Archív akcí

PELLETS 2002

pondělí 2. září 2002 10:00 - pátek 6. září 2002 16:00(Zahraničí, 0,- )
1st world pellet conference, business forum, exhibition and study tour.

Místo konání: Stockholm, Švédsko;
Pořádá: SVEBIO, http://www.svebio.se
, tel.: +46-(0)18-67 15 57, fax: +46-(0)18-67 38 00

Domov a teplo 2002

čtvrtek 29. srpna 2002 09:00 - neděle 1. září 2002 17:00(Středočeský kraj, 0,- )
8. výstava bytového vybavení a vytápění. (výstaviště je otevřeno: čt - so 9.00 - 18.00 hod, ne 9.00 - 17.00 hod)

Místo konání: Lysá nad Labem; Výstaviště
Pořádá: Výstaviště Lysá nad Labem, http://www.vystaviste-lysa.cz
, tel.: 0325 552051, fax: 0325 552050

Dům 2002

pátek 23. srpna 2002 10:00 - neděle 25. srpna 2002 16:00(Ústecký kraj, 0,- )
9. ročník všeobecné stavební výstavy.

Místo konání: Louny; Výstaviště
Pořádá: Diamant Expo spol. s r.o., http://www.diamantexpo.cz
, tel.: O47/521 47 93-4, fax: O47/521 47 93-4

Energetické a průmyslové rostliny VIII.

čtvrtek 1. srpna 2002 08:00 - 16:00(Ústecký kraj, 300,- )
Cílem konference je informace o výsledcích výzkumu v oblasti energetické fytomasy a dalších obnovitelných energiích, informace o zahraničních zkušenostech a o možnostech rozvoje obnovitelných energií a získávání investičních prostředků a dotací v této oblasti. Bude diskutován postup získávání investičních dotací obchodováním s ušetřenými kvótami skleníkových plynů. Dílčím cílem konference je odstraňování bariér při získávání lesní štěpky pro energetické využití. Proto letos kromě tradičních účastníků zveme odborníky z lesního hospodářství. Zároveň zveme zájemce o podnikání v oblasti fytopaliv a obnovitelných energií a zájemce o odbornou pomoc při pěstování energetických a technických rostlin.

Místo konání: Chomutov; Výzkumná stanice VÚRV v Chomutově - Černovická 4987
Pořádá: VÚRV, http://www.vurv.cz
Vojtěch Váňa, , tel.: 0396/624281

World Renewable Energy Congress VII

sobota 29. června 2002 10:00 - pátek 5. července 2002 14:00(Zahraničí, 0,- )
is a meeting where scientists, architects, engineers, policy makers, government officials, planners, innovators and industrialists from all nations get together for a week to discuss and exhibit their knowledge as to how the world can adapt renewable energy to reduce the effect of climate change and global warming.

Místo konání: Kolín nad Rýnem;
Pořádá: World Renewable Energy Network, http://www.wrenuk.co.uk/wrenvii.html
, tel.: ++44 (0) 1189 61 13 64 , fax: ++44 (0) 1189 61 13 65

Polní den věnovaný implementaci nitrátové směrnice v ČR

středa 26. června 2002 08:30 - úterý 25. června 2002 13:30(Praha, 0,- )
Polní den bude zaměřen na aktuální problémy zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin. Hlavní pozornost bude věnována hospodaření v bramborářské výrobní oblasti v souladu se zásadami správné zemědělské praxe, které vyplývají z Nitrátové směrnice EU. Účastníci polního dne získají aktuální informace o pěstování energetických a průmyslových plodin, používání různých kapalných a listových hnojiv, odrůdách brambor pro konvenční a ekologické zemědělství apod. Součástí polního dne bude prohlídka různých polních pokusů, dle zájmu účastníků, a diskuse s odborníky.

Místo konání: Lukavec u Pacova; Pokusná stanice VÚRV
Pořádá: CZ BIOM, http://www.biom.cz
Helena Kusá, , tel.: 02 33022264

EuroSun 2002

neděle 23. června 2002 09:00 - středa 26. června 2002 17:00(Zahraničí, 0,- )
Scientific-Technical Congress and Policy Forum "Renewable Energy for Local Communities of Europe" (Toward Rio+10).

Místo konání: Rome, Italy;
Pořádá: ISES Italia, http://www.isesitalia.it
EuroSun 2002 Secretariat, , tel.: 39 06 44249241 - 47, fax: +39 06 44249243

Výstava AGRO-EKO-LES 2002

čtvrtek 20. června 2002 - sobota 22. června 2002 (Jihočeský kraj, 0,- )
Z nomenklatury výstavy je pro fytoenergetiku zajímavé: ekologické spalovny, stroje pro zpracování dřeva a dřevních odpadů, těžební činnost, ruční těžba, těžební mechanismy, přibližování dříví, odvozní prostředky, skládkování, měřící zařízení.

Místo konání: Písek; Sportovní areál pod Střední lesnickou školou Písek
Pořádá: Agroles s.r.o., http://www.agroles-oregon.cz
, tel.: 0362/272108, 272104, fax: 0362/272105

RAI Amsterdam

pondělí 17. června 2002 10:00 - pátek 21. června 2002 14:00(Zahraničí, 0,- )
12th European Conference and Exhibition on Biomass for Energy, Industry and climate Protection.

Místo konání: Amsterdam ; RAI International Exhibition and Congress Centre
Pořádá: WIP-Munich, http://www.wip-munich.de
, tel.: +49 (0)89 720 12-735, fax: +49 (0)89 720 12-791

Solar Energy

čtvrtek 13. června 2002 10:00 - sobota 15. června 2002 14:00(Zahraničí, 0,- )
World Trade Fair for Renewable Energies. Součástí výstavy je Fórum světové politiky a strategie pro obnovitelné energie pořádané Eurosolarem.

Místo konání: Berlín;
Pořádá: PROFAIR GmbH, http://www.solarenergy-berlin.de
, tel.: +49(0)5121 / 52486, fax: +49(0)5121 / 53640

Polní den

čtvrtek 6. června 2002 08:30 - 20:00(Praha, 0,- )
Polní den bude zaměřen na aktuální problémy zemědělské praxe při pěstování zemědělských plodin. Hlavní pozornost bude věnována používání orebných a bezorebných technologií zpracování půdy, pěstování energetických a průmyslových plodin, problematice fuzarióz a viróz u obilnin, používání listových hnojiv apod.

Místo konání: Aula VÚRV, Praha 6 - Ruzyně; Drnovská 507
Pořádá: CZ BIOM, http://www.biom.cz
Helena Kusá, , tel.: 02 33022264, fax: 02 33310636

Spalování a životní prostředí

úterý 4. června 2002 - pátek 7. června 2002 (Moravskoslezský kraj, 1600,- )
Každoroční setkání odborníků v oblasti spalování a životního prostředí. Letošní zaměření je hlavně na fluidní kotle, využívání biomasy a kalů. Součástí konference je i exkurze na moderní rotační spalovnu splňující emisní limity EU.

Místo konání: Ostrava; VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava
Pořádá: VŠB-TU Ostrava, http://www.vsb.cz/KE
Dagmar Juchelková, , tel.: 069-6995175, fax: 069-6918308

Pozvánka na BYZNYS TRIP - II

pondělí 3. června 2002 08:30 - úterý 4. června 2002 14:00(Praha, 1000,- )
Setkání se koná v rámci projektu evropského programu Altener, za účelem vytvoření investičních příležitostí pro české subjekty, a to na základě tvz. obchodování s CO2. Bude zde možnost pokračovat v osobním jednání s investory z EU o konkrétních projektech, které bylo zahájeno na Byznys Trip I (v únoru 2002) i o nových projektech, které naši investoři připravili v poslední době.

Místo konání: Hotel Krystal; J. Mártího 2/407, Praha 6
Pořádá: CZ BIOM, http://www.vurv.cz/czbiom/
Vlasta Petříková, , tel.: 02 33356940, fax: 02 33356940

Využití obnovitelných zdrojů energie v domech pro bydlení - možnosti a trendy

středa 29. května 2002 09:30 - 17:00(Moravskoslezský kraj, 250,- )
Seminář pro starosty a odbornou veřejnost o možnostech využití obnovitelných zdrojů energie, prezentace projektu rekonstrukce MŠ v Ostravě-Proskovicích.

Místo konání: zasedací sál Magistrátu statutárního města Ostravy; Prokešovo nám. 8
Pořádá: Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, http://www.oze.cz
Eva Kudrnová, , fax: 02 20922698

Sanační technologie V

středa 29. května 2002 09:00 - čtvrtek 30. května 2002 15:00(Pardubický kraj, 0,- )
Úvod letošního ročníku konference Sanační technologie bude věnován změnám, k nimž od loňského jara došlo v ekologické legislativě. Na přehled nových právních předpisů a na pohled na jejich působení očima odborníků z praxe naváže blok o financování procesu odstraňování ekologických zátěží doplněný referátem pracovníků Nejvyššího kontrolního úřadu o výsledcích a závěrech kontrolních akcí NKÚ v téže oblasti, informacemi o zkušenostech pracovníků ČIŽP, SF ŽP a SZÚ a úvahou o roli a pozici supervize.

Místo konání: Juniorcentrum; Seč u Chrudimi
Pořádá: Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o., http://www.ekomonitor.cz
Olga Halousková, , tel.: 0455 682303, fax: 0455 682310

Vytápějme levně a bezpečně VIII

středa 29. května 2002 08:00 - 15:00(Pardubický kraj, 0,- )
Představíme Vám armatury pro úsporu tepla, zabezpečovací a odvzdušňovací zařízení v otopných a chladicích soustavách, upevňovací techniku pro otopná tělesa a potrubí, systémy pro podlahové vytápění a systémy pro připojování otopných těles, otopná tělesa. Seminář je určen pro projektanty, montážní firmy, provozovatele, investory a obchodníky. Účastníci semináře obdrží sborník přednášek, technické podklady firem, výpočtové programy.

Místo konání: Kulturní dům Paramo Dukla;
Pořádá: OZ HOVORKOVA, http://www.obzaho.com
Ivana Hovorková, , tel.: 040 6304133, fax: 040 6636784

FOR ECO 2002

čtvrtek 23. května 2002 10:00 - neděle 26. května 2002 18:00(Praha, 70,- )
8. mezinárodní veletrh životního prostředí

Místo konání: Pražský veletržní areál Letňany; Beranových, 190 00 Praha 9
Pořádá: ABF a.s., http://www.abf.cz

EuroSun 2002

čtvrtek 23. května 2002 10:00 - neděle 26. května 2002 14:00(Zahraničí, 0,- )
4.kongres ISES, Obnovitelné energie pro místní komunity v Evropě.

Místo konání: Bologna, Itálie;
Pořádá: ISES Italia, http://www.isesitalia.it

OSTRAVA ENERGO 2002

úterý 21. května 2002 08:00 - středa 22. května 2002 14:00(Praha, 0,- )
Hlavní cíle akce:
 • Rekapitulace informací o stavu realizace cílů po vydání energetického zákona 458/2000 Sb. a návazných vyhlášek.
 • Rekapitulace prvních zkušeností s otevřením trhu s elektrickou energií.
 • Rekapitulace stavu trhu s energiemi obecně a jeho výhled s pokračující privatizací.
 • Rekapitulace informací o možnostech uplatnění "trhu s emisemi" jakožto nástroje ke zlepšení čistoty ovzduší.
 • Podpora rozvoje využívání obnovitelných zdrojů.
 • Rekapitulace stavu uvádění do praxe zákona o hospodaření s energiemi 406/2000 Sb. včetně návazných vyhlášek (energetické koncepce statutárních měst, energetické audity, závazné limitní hodnoty, atd.).
 • Rekapitulace stavu využívání Nařízení vlády 299/2001 Sb. ke komplexní rekonstrukci panelových obytných domů.

  Místo konání: kongresový sál, Hotel IMPERIAL; Ostrava
  Pořádá: ENERGO-STEEL, http://www.energo.cz
  ENERGO-STEEL spol. s r.o., Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, , tel.: 069 6911318, fax: 069 6918323

 • Využití obnovitelných zdrojů energie v domech pro bydlení - možnosti a trendy

  pondělí 20. května 2002 13:30 - 17:00(Praha, 250,- )
  Seminář je pořádaný v rámci doprovodných programů veletrhů FOR ECO a FOR HABITAT.

  Místo konání: Dům ABF, a. s.; Václavské náměstí 29, Praha 1
  Pořádá: ABF, a.s., http://www.abf.cz
  Kateřina Procházková, , tel.: 02 22891146, fax: 02 22891199

  « | 1 | .. | 93 | 94 | 95 | 96 | »