Odborné články

Krátké zprávy ze SEVEn

Článek převzat z časopisu Zprávy ze SEVEn.

Zelená elektřina na prodej již i v Čechách

Západočeská energetika již zahájila prodej tzv. zelené elektřiny, tedy elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Někteří další obchodníci s elektřinou tuto možnost do budoucna zvažují.

Západočeská energetika, a.s. již 1. dubna 2002 zahájila prodej elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, především z malých vodních elektráren, svým chráněným i oprávněným zákazníkům. Prodává ji za přirážku k běžným cenám elektřiny ve výši 0,10 Kč/kWh, stálé měsíční platby zůstanou nezměněné. Takto zvýšené příjmy plánuje ZČE využít jednak do rozvoje nových obnovitelných zdrojů energie, jednak do projektů osvěty a vzdělávání. Zákazníci, kteří si tento produkt objednají, získají certifikát (podnikatelé), respektive nálepku (domácnosti), které budou moci využít pro propagaci své náklonnosti k aktivní ochraně životního prostředí.

V České republice je momentálně platný systém povinného výkupu obnovitelných zdrojů energie, jejichž cenu stanovil formou vyhlášky. Například Středočeská energetická, a.s. v roce 2001 vykoupila 162 GWh elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů, tj. 2,4% z celkem nakoupené elektřiny.

Podle vyjádření svých mluvčích ostatní distribuční společnosti prodej "zelené elektřiny" zatím neplánují, trh však sledují a jsou schopni v budoucnu podobný produkt nabízet. Jako překážku zatím uvádějí i cenový výměr Energetického regulačního úřadu. Miroslav Kučera, tiskový mluvčí Západočeské energetiky k tomu poznamenal: "Ten, kdo se objeví s něčím novým, musí čelit spoustě námitek a dohadů. Existují možnosti jak nabízet produkt Zelená energie bez toho, abychom se dostali do sporu s ERÚ. To již souvisí s vlastní filozofií produktu".

Ropné společnosti se připravují na přechod na obnovitelné zdroje

V minulém čísle časopisu Zprávy ze SEVEn jsme zveřejnili článek o tom, že firma Shell do budoucna předpovídá výrazný nárůst využití obnovitelných zdrojů energie. Závěr článku obsahoval i informaci, že v průběhu následujících pěti let firma do rozvoje využití těchto zdrojů investuje asi půl miliardy dolarů. Jde o ojedinělý případ, nebo začátek změny?

Firma Shell je druhou největší ropnou společností na světě, ale má i více než dvacet let zkušeností s využitím solární energie a energie z biomasy. Výše zmíněná investice představuje asi 1,5% všech investic této společnosti. V současné době se firma zaměřuje především na solární fotovoltaiku a větrnou energii. Jejím cílem je stát se světovým leadrem v rozvoji větrných elektráren a má plány vystavět na 400 MW instalované kapacity větrných elektráren a zároveň získat 10% podíl na světové výrobě solárních fotovoltaických článků. Vlastní i 135 tisíc hektarů lesa využívaného jako biomasu pro energetické účely a provozuje výrobu elektřiny z geotermální energie.

Třetí největší ropnou firmou je britská BP (British Petroleum) a i ona se již více než dvacet let věnuje obnovitelným zdrojům energie, především solární energii. V současnosti má asi 20% podíl na světové výrobě solárních fotovoltaických panelů. Cílem firmy je zvýšit obrat pobočky BP Solar ze 150 milionů v roce 1999 na jednu miliardu dolarů do roku 2007. Do roku 2003 pravděpodobně stoupne výroba solárních článků této firmy na 60 MW energie. V květnu 2000 firma koupila i 18,5% podíl ve společnosti Green Mountain Energy, která je největším dodavatelem zelené elektřiny v USA. Dalším jejím plánem je vybavit 200 čerpacích stanic v 10 zemích, a postupně pak všechny nové stanice solárními panely, což představuje investici přibližně 50 milionů Euro, respektive 25% obratu společnosti BP Solar.

Čtvrtou největší ropnou společností je TotalFinaElf, zaměřující se především na těžbu zemního plynu. Mezi její plány patří i výstavba 400 MW větrných elektráren, z toho polovina podél mořského pobřeží Francie a Belgie. Od roku 1980 firma vlastní i 35% podíl v Total Energie, vedoucím světovém dodavateli fotovoltaických článků a je i výrobcem biopaliv s kapacitou 225 tisíc tun. Tuto kapacitu plánuje zvýšit na 400 tisíc tun a stát se předním světovým výrobcem biopaliv.

Vzhledem k celkovým investicím těchto firem do rozvoje využití fosilních paliv se jedná stále o relativně okrajovou záležitost. Dá se ale předpokládat, že bývalé "ropné společnosti" se postupně přemění na "energetické společnosti" a s úbytkem zdrojů fosilních paliv se připraví na zvýšené využití obnovitelných zdrojů energie.

Salt Lake City podporuje protokol z Kyoto

Organizátor letošních zimních olympijských her, město Salt Lake City v USA a jeho představitelé, se rozhodli podpořit celosvětové úsilí o prevenci klimatických změn a splnit podmínky protokolu podepsaného v japonském Kyoto. Organizace v majetku města tedy sníží své emise do roku 2006 podle dohody z Kyoto. Konečným cílem je, aby se celkové emise CO2 vznikající na území města snížili do roku 2012 o 7% ve srovnání s rokem 1990. Součástí projektu je i studie University of Utah, vyhodnocující místní dopady klimatických změn, v širším měřítku i podpora výstavby nízkoenergetických budov, veřejná doprava, recyklování odpadu a úspory energie a vody.

Zdroj

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zelená elektřina - jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?
Kdy je využití biomasy ziskové a kdy ztrátové? A proč? Zeptejte se na konferenci EEBW: Energie efektivně 2002
Obchodovatelné zelené certifikáty - princip a význam
Koupili by jste si elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů energie?

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 18.6.2002
Poslední změna: 21.6.2002
Počet shlédnutí: 6200

Citace tohoto článku:
KRIVOŠÍK, Juraj: Krátké zprávy ze SEVEn. Biom.cz [online]. 2002-06-18 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/czp/odborne-clanky/kratke-zpravy-ze-seven>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto