Odborné články

Zahraniční účastníci Byznys tripu I

Vážení zájemci o využívání energie z biomasy!

CZ BIOM - České sdružení pro biomasu (mezinárodní sekce) realizuje projekt spolupráce mezi ČR a státy EU, v rámci AEBIOM - Evropské asociace pro biomasu. Cílem projektu je vytvoření nových realizačních projektů v ČR při využívání biomasy pro energii. Princip projektu spočívá na "obchodování s kredity CO2 " v zájmu snížení vlivu skleníkových plynů. K tomu účelu je třeba vyhledat partnery z EU pro finanční přispění k realizaci nových projektů a současně u nás nalézt vhodné lokality, připravené k realizaci projektů.

Vedle řady informativních prostředků jako je videopořad, propagační letáky a webové stránky (www.czbiom.web3.cz) publikované v češtině a angličtině, považujeme za nejdůležitější osobní setkání českých a zahraničních subjektů. Prvé takovéto setkání - Byznis trip I - se uskutečnilo v Praze, dne 8.2.2002. Ne všichni zájemci z ČR se mohli tohoto setkání zúčastnit. Také nebylo jednoduché během jednoho dne nalézt mezi zahraničními hosty právě ty, kteří mají společné zájmy s českými investory. Považujeme proto za užitečné zveřejnit seznam těchto zahraničních hostů s jejich stručnou charakteristikou a kontakty, a umožnit tak všem zájemcům o tuto spolupráci, aby se mohli přímo kontaktovat se zahraničními subjekty, vybranými dle vlastního uvážení.

Přejeme Vám úspěšné navázání kontaktů směřující ke zpracování projektu až po uzavření smlouvy a realizaci, aby tak bylo zajištěno co nejvíce nových zařízení pro využívání biomasy pro energii v České republice.

Zahraniční účastníci - Byznys trip I, 8.2.2002

Belgie

Holandsko

Finsko

Rakousko

Řecko

Irsko

 • Clifford Guest :IrBEA (Irský Biom) e mailcguest@tippnist.ie
  malé bioplynové stanice, rychle rostoucí dřeviny, transfer technického vzdělávání
 • Liam O´Connor:, Kerry die Products Ltd ,Tel 353 64 44233
  Výroba a dodávka zařízení pro dřevní pelety a technologie využívání biomasy
 • Michael Fahey, Forestra Contractor ,Tel/Fax: 0504 44541
  Obchodování se dřevem, pelety, brikety a technologie malých kotlů na spalování dřeva
 • John Devane, Tipperary LEADE e mail : tlg@iol.ie
  zajišťování spolupráce, rozšiřování společných projektů na bázi využívání obnovitelné energie apod.

Polsko

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výzva k projektu ALTENER - společné projekty
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
Společné projekty EU a ČR pro výstavbu zařízení k využívání biomasy pro energii
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Zahraniční spolupráce s AEBIOM
Společné projekty EU a ČR na energii z biomasy
Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 24.2.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 10801

Citace tohoto článku:
PETŘÍKOVÁ, Vlasta: Zahraniční účastníci Byznys tripu I. Biom.cz [online]. 2002-02-24 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czt-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/zahranicni-ucastnici-byznys-tripu-i>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto