáhřevný test, samozáhřevného testu, samozáhřevnému testu, samozáhřevný teste, samozáhřevném testu, samozáhřevným testem, samozáhřevné testy, samozáhřevných testů, samozáhřevným testům, samozáhřevných testech, samozáhřevnými testy
Saprofyt: Odkaz; synonyma: saprofyt, saprofytu, saprofyta, saprofyte, saprofytem, saprofyty, saprofytů, saprofytům, saprofytech Selen: Odkaz; synonyma: selen, selenu, selene, selenem
Semeník: Odkaz; synonyma: semeník, semeníku, semeníkem, semeníky, semeníků, semeníkům, semenících Semeno: Odkaz; synonyma: semeno, semena, semenu, semenem, semen, semenům, semenech, semeny
Seno: Odkaz; synonyma: seno, sena, senu, seně, senem, sen, senům, senech, seny Separovaný sběr odpadu: Odkaz; synonyma: separovaný sběr odpadu, separovaného sběru odpadu, separovanému sběru odpadu, separovaný sběre odpadu, separovaném sběru odpadu, separovaným sběrem odpadu, separované sběry odpadu, separovaných sběrů odpadu, separovaným sběrům odpadu, separovaných sběrech odpadu, separovanými sběry odpadu, separovaný sběr odpadů, separovaného sběru odpadů, separovanému sběru odpadů, separovaný sběre odpadů, separovaným sběrem odpadů, separované sběry odpadů, separovaných sběrů odpadů, separovaných sběrech odpadů, separovanými sběry odpadů
Severský jehličnatý les: Odkaz; synonyma: severský jehličnatý les, severského jehličnatého lesu, severskému jehličnatému lesu, severský jehličnatý lese, severském jehličnatém lesu, severským jehličnatým lesem, severské jehličnaté lesy, severských jehličnatých lesů, severských jehličnatých lesech, severskými jehličnatými lesy Silikagel: Odkaz; synonyma: silikagel, silikagelu, silikagelem, silikagely, silikagelů, silikagelům, silikagelech, silikagelích
Sinice: Odkaz; synonyma: sinice, sinici, sinicí, sinicím, sinicích, sinicemi Síra: Odkaz; synonyma: síra, síry, síře, síru, síro, sírou, sír, sírám, sírách, sírami
Sirouhlík: Odkaz; synonyma: sirouhlík, sirouhlíku, sirouhlíkem, sirouhlíky, sirouhlíků, sirouhlíkům, sirouhlících Sirovodík: Odkaz; synonyma: sirovodík, sirovodíku, sirovodíka, sirovodíkem, sirovodíky, sirovodíků, sirovodíkům, sirovodících, sulfan, sulfanu, sulfane, sulfanem, sulfany, sulfanů, sulfanům, sulfanech
Skleníkové plyny: Odkaz; synonyma: skleníkový plyn, skleníkového plynu, skleníkovému plynu, skleníkový plyne, skleníkovém plynu, skleníkovým plynem, skleníkové plyny, skleníkových plynů, skleníkovým plynům, skleníkových plynech, skleníkovými plyny Skleníkový efekt: Odkaz; synonyma: skleníkový efekt, skleníkového efektu, skleníkovému efektu, skleníkový efekte, skleníkovém efektu, skleníkovým efektem, skleníkové efekty, skleníkových efektů, skleníkovým efektům, skleníkových efektech, skleníkovými efekty
Skupenské teplo tání: Odkaz; synonyma: skupenské teplo tání, skupenského tepla tání, skupenskému teplu tání, skupenském teplu tání, skupenským teplem tání, skupenská tepla tání, skupenských tepel tání, skupenským teplům tání, skupenských teplech tání, skupenskými teply tání Skupenské teplo tuhnutí: Odkaz; synonyma: skupenské teplo tuhnutí, skupenského tepla tuhnutí, skupenskému teplu tuhnutí, skupenském teplu tuhnutí, skupenským teplem tuhnutí, skupenská tepla tuhnutí, skupenských tepel tuhnutí, skupenským teplům tuhnutí, skupenských teplech tuhnutí, skupenskými teply tuhnutí
Skupenské teplo varu: Odkaz; synonyma: skupenské teplo varu, skupenského tepla varu, skupenskému teplu varu, skupenském teplu varu, skupenským teplem varu, skupenská tepla varu, skupenských tepel varu, skupenským teplům varu, skupenských teplech varu, skupenskými teply varu Skupenství: Odkaz; synonyma: skupenství, skupenstvím, skupenstvích, skupenstvími
Skříňový kotel: Odkaz; synonyma: skříňový kotel, skříňového kotle, skříňovému kotli, skříňovém kotli, skříňovým kotlem, skříňové kotle, skříňových kotlů, skříňovým kotlům, skříňových kotlích, skříňovými kotli Sluneční energie: Odkaz; synonyma: sluneční energie, sluneční energii, sluneční energií, slunečních energií, slunečních energiích, slunečními energiemi, energie Slunce, energii Slunce, energií Slunce, energiích Slunce, energiemi Slunce
Smrk ztepilý: Odkaz; synonyma: smrk ztepilý, smrku ztepilého, smrku ztepilému, smrku ztepilý, smrcích ztepilých, smrky ztepilými, smrky ztepilé, smrků ztepilých, smrkům ztepilým, smrcíh ztepilých, smrky ztepilými, Picea abies Sodík: Odkaz; synonyma: sodík, sodíku, sodíkem
Spalovací motor: Odkaz; synonyma: spalovací motor, spalovacího motoru, spalovacímu motoru, spalovací motore, spalovacím motoru, spalovacím motorem, spalovací motory, spalovacích motorů, spalovacím motorům, spalovacích motorech, spalovacími motory Spalování: Odkaz; synonyma: spalování, spalováním
Spraš: Odkaz; synonyma: spraš, spraše, spraši, spraší, spraším, spraších, sprašemi Stabilita: Odkaz; synonyma: stabilita, stability, stabilitě, stabilitu, stabilito, stabilitou, stabilit, stabilitám, stabilitách, stabilitami
Stabilizovaný odpad: Odkaz; synonyma: stabilizovaný odpad, stabilizovaného odpadu, stabilizovanému odpadu, stabilizovaný odpade, stabilizovaném odpadu, stabilizovaným odpadem, stabilizované odpady, stabilizovaných odpadů, stabilizovaným odpadům, stabilizovaných odpadech, stabilizovanými odpady Stabilizovaný zbytkový odpad: Odkaz; synonyma: stabilizovaný zbytkový odpad, stabilizovaného zbytkového odpadu, stabilizovanému zbytkovému odpadu, stabilizovaný zbytkový odpade, stabilizovaném zbytkovém odpadu, stabilizovaným zbytkovým odpadem, stabilizované zbytkové odpady, stabilizovaných zbytkových odpadů, stabilizovaným zbytkovým odpadům, stabilizovaných zbytkových odpadech, stabilizovanými zbytkovými odpady
Stanovení počtu chaetomií: Odkaz; synonyma: stanovení počtu chaetomií, stanovením počtu chaetomií, stanoveních počtu chaetomií, stanoveními počtu chaetomií Statkové hnojivo: Odkaz; synonyma: statkové hnojivo, statkovému hnojivu, statkového hnojiva, statkovém hnojivu, statkovým hnojivem, statková hnojiva, statkovým hnojivům, statkových hnojiv, statkových hnojivech, statkovými hnojivy
Stéblo: Odkaz; synonyma: stéblo, stéblu, stébla, stéblem, stéblům, stébel, stéblech, stébly Stimulátor růstu: Odkaz; synonyma: stimulátor růstu, stimulátoru růstu, stimulátora růstu, stimulátore růstu, stimulátorem růstu, stimulátory růstu, stimulátorů růstu, stimulátorům růstu, stimulátorech růstu
Stirlingův motor: Odkaz; synonyma: Stirlingův motor, Stirlingova motoru, Stirlingovu motoru, Stirlingovo motore, Stirlingově motoru, Stirlingovým motorem, Stirlingovy motory, Stirlingových motorů, Stirlingovým motorům, Stirlingových motorech, Stirlingovými motory Stlačený zemní plyn: Odkaz; synonyma: Stlačený zemní plyn, CNG
Stonek: Odkaz; synonyma: stonek, stonku, stonkem, stonky, stonkům, stonků, stoncích Stopka: Odkaz; synonyma: stopka, stopky, stopce, stopku, stopko, stopkou, stopek, stopkám, stopkách, stopkami
Stopkovýtrusné houby: Odkaz; synonyma: stopkovýtrusné houby, Basidomycetes, stopkovýtrusnou houbu, stopkovýtrusné houbě, stopkovýtrusnou houbou, stopkovýtrusných hub, stopkovýtrusným houbám, stopkovýtrusných houbách, stopkovýtrusnými houbami Stopový prvek: Odkaz; synonyma: stopový prvek, stopového prvku, stopovému prvku, stopový prvku, stopovém prvku, stopovým prvkem, stopové prvky, stopových prvků, stopovým prvkům, stopových prvcích, stopovými prvky
Stratifikace: Odkaz; synonyma: stratifikace, stratifikaci, stratifikací, stratifikacím, stratifikacích, stratifikacemi Stratosféra: Odkaz; synonyma: stratosféra, stratosféry, stratosféře, stratosféru, stratosférou
Stromové patro: Odkaz; synonyma: stromové patro, stromového patra, stromovému patru, stromovém patru, stromovými patry, stromová patra, stromových pater, stromovým patrům, stromových patrech, stromovými patry Struska: Odkaz; synonyma: struska, strusky, strusce, strusku, struskou, strusek, struskám, struskách, struskami
Sublimace: Odkaz; synonyma: sublimace, sublimaci, sublimací, sublimacím, sublimacích, sublimacemi Suspenze: Odkaz; synonyma: suspenze, suspenzi, suspenzí, suspenzím, suspenzích, suspenzemi, suspense, suspensi, suspensí, suspensím, suspensích, suspensemi
Sušení bioplynu: Odkaz; synonyma: sušení bioplynu, sušením bioplynu, sušeních bioplynu, sušeními bioplynu Světlice barvířská: Odkaz; synonyma: světlice barvířská, světlice barvířské, světlici barvířské, světlici barvířskou, světlicí barvířskou, světlic barvířských, světlicím barvířským, světlicích barvířských, světlicemi barvířskými, saflor, safloru, saflora, saflore, saflorem, saflory, saflorů, saflorům, saflorech, carthamus tinctorius
Symbióza: Odkaz; synonyma: symbióza, symbiózy, symbióze, symbiózu, symbiózo, symbiózou, symbióz, symbiózám, symbiózách, symbiózami Technická plodina: Odkaz; synonyma: technická plodina, technické plodiny, technické plodině, technickou plodinu, technickou plodinou, technických plodin, technickým plodinám, technických plodinách, technickými plodinami
Tekutina: Odkaz; synonyma: tekutina, tekutiny, tekutině, tekutinu, tekutino, tekutinou, tekutin, tekutinám, tekutinách, tekutinami Tekutost: Odkaz; synonyma: tekutost, tekutosti, tekutostí, tekutostem, tekutostech, tekutostmi
Tepelná energie: Odkaz; synonyma: tepelné energie, tepelné energii, tepelnou energii, tepelnou energií Tepelná kapacita: Odkaz; synonyma: tepelná kapacita, tepelné kapacity, tepelné kapacitě, tepelnou kapacitu, tepelná kapacito, tepelnou kapacitou, tepelných kapacit, tepelným kapacitám, tepelných kapacitách, tepelnými kapacitami
Tepelná výměna: Odkaz; synonyma: tepelná výměna, tepelné výměny, tepelné výměně, tepelnou výměnu, tepelná výměno, tepelnou výměnou, tepelných výměn, tepelným výměnám, tepelných výměnách, tepelnými výměnami Tepelné záření: Odkaz; synonyma: tepelné záření, tepelného záření, tepelnému záření, tepelném záření, tepelným zářením, tepelná záření, tepelných záření, tepelným zářením, tepelných zářeních, tepelnými zářeními
Tepelný izolant: Odkaz; synonyma: tepelný izolant, tepelného izolantu, tepelnému izolantu, tepelný izolante, tepelném izolantu, tepelným izolantem, tepelné izolanty, tepelných izolantů, tepelným izolantům, tepelných izolantech, tepelnými izolanty Tepelný vodič: Odkaz; synonyma: tepelný vodič, tepelného vodiče, tepelnému vodiči, tepelný vodiči, tepelném vodiči, tepelným vodičem, tepelné vodiče, tepelných vodičů, tepelným vodičům, tepelných vodičích, tepelnými vodiči
Teplo: Odkaz; synonyma: teplo, tepla, teplu, teple, teplem, tepel, teplům, teplech, teply Teplota hoření: Odkaz; synonyma: teplota hoření, teploty hoření, teplotě hoření, teplotu hoření, teplotou hoření
Teplota vznícení: Odkaz; synonyma: teplota vznícení, teploty vznícení, teplotě vznícení, teplotu vznícení, teplotou vznícení Teplota vzplanutí: Odkaz; synonyma: teplota vzplanutí, teploty vzplanutí, teplotě vzplanutí, teplotu vzplanutí, teplotou vzplanutí
Teplotní součinitel odporu: Odkaz; synonyma: teplotní součinitel odporu, teplotního součinitel odporu, teplotnímu součiniteli odporu, teplotní součiniteli odporu, teplotním součiniteli odporu, teplotním součinitelem odporu, teplotní součinitelé odporu, teplotních součinitelů odporu, teplotním součinitelům odporu, teplotních součinitelích odporu, teplotními součiniteli odporu Termická degradace: Odkaz; synonyma: termická degradace, termické degradace, termické degradaci, termickou degradaci, termickou degradací, termických degradací, termickým degradacím, termických degradacích, termickými degradacemi
Těsnění: Odkaz; synonyma: těsnění, těsněním, těsněních, těsněními Těžce rozložitelné látky: Odkaz; synonyma: těžce rozložitelné látky, těžce rozložitelných látek, těžce rozložitelným látkám, těžce rozložitelných látkách, těžce rozložitelnými látkami, těžce rozložitelná látka, těžce rozložitelné látce, těžce rozložitelnou látku, těžce rozložitelná látko, těžce rozložitelnou látkou
Tok (ekologie): Odkaz; synonyma: tok, toku, tokem, toky, toků, tokům, tocích Topinambur hlíznatý: Odkaz; synonyma: topinambur hlíznatý, topinamburu hlíznatého, topinamburu hlíznatému, topinambure hlíznatý, topinamburu hlíznatém, topinamburem hlíznatým, topinambury hlíznatý, topinamburů hlíznatých, topinamburům hlíznatým, topinamburech hlíznatých, topinambury hlíznatými, helianthus tuberosus
Toxický kov: Odkaz; synonyma: toxický kov, toxického kovu, toxickému kovu, toxický kove, toxickém kovu, toxickým kovem, toxické kovy, toxických kovů, toxickým kovům, toxických kovech, toxickými kovy Transformátor: Odkaz; synonyma: transformátor, transformátoru, transformátorem, transformátory, transformátorů, transformátorech
Tráva: Odkaz; synonyma: tráva, trávy, trávě, trávu, trávo, trávou, trav, travám, trávách, trávám, travách, trávami, trávami, travou, tráv Tritikále: Odkaz; synonyma: tritikále
Trnovník akát: Odkaz; synonyma: trnovník akát, trnovníku akátu, trnovníku akáte, trnovníkem akátem, trnovníky akáty, trnovníků akátů, trnovníkům akátům, trnovnících akátech, Robinia pseudaccacia Trojný bod: Odkaz; synonyma: trojný bod, trojného bodu, trojnému bodu, trojném bodu, trojným bodem, trojné body, trojných bodů, trojným bodům, trojných bodech, trojnými body
Troposféra: Odkaz; synonyma: troposféra, troposféry, troposféře, troposféru, troposférou Tuhé biopalivo: Odkaz; synonyma: tuhé biopalivo, tuhého biopaliva, tuhému biopalivu, tuhém biopalivu, tuhým biopalivem, tuhá biopaliva, tuhých biopaliv, tuhým biopalivům, tuhých biopalivech, tuhými biopalivy
Turbína: Odkaz; synonyma: turbína, turbíny, turbíně, turbínu, turbíno, turbínou, turbín, turbínám, turbínách, turbínami, turbina, turbiny, turbině, turbinu, turbino, turbinou, turbin, turbinám, turbinách, turbinami Uhlík: Odkaz; synonyma: uhlík, uhlíku, uhlíka, uhlíkem, uhlíky, uhlíků, uhlíkům, uhlících
Územní systém ekologické stability: Odkaz; synonyma: ÚSES, Územní systém ekologické stability, Územního systému ekologické stability, Územnímu systému ekologické stability, Územním systémem ekologické stability, Územním systému ekologické stability, Územní systémy ekologické stability, Územních systémů ekologické stability, Územních systémech ekologické stability, Územním systémům ekologické stability, Územními systémy ekologické stability Uzlina: Odkaz; synonyma: uzlina, uzlině, uzliny, uzlinu, uzlino, uzlinou, uzlinám, uzlin, uzlinách, uzlinami
Vačka: Odkaz; synonyma: vačka, vačky, vačce, vačku, vačko, vačkou, vaček, vačkách, vačkami Vačková hřídel: Odkaz; synonyma: vačková hřídel, vačkové hřídele, vačkové hřídeli, vačkovou hřídel, vačková hřídeli, vačkovou hřídelí, vačkových hřídelí, vačkovým hřídelím, vačkových hřídelích, vačkovými hřídelemi
Válcový kotel: Odkaz; synonyma: válcový kotel, válcového kotle, válcovému kotli, válcovém kotli, válcovým kotlem, válcové kotle, válcových kotlů, válcovým kotlům, válcových kotlích, válcovými kotli Vápník: Odkaz; synonyma: vápník, vápníku, vápníka, vápníkem, vápníky, vápníků, vápníkům, vápnících
Varník: Odkaz; synonyma: varník, varníku, varníkem, varníky, varníků, varníkům, varnících Vedlejší živočišné produkty: Odkaz; synonyma: vedlejší živočišný produkt, vedlejšího živočišného produktu, vedlejšímu živočišnému produktu, vedlejší živočišný produkte, vedlejším živočišném produktu, vedlejším živočišným produktem, vedlejší živočišné produkty, vedlejších živočišných produktů, vedlejším živočišným produktům, vedlejších živočišných produktech, vedlejšími živočišnými produkty
Vegetace: Odkaz; synonyma: vegetace, vegetaci, vegetací, vegetacím, vegetacích, vegetacemi Vegetativní orgány: Odkaz; synonyma: vegetativní orgány, vegetativních orgánů, vegetativním orgánům, vegetativních orgánech, vegetativními orgány
Ventil: Odkaz; synonyma: ventil, ventilu, ventile, ventilem, ventily, ventilů, ventilům, ventilech Vepřín: Odkaz; synonyma: vepřín, vepřínu, vepřínem, vepříny, vepřínů, vepřínech, prasečák
Viskozita: Odkaz; synonyma: viskozita, viskozity, viskozitě, viskozitu, viskozito, viskozitou, viskozit, viskozitám, viskozitách, viskozitami, vazkost, vazkosti, vazkostí, vazkostem, vazkostech, vazkostmi Vlhkoměr: Odkaz; synonyma: vlhkoměru, hygrometr, vlhkoměrem, vlhkoměry, vlhkoměrů, vlhkoměrům, vlhkoměrech, hygrometru, hygrometrem, hygrometry, hygrometrů, hygrometrům, hygrometrech
Vlhkost kompostu: Odkaz; synonyma: vlhkost kompostu, vlhkosti kompostu, vlhkostí kompostu, vlhkostem kompostu, vlhkostech kompostu, vlhkostmi kompostu Vodík: Odkaz; synonyma: vodík, vodíku, vodíka, vodíkem, vodíky, vodíků, vodíkům, vodících
Vosk: Odkaz; synonyma: vosk, vosku, voskem, vosky, vosků, voskům, voscích Vrba: Odkaz; synonyma: vrba, vrby, vrbě, vrbu, vrbo, vrbou, vrb, vrbám, vrbách, vrbami, salix
Výhřevná plocha: Odkaz; synonyma: výhřevná plocha, výhřevné plochy, výhřevné ploše, výhřevnou plochu, výhřevná plocho, výhřevnou plochou, výhřevným plochám, výhřevných plochách, výhřevnými plochami Výhřevnost : Odkaz; synonyma: výhřevnost , výhřevnosti, výhřevností, výhřevnostem, výhřevnostech, výhřevnostmi
Vypalování porostů: Odkaz; synonyma: vypalování porostů, vypalováním porostů Výstředník: Odkaz; synonyma: excentr, excentru, excentre, excentrem, excentry, excentrů, excentrům, excentrech, výstředník, výstředníku, výstředníkem, výstředníky, výstředníků, výstředníkům, výstřednících
Výtopna: Odkaz; synonyma: výtopna, výtopny, výtopně, výtopnou, výtopnám, výtopnách, výtopnami Vyvažovací hřídel: Odkaz; synonyma: vyvažovací hřídel, vyvažovací hřídele, vyvažovací hřídeli, vyvažovací hřídelí, vyvažovacích hřídelí, vyvažovacím hřídelím, vyvažovacích hřídelích, vyvažovacími hřídelemi
Vyšší dvouděložné: Odkaz; synonyma: vyšší dvouděložné rostliny, vyšších dvouděložných rostlin, vyšším dvouděložným rostlinám, vyšších dvouděložných rostlinách, vyššími dvouděložnými rostlinami, Rosopsida Vyšší rostliny: Odkaz; synonyma: vyšší rostlina, vyšší rostliny, vyšší rostlině, vyšší rostlinu, vyšší rostlino, vyšší rostlinou, vyšších rostlin, vyšším rostlinám, vyšších rostlinách, vyššími rostlinami
Vzorek: Odkaz; synonyma: vzorek, vzorku, vzorkem, vzorky, vzorků, vzorkům, vzorcích Vzorkování: Odkaz; synonyma: vzorkování, vzorkováním, vzorkováních, vzorkováními
Watt: Odkaz; synonyma: W, watt, wattu, wattem, watty, wattů, wattům, wattech Wikipedie: Odkaz; synonyma: Wikipedie, Wikipedia, Wikipedii, Wikipedií
Xenobiotikum: Odkaz; synonyma: xenobiotikum, xenobiotika, xenobiotiku, xenobiotikem, xenobiotikům, xenobiotik, xenobiotikách, xenobiotiky, xenobioticích Xylen: Odkaz; synonyma: xylen, xylenu, xylenem, xyleny, xylenů, xylenům, xylenech
Zakládka kompostu: Odkaz; synonyma: zakládka kompostu, zakládky kompostu, zakládce kompostu, zakládku kompostu, zakládko kompostu, zakládkou kompostu, zakládek kompostu, zakládkám kompostu, zakládkách kompostu, zakládkami kompostu Zákon zachování energie: Odkaz; synonyma: zákon zachování energie, zákonu zachování energie, zákone zachování energie, zákonem zachování energie
Zápalná teplota: Odkaz; synonyma: zápalná teplota, zápalné teploty, zápalné teplotě, zápalnou teplotu, zápalnou teplotou Zbytkový komunální odpad: Odkaz; synonyma: zbytkový komunální odpad, zbytkového komunálního odpadu, zbytkovému komunálnímu odpadu, zbytkový komunální odpade, zbytkovém komunálním odpadu, zbytkovým komunálním odpadem, zbytkové komunální odpady, zbytkových komunálních odpadů, zbytkovým komunálním odpadům, zbytkových komunálních odpadech, zbytkovými komunálními odpady
Zelená píce: Odkaz; synonyma: zelená píce, zelené píce, zelené píci, zelenou píci, zelených pící, zeleným pícím, zelených pících, zelenými pícemi Zelené řasy: Odkaz; synonyma: zelené řasy, zelených řas, zeleným řasám, zelených řasách, zelenými řasami
Zemina: Odkaz; synonyma: zemina, zeminy, zemině, zeminu, zeminou, zemin, zeminám, zeminách, zeminami Zinek: Odkaz; synonyma: zinek, zinku, zinkem, zinky, zinků, zinkům, zincích
Zoologie: Odkaz; synonyma: zoologie, zoologii, zoologií Zplyňování: Odkaz; synonyma: zplyňování, zplyňováním, zplynování, zplynováním
Šarže kompostu: Odkaz; synonyma: šarže kompostu, šarži kompostu, šarží kompostu, šaržím kompostu, šaržích kompostu, šaržemi kompostu, šarže kompostů, šarži kompostů, šarží kompostů, šaržím kompostů, šaržích kompostů, šaržemi kompostů Škrob: Odkaz; synonyma: škrob, škrobu, škrobe, škrobem, škroby, škrobů, škrobům, škrobech
Šoupátko: Odkaz; synonyma: šoupátko, šoupátka, šoupátku, šoupátkem, šoupátek, šoupátkům, šoupátcíh, šoupátky Šoupátková komora: Odkaz; synonyma: šoupátková komora, šoupátkové komory, šoupátkové komoře, šoupátkovou komoru, šoupátková komoro, šoupátkovou komorou, šoupátkových komor, šoupátkovým komorám, šoupátkových komorách, šoupátkovými komorami
Šupina: Odkaz; synonyma: šupina, šupině, šupiny, šupinu, šupino, šupinou, šupinám, šupin, šupinách, šupinami Železo: Odkaz; synonyma: železo, železa, železu, železem
Živice: Odkaz; synonyma: živice, bitumen, živici, živicí, živic, živicím, živicích, živicemi Řapík: Odkaz; synonyma: řapík, řapíku, řapíkem, řapíky, řapíkům, řapících, řapíky
Řepka olejka: Odkaz; synonyma: Řepka olejka, Brassica napus napus Řízkování: Odkaz; synonyma: řízkování, řízkováním, řízkováních, řízkovánímiAgrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps